03/07/2020 03/07/2020 Τη στήριξή τους στον αγώνα των Ορθοδόξων πιστών του Μαυροβουνίου έδειξαν δικηγόροι από τη χώρα με την διακήρυξη που υπέγραψαν η οποία είχε τίτλο «Οι Δικηγόροι Υπερασπίζονται το Δίκαιο και τη Δικαιοσύνη» ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την έγκριση του νόμου περί Θρησκευτικής Ελευθερίας. Πάνω από τριακόσιοι δικηγόροι υπέγραψαν τη διακήρυξη σε μόλις δύο ημέρες ενώ...
03 Ιουλίου, 2020 - 20:11
Τελευταία ενημέρωση: 03/07/2020 - 19:53

Οι δικηγόροι υπερασπίζονται τον αγώνα των Μαυροβουνίων

Διαδώστε:
Οι δικηγόροι υπερασπίζονται τον αγώνα των Μαυροβουνίων

Τη στήριξή τους στον αγώνα των Ορθοδόξων πιστών του Μαυροβουνίου έδειξαν δικηγόροι από τη χώρα με την διακήρυξη που υπέγραψαν η οποία είχε τίτλο «Οι Δικηγόροι Υπερασπίζονται το Δίκαιο και τη Δικαιοσύνη» ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την έγκριση του νόμου περί Θρησκευτικής Ελευθερίας.

Πάνω από τριακόσιοι δικηγόροι υπέγραψαν τη διακήρυξη σε μόλις δύο ημέρες ενώ ο κατάλογος δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί αφού συνεχίζουν να υπογράφουν και άλλοι δικηγόροι της χώρας. Οι υπογράφοντες ισχυρίζονται ότι καθοδηγούνται αποκλειστικά από τον κώδικα δεοντολογίας του επαγγέλματός τους.

«Θεωρούμε ότι είναι επαγγελματικά υπεύθυνο και ηθικό να αντισταθούμε σε αυτόν τον προφανώς αντισυνταγματικό νόμο, ο οποίος με τον χειρότερο τρόπο κάνει διακρίσεις εις βάρος των ιδιοκτητών θρησκευτικών κοινοτήτων και παραβιάζει τους βασικούς κανόνες του αστικού δικαίου» τονίζουν στην διακήρυξή τους. 

Ως προς αυτό, επισημαίνουμε τα εξής:

1. Το απαράδεκτο της βάναυσης παρέμβασης στα δικαιώματα των θρησκευτικών κοινοτήτων σε ένα κοσμικό κράτος ·

2. Μη διακριτικότητα στην προσέγγιση των αρχών στα δικαιώματα και τις ελευθερίες των πιστών στο Μαυροβούνιο ·

3. Απαράδεκτο της νομικής καταπάτησης στην κανονική δομή, και τη θρησκευτική περιουσία ·

4. Απαράδεκτο της μεταβίβασης αποκλειστικής δικαστικής δικαιοδοσίας στη δικαιοδοσία φορέων κρατικής διοίκησης ·

5. Παράνομη μεταβίβαση του βάρους απόδειξης του δικαιώματος ιδιοκτησίας από τον αιτούντα στον ιδιοκτήτη ·

6. Παράνομη εθνικοποίηση της περιουσίας των θρησκευτικών κοινοτήτων χωρίς καταβολή δίκαιης αποζημίωσης ·

7. Επιλεκτική προσέγγιση στην επιβολή του νόμου και κατάχρηση εξουσίας για την επίτευξη πολιτικών στόχων.

«Είναι απαράδεκτο ένας τέτοιος νόμος να παρεμβαίνει στην εκτελεστική εξουσία σε ένα κοσμικό κράτος στα δικαιώματα των θρησκευτικών κοινοτήτων και της περιουσίας τους, η οποία παραβιάζει τη συνταγματική αρχή του διαχωρισμού των θρησκευτικών κοινοτήτων από το κράτος», επισημαίνουν οι δικηγόροι.

Προσθέτουν ότι αυτός ο νόμος θέτει τις θρησκευτικές κοινότητες που έχουν ήδη καταχωρισμένη ιδιοκτησία σε θέση να αποδείξουν κάτι που τεκμαίρεται ότι είναι δικό τους από το νόμο, αλλάζοντας τη δικαιοδοσία επίλυσης διαφορών από το δικαστήριο στη δικαιοδοσία διοικητικών οργάνων υπό τον έλεγχο της εκτελεστικής εξουσίας.

«Αυτό στερεί από τις θρησκευτικές κοινότητες το δικαίωμα στη δικαστική προστασία, αν και η προστασία αυτή διασφαλίζεται από το Σύνταγμα του Μαυροβουνίου και επιτρέπει στην κυβέρνηση του Μαυροβουνίου ως διοικητικό όργανο να αναλάβει τη δικαστική εξουσία, η οποία είναι ασυμβίβαστη με την αρχή του διαχωρισμού της δικαστικής και εκτελεστικής εξουσίας. Επιπλέον, ένας τέτοιος νόμος ορίζει εκ των προτέρων ότι το κράτος γίνεται ιδιοκτήτης περιουσιακών στοιχείων για τις οποίες οι θρησκευτικές κοινότητες δεν έχουν απόδειξη των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας τους, κάτι που αποτελεί μορφή εθνικοποίησης που το Σύνταγμα του Μαυροβουνίου δεν αναγνωρίζει, χωρίς καμία αποζημίωση, αντίθετο με το άρθρο 58 του Συντάγματος. Το Μαυροβούνιο και οι διατάξεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τις Θεμελιώδεις Ελευθερίες, οι οποίες εγγυώνται το δικαίωμα στην ιδιοκτησία και ορίζουν ότι κανείς δεν μπορεί να στερηθεί του δικαιώματος αυτού, εκτός εάν απαιτείται από το δημόσιο συμφέρον, αλλά μόνο με δίκαιη αποζημίωση» καταλήγουν στην ανακοίνωσή τους και στη συνέχεια παραθέτουν τις υπογραφές τους περισσότεροι από 300 δικηγόροι της Ποντγκόριτσα.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων