08/02/2021 08/02/2021 Εξεδόθη από την Ιερά Σύνοδος εγκύκλιο σημείωμα αναφορικά με «την προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη Αξιωματικού Ειδικών Καθηκόντων – Κληρικού της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Ελληνική Αστυνομία». ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Πρός τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Διά τοῦ παρόντος, ἀποστέλλομεν ὑμῖν τό ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 6000/2/6242-μα΄/6.2.2021 ἔγγραφον τοῦ Ἀρχηγείου...
08 Φεβρουαρίου, 2021 - 12:30
Τελευταία ενημέρωση: 08/02/2021 - 12:37

Εγκύκλιος για πρόσληψη Κληρικού στην Ελληνική Αστυνομία

Διαδώστε:
Εγκύκλιος για πρόσληψη Κληρικού στην Ελληνική Αστυνομία

Εξεδόθη από την Ιερά Σύνοδος εγκύκλιο σημείωμα αναφορικά με «την προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη Αξιωματικού Ειδικών Καθηκόντων – Κληρικού της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Ελληνική Αστυνομία».

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διά τοῦ παρόντος, ἀποστέλλομεν ὑμῖν τό ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 6000/2/6242-μα΄/6.2.2021 ἔγγραφον τοῦ Ἀρχηγείου τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας τοῦ Ὑπουργείου Προστασίας τοῦ Πολίτη, περί προκηρύξεως διαγωνισμοῦ διά τήν πρόσληψιν ἑνός Ἀξιωματικοῦ Εἰδικῶν Καθηκόντων – Κληρικοῦ τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, εἰς τήν Ἑλληνικήν Ἀστυνομίαν, πρός ἐνημέρωσιν ὑμῶν καί διά τά καθ’ ὑμᾶς.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ την ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν άνδρες Έλληνες πολίτες οι οποίοι έχουν τα ακόλουθα προσόντα:
1. Δεν υπερβαίνουν το 35ο έτος της ηλικίας τους, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021 δηλαδή όσοι γεννήθηκαν από 01-01-1986 και μεταγενέστερα.
2. Κατέχουν Πτυχίο Θεολογικής Σχολής ημεδαπού Πανεπιστημίου ή ισότιμης αλλοδαπής Ορθόδοξης Θεολογικής Σχολής, ή Πτυχίο ημεδαπής Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας (πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών).
3. Έχουν χειροτονητήριο από Αρχιερέα της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού, με βεβαίωση της Ιεράς Συνόδου, για την κανονικότητα του χειροτονήσαντος αυτόν Αρχιερέα.
4. Φέρουν τουλάχιστον το δεύτερο βαθμό της ιερωσύνης (Πρεσβύτεροι).
5. Υπηρετούν ως κληρικοί τουλάχιστον για πέντε (5) έτη από τη χειροτονία τουςσε Ορθόδοξη Κανονική Ανατολική Εκκλησία του Χριστού.

6. Έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, όχι όμως για λόγους υγείας ή να έχει αναβληθεί νόμιμα η κατάταξή τους για εκπλήρωση της υποχρέωσης για στράτευση.
7. Έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση διαπιστούμενη από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή, καθώς και ψυχικά και διανοητικά προσόντα, ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του έργου τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις για την κατάταξη στην Ελληνική Αστυνομία.

8. Έχουν υπακοή στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην Πατρίδα και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
9. Δεν έχουν καταδικαστεί, έστω και με οριστική απόφαση, για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή των εγκλημάτων ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της Χώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, παραχάραξης, κιβδηλείας, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης, απιστίας περί την υπηρεσία, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχομένης από αμέλεια, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, συκοφαντικής δυσφήμισης, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, επαιτείας, δωροδοκίας, καταπίεσης, περί ναρκωτικών, παιγνίων, ζωοκλοπής, ζωοκτονίας, αλλοδαπών, λαθρεμπορίας ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος, για το οποίο επεβλήθη ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών και να μην
εμπίπτουν στη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74). Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για τα ανωτέρω εγκλήματα.
Επισημαίνεται ότι υποψήφιοι εναντίον των οποίων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για κάποιο από τα προαναφερόμενα εγκλήματα μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. Δεν προσλαμβάνονται όμως αν μέχρι την έκδοση της πράξης για την πρόσληψή τους δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση.

10. Δεν έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους.
11. Δεν έχουν υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 1666 Α.Κ.).
12. Δεν έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών, ανεξάρτητα αν τους επιβλήθηκε ή όχι ποινή για την πράξη τους αυτή.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων