03/08/2020 03/08/2020 Στις 3 Αυγούστου του 1923, λίγο μετά την Μικρασιατική καταστροφή, ιδρύεται με βασιλικό διάταγμα στην Αθήνα το Νοσοκομείο Προσφύγων Αθηνών, μετέπειτα Ιπποκράτειο Το επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας κτίριο του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Αθηνών κτίσθηκε στο τέλος του 19ου αιώνος και στέγασε το Μαράσλειο Χημείο μέχρι τις αρχές του Α’ Βαλκανικού πολέμου ( 1912 ). Το...
03 Αυγούστου, 2020 - 11:16
Τελευταία ενημέρωση: 03/08/2020 - 10:55

Από το Νοσοκομείο Προσφύγων Αθηνών στο Ιπποκράτειο

Διαδώστε:
Από το Νοσοκομείο Προσφύγων Αθηνών στο Ιπποκράτειο

Στις 3 Αυγούστου του 1923, λίγο μετά την Μικρασιατική καταστροφή, ιδρύεται με βασιλικό διάταγμα στην Αθήνα το Νοσοκομείο Προσφύγων Αθηνών, μετέπειτα Ιπποκράτειο

Το επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας κτίριο του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Αθηνών κτίσθηκε στο τέλος του 19ου αιώνος και στέγασε το Μαράσλειο Χημείο μέχρι τις αρχές του Α’ Βαλκανικού πολέμου ( 1912 ). Το οίκημα αυτό σύμφωνα με τις » Αναμνήσεις ( 1867-1957 ) » Του Μαρίνου Γερουλάνου » είχε μετατραπεί εις προσωρινόν Νοσοκομείον και είχεν αποκτήσει επαρκείς εγκαταστάσεις χειρουργείων και άλλων χώρων. Αυτό επετεύχθη κατά τας αρχάς του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου με την αμέριστον φροντίδα της Πριγκιπίσσης τότε Σοφίας, του Διαδόχου και του μηχανικού Αλεξάνδρου Ζαχαρίου, όστις παρέσχεν αμέσως εκ του καταστήματός του όλας τας αναγκαίας εγκαταστάσεις υδραυλικών,ηλεκτρικών ειδών, κ.τ.λ. Ωργανώθη ούτως εξαίρετον Νοσοκομείον όπου εγκατεστάθη η Αποστολή του Γερμανικού Ερυθρού Σταυρού υπό τον Coenen, μετέπειτα καθηγητήν εις το Μύνστερ της Βεστφαλίας. Μετά την αναχώρησιν του Γερμανικού Ερυθρού Σταυρού, παρέμεινεν τούτο καθ ολα τα μετέπειτα έτη, ως Στρατιωτικόν Νοσοκομείον υπό στρατιωτικήν διοίκησιν.»

Το έτος 1922 μετά την Μικρασιατικήν καταστροφήν επιτάσσεται το προαναφερθέν Δ’ Στρατιωτικό Νοσοκομείο και με βασιλικό Διάταγμα ιδρύεται εις τον ίδιο χώρο το » Νοσοκομείο Προσφύγων Αθηνών » ( ΦΕΚ 214 τ. Α’ 3-8-1923 ).

Το Νοσοκομείο Προσφύγων Αθηνών συγκέντρωσε τότε πολλούς ιατρούς με μεγάλη εμπειρία από τα Νοσοκομεία της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης.

Την Διεύθυνση του Νοσοκομείου Προσφύγων Αθηνών από της ιδρύσεώς του, την οποίαν διετήρησε επί μίαν 25ετίαν, ανέλαβε ο Απόστολος Ορφανίδης, Επίατρος, τέως διευθυντής του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Σμύρνης, ο οποίος διετέλεσε και Υπουργός Υγιεινής, Πρόνοιας και Αντιλήψεως.

Με πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιπποκρατείου, μετά από εισήγηση του Διοικητού, ο προαύλιος χώρος του νοσοκομείου ονομάσθη » Πλατεία Αποστόλου Ορφανίδη Πρώτου Διευθυντού Προσφυγικού Νοσοκομείου Αθηνών «.

Από την εφημερίδα » Ελεύθερο Βήμα » της 2-10-1922 παρατίθεται ειδοποίησις του Υπουργείου Περιθάλψεως με την οποίαν καλούνται διατελέσαντες νοσοκόμοι εις τα διάφορα Ελληνικά Νοσοκομεία της Μ. Ασίας,αν επιθυμούν να προσληφθούν εις ιδρυόμενα προσφυγικά νοσοκομεία, να παρουσιασθούν εις τον Διευθυντή » του εν Μαράσλειω χημείω Νοσοκομείου » Α. Ορφανίδη.

Στο φύλλο 331 του πρώτου Τέυχους της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως δημοσιεύθηκε Νομοθετικό Διάταγμα της 21ης Σεπτεμβρίου 1926 » Περί Οργανώσεως του Νοσοκομείου Προσφύγων Αθηνών «. Ήταν ο πρώτος οργανισμός του Νοσοκομείου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων