01/09/2022 01/09/2022 Με την άφιξη των συνέδρων ξεκίνησε χθες σε κεντρικό ξενοδοχείο του ασιατικού προαστείου της Πόλεως, Παντείχι, το Α’ Συνέδριο Ορθοδόξου Νεολαίας στην Τουρκία που διοργανώνει το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Σήμερα το απόγευμα αναμένεται η επίσημη έναρξη από τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο.  Στο επικείμενο Συνέδριο θα μιλήσουν Ιεράρχες, κληρικοί, Πανεπιστημιακοί, και νέες και νέοι που θα...
01 Σεπτεμβρίου, 2022 - 9:32
Τελευταία ενημέρωση: 01/09/2022 - 9:35

Α’ Συνέδριο Ορθοδόξων Νέων στην Τουρκία

Διαδώστε:
Α’ Συνέδριο Ορθοδόξων Νέων στην Τουρκία

Με την άφιξη των συνέδρων ξεκίνησε χθες σε κεντρικό ξενοδοχείο του ασιατικού προαστείου της Πόλεως, Παντείχι, το Α’ Συνέδριο Ορθοδόξου Νεολαίας στην Τουρκία που διοργανώνει το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Σήμερα το απόγευμα αναμένεται η επίσημη έναρξη από τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο. 

Στο επικείμενο Συνέδριο θα μιλήσουν Ιεράρχες, κληρικοί, Πανεπιστημιακοί, και νέες και νέοι που θα λάβουν μέρος στις εργασίες του ενώ το Οικουμενικό Πατριαρχείο είχε διοργανώσει δύο μεγάλα συνέδρια νεολαίας, το 2000 και το 2007, με τη συμμετοχή νέων από όλες τις Επαρχίες του Θρόνου.

Οι γλώσσες του Συνεδρίου θα είναι τέσσερις: ελληνική, τουρκική, ρωσική και αγγλική. Στο Συνέδριο συμμετέχουν νέοι από την Κωνσταντινούπολη και την Ίμβρο, καθώς και νέοι διαφόρων εθνικοτήτων, που αποτελούν ποίμνιο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Τουρκία (Αντιοχειανοί, Ρώσοι, Ουκρανοί, Ρουμάνοι, Γεωργιανοί, Βούλγαροι, Γκαγκαούζοι κ.α.).

Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ίμβρου και Τενέδου κ. Κύριλλος.

Ακολουθεί το δελτίο Τύπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου για το Συνέδριο

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος εἰς τό πλαίσιον τῆς ποιμαντικῆς, πατριαρχικῆς καί πατρικῆς φροντίδας καί στοργῆς Του διά τούς νέους, συγκαλεῖ τό Α΄ Συνέδριον Ὀρθοδόξων νέων ἐν Τουρκίᾳ, τό ὁποῖον ἔχει ὡς στόχον τήν διεξοδικήν συζήτησιν περί ζητημάτων, τά ὁποῖα ἀφοροῦν εἰς τάς σχέσεις τῶν Ὀρθοδόξων νέων ἐν Τουρκίᾳ μέ τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν.

Εἰς τήν σημερινήν περίπλοκον πραγματικότητα προβάλλεται ἐντόνως ἡ ἀνάγκη τῶν νέων νά ἀποκτήσουν συστηματικάς καί δημιουργικάς σχέσεις μέ τήν Ἐκκλησίαν. Ταυτοχρόνως, ἡ Ἐκκλησία ἔχει ἀνάγκην καί πρέπει νά ἀκούσῃ καί νά ἀσχοληθῇ μέ τούς προβληματισμούς τῶν νέων καί νά ἀναδείξῃ τά θέματα – προβλήματα τά ὁποῖα τούς ἀπασχολοῦν.

Εἰς αὐτό τό πλαίσιον, τό Συνέδριον δέν θά ἀποτελέσῃ μία τυπική συνάντησις, εἰς τήν ὁποία οἱ Ὀρθόδοξοι νέοι, οἱ ὁποῖοι ζοῦν ἐν Τουρκίᾳ (Ρωμηοί, Σλάβοι, Γεωργιανοί, Τούρκοι, Οὐκρανοί, κλπ), θά θέσουν μονάχα θεολογικούς προβληματισμούς ἀλλά θά εἶναι μία εὐκαιρία νά δοθῇ βῆμα εἰς τούς ἰδίους τούς νέους διά νά καταθέσουν τίς προτάσεις τους, ὥστε, ἐν συνεχείᾳ, ἡ ὀργανωτική ἐπιτροπή νά τίς μελετήσῃ καί νά προχωρήσῃ εἰς τήν πραγματοποίησίν των. Ἀπώτερος σκοπός του Συνεδρίου εἶναι ἡ ἀνάπτυξις οὐσιαστικῶν δεσμῶν τῶν νέων μέ τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί μέ τίς ἐπιμέρους Μητροπόλεις τους καί ἡ ἐπίτευξις συνδέσεώς τους μέ τό Γραφεῖον Νεότητος, εἰς τό ὁποῖον θά ἀναφέρωνται οἱ Ὀρθόδοξοι νέοι ἐν Τουρκίᾳ.

Ὡς τίτλος τοῦ Α΄ αὐτοῦ Συνεδρίου προτείνεται εὐλαβῶς τό «καινά ποιῶ πάντα» (Ἀποκ. κα΄, 5). Ἡ δύναμις, ὁ ζῆλος, ὁ ἐνθουσιασμός, ἡ θέλησις τῶν νέων μας μέσα εἰς τήν ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ μποροῦν ὄντως νά κάνουν καινούργια, ἀναγεννημένα καί ἀνακαινισμένα, μέ τή Χάριν τοῦ Θεού, τά πάντα.

Ὁρισμένα ἀπό τά θέματα τά ὁποῖα θά συζητηθοῦν εἶναι: Οἱ Ὀρθόδοξοι ἑτερόγλωσσοι νέοι σέ μία ἑτερόδοξη χώρα (μή Χριστιανική), νέοι καί πνευματική ζωή, ποιμαντική διακονία, Ἐκκλησιαστική ἔνταξις, οἱ νέοι καί τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, οἱ νέοι καί ἡ κοινωνία προσώπων.

Τό Συνέδριον θά λάβῃ χώρα εἰς τήν Κωνσταντινούπολιν ἀπό τήν 31ην Αυγούστου μέχρι τήν 4ην Σεπτεμβρίου 2022. Ἐν αὐτῷ θά συμμετέχουν ὅσον τό δυνατόν περισσότεροι Ὀρθόδοξοι νέοι, πού ζοῦν ἐν Τουρκίᾳ, διαφόρων ἐθνικοτήτων, ὡς ποίμνιον τοῦ Οικουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τῶν Μητροπόλεών του. Πρόεδρος τῆς ἐπιτροπής καί τοῦ Συνεδρίου ὡρίσθη ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος.

Ὁμιληταί εἰς τό Συνέδριον θά εἶναι :

• ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων καί Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτας,

• ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας,

• ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος,

• ὁ Ἀρχιμ. π. Ἰγνάτιος Γιαπιντζίογλου,

• ὁ Πρωτ. π. Σταῦρος Κοφινᾶς,

• ἡ Μοναχή Φιλοθέη (Ι. Μ. Παναγίας Βρυούλων),

• ἡ Μοναχή Ὑπαντία (Ι. Μ. Ἁγ. Σκέπης Γαλλίας),

• ὁ Κωνσταντῖνος Δεληκωσταντῆς,

• ὁ Νεκτάριος Καλαντζῆς.

• ὁ Παναγιώτης Ὑφαντῆς,

• ἡ Μαρία Σαβάκη,

• ὁ Γεώργιος Φίλιας,

• ὁ Ἀθανάσιος Ἀντωνόπουλος,

Τό Πρόγραμμα εἶναι:

• Ἀπόγευμα 31ης Αὐγούστου – Ἄφιξις, Ὑποδοχή, Ἐγκατάστασις τῶν συνέδρων εἰς τό Green Park Pendik Hotel.

• Πρωΐ 1ης Σεπτεμβρίου – Ἐκκλησιασμός εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον (Ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου)

• Ἀπόγευμα 1ης Σεπτεμβρίου – Ἔναρξις ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου καί μουσική συναυλία.

• Πρωΐ καί Ἀπόγευμα 2ας Σεπτεμβρίου – Συνεδρίαι

• Πρωΐ καί Ἀπόγευμα 3ης Σεπτεμβρίου – Συνεδρίαι

• Πρωΐ 4ης Σεπτεμβρίου – Μετάβασις εἰς την Ἱεράν Θεολογικήν Σχολήν τῆς Χάλκης, Ἐκκλησιασμός

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ORTHODOXIANEWSAGENCY.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

google-news Ακολούθησε το ORTHODOXIANEWSAGENCY.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων