16/01/2019 16/01/2019 Ἀπό τήν καρδιά τῆς Ἀρκαδίας, τήν ἡρωική Γορτυνία καί Μεγαλόπολη, Σᾶς ἀποστέλλω, ὡς Ἐπίσκοπος αὐτῆς, θερμό καί ἐγκάρδιο πατριωτικό χαιρετισμό! Γιά Σᾶς, ἀγαπητοί μας, κτυπᾶ ἰδιαίτερα ἡ καρδιά μας καί Σᾶς νοιώθουμε πολύ κοντά μας. Δέν μᾶς ἐμποδίζουν σ᾽ αὐτό οὔτε μακρυνές ἀποστάσεις, οὔτε θάλασσες καί ποταμοί πού μᾶς χωρίζουν. Εὐχόμαστε ἡ Παναγία Δέσποινα, ἡ...
16 Ιανουαρίου, 2019 - 13:45

Ο Μητρ. Γόρτυνος προς την Παναρκαδική Ομοσπονδία Αμερικής

Διαδώστε:
Ο Μητρ. Γόρτυνος προς την Παναρκαδική Ομοσπονδία Αμερικής

Ἀπό τήν καρδιά τῆς Ἀρκαδίας, τήν ἡρωική Γορτυνία καί Μεγαλόπολη, Σᾶς ἀποστέλλω, ὡς Ἐπίσκοπος αὐτῆς, θερμό καί ἐγκάρδιο πατριωτικό χαιρετισμό!

Γιά Σᾶς, ἀγαπητοί μας, κτυπᾶ ἰδιαίτερα ἡ καρδιά μας καί Σᾶς νοιώθουμε πολύ κοντά μας. Δέν μᾶς ἐμποδίζουν σ᾽ αὐτό οὔτε μακρυνές ἀποστάσεις, οὔτε θάλασσες καί ποταμοί πού μᾶς χωρίζουν. Εὐχόμαστε ἡ Παναγία Δέσποινα, ἡ Μητέρα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ , νά Σᾶς προστατεύει καί νά Σᾶς φυλάγει ἀπό κάθε κακό, σωματικό καί ψυχικό κακό.

Στά ξένα πού βρίσκεστε, ὦ πατριῶτες, μήν λησμονεῖτε τίς πάτριες παραδόσεις μέ τίς ὁποῖες εἶναι ζυμωμένη ἡ φυλή μας. Παράδοση εἶναι καί τά ἑλληνικά τραγούδια, πού μοσχοβολᾶνε ἀπό τήν λεβεντιά καί τόν ἡρωισμό τῆς πατρίδας μας, καί νά τά τραγουδᾶτε καί νά τά χορεύετε ὅταν συναντιέστε. Ἰδιαίτερα ὅμως, φίλοι μας, Σᾶς παρακαλοῦμε νά εἶστε γερά στερεωμένοι στήν Ὀρθόδοξη πίστη μας, αὐτή τήν πίστη πού πήρατε σάν προῖκα ἀπό τούς γονεῖς Σας καί τούς ἁγιασμένους παπποῦδες Σας. Ὅλα τά σπίτια νά ἔχουν τήν Εἰκόνα τῆς Παναγίας μας καί σέ κάθε οἶκο νά ὑπάρχει καντήλι καί νά μοσχοβολάει τό λιβάνι.
Προσέχετε πολύ, ἀγαπητοί μου, ἀπό τά μοντέρνα ρεύματα πού θέλουν νά παραλλάξουν τήν πίστη μας καί νά τήν ἀναμείξουν μέ αἱρετικές ἰδέες. Ὅλα αὐτά τά νέα ρεύματα βγαίνουν ἀπό δύο θολά καί δηλητηριώδη ποτάμια. Τό ἕνα λέγεται παπισμός καί τό ἄλλο οἰκουμενισμός. Ἐμεῖς ἐδῶ στήν Ἀρκαδία, ἀλλά καί σέ ὅλη τήν Ὀρθόδοξη πατρίδα μας, τήν Ἑλλάδα, ἔχουμε καταδικάσει καί τά δύο αὐτά, καί τόν παπισμό καί τόν οἰκουμενισμό, γιατί ἔχουν καταδικαστεῖ ἀπό τούς ἁγίους Πατέρες μας, ἐπειδή ἔχουν προσθέσει καί ἔχουν ἀφαιρέσει ἀπό τήν πατροπαράδοτο πίστη μας. Ἀλλά ἡ πίστη μας εἶναι τέλεια καί δέν δέχεται οὔτε πρόσθεση οὔτε ἀφαίρεση. Εἶναι σάν τό μάτι, πού δέν δέχεται οὔτε μία τρίχα μέσα του.

Σᾶς εὐχαριστῶ πολύ, ἀγαπητοί πατριῶτες, γιατί μοῦ στείλατε τήν ἔκδοσή Σας «ΟΙ ΑΡΚΑΔΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ» καί θυμήθηκα τίς ὡραῖες ὧρες καί στιγμές, πού περάσαμε τό προηγούμενο καλοκαίρι μαζί, ἐδῶ στήν Ἀρκαδία, τήν Γορτυνία καί τήν Μεγαλόπολη, καί κλάψαμε καί ἀγκαλιαστήκαμε σάν χωρισμένα, ἀλλά ἀγαπημένα ἀδέλφια. Ζοῦμε μέ τόν πόθο καί τήν ἐλπίδα νά ξαναγίνει αὐτή ἡ γλυκειά μας συνάντηση.

Καί πάλι Σᾶς εὐχαριστῶ καί Σᾶς συγχαίρω γιά τήν πολύ ὡραία ἔκδοσή Σας «ΟΙ ΑΡΚΑΔΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ», πού μοῦ στείλατε, παρακαλῶντας Σας νά μέ τιμᾶτε πάντα μέ τίς ἐκδόσεις Σας, γιατί ζωντανεύω καί ἐγώ καί βαπτίζομαι στήν κολυμβήθρα τῶν ἑλληνορθοδόξων παραδόσεων τῆς Ἀρκαδικῆς Γῆς.

Σᾶς εὔχομαι, καλοί μου, νά εἶστε γεροί καί δυνατοί κάτω ἀπό τήν Σκέπη τῆς Παναγίας μας. Εὔχομαι νά εἶστε «ΠΑΝΑΓΙΟΣΚΕΠΑΣΤΟΙ»!
Καλή ἀντάμωση στήν Ἀρκαδία. Καί γρήγορα! Σᾶς ἀσπάζομαι μέ χριστιανικό καί πατριωτικό χαιρετισμό ὅλους μαζί καί τόν κάθε ἕνα χωριστά.

Μέ πολλή ἀγάπη

καί πολλές εὐχές

† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων