19/06/2020 19/06/2020 Σύντομο κήρυγμα για την προσευχή μας στον Θεό δημοσίευσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλουπόλεως κ. Ιερεμίας στην επίσημη ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως όπου αναφέρει χαρακτηριστικά “Και είναι μεν αλήθεια, ότι κάθε ψυχή έχει τα ιδιαίτερα αιτήματά της, που θα πει στην προσευχή της.” Διαβάστε αναλυτικά:  1. Τήν σχέση μας μέ τόν Θεό, ἀγαπητοί ἀδελφοί,...
19 Ιουνίου, 2020 - 14:09
Τελευταία ενημέρωση: 19/06/2020 - 14:00

“Για την προσευχή μας στον Θεό”

Διαδώστε:
“Για την προσευχή μας στον Θεό”

Σύντομο κήρυγμα για την προσευχή μας στον Θεό δημοσίευσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλουπόλεως κ. Ιερεμίας στην επίσημη ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως όπου αναφέρει χαρακτηριστικά “Και είναι μεν αλήθεια, ότι κάθε ψυχή έχει τα ιδιαίτερα αιτήματά της, που θα πει στην προσευχή της.”

Διαβάστε αναλυτικά: 

1. Τήν σχέση μας μέ τόν Θεό, ἀγαπητοί ἀδελφοί, τήν ἐκφράζουμε μέ τήν προσευχή μας σ᾽ Αὐτόν. Ἡ ἀνώτερη ἔκφραση τῆς ψυχῆς μας εἶναι ὅταν προσεύχεται στόν Θεό. Ἄν εἶναι ὡραῖο καί γλυκό νά συνομιλοῦν δύο ἀγαπητά πρόσωπα, γιά πόσο εἶναι γλυκό τό νά μιλάει ἡ ψυχή μας στόν Θεό! Γι᾽ αὐτό, μήν παραλείπουμε ποτέ τήν προσευχή. Ἀλλά, τό νά προσευχηθοῦμε, δέν πρέπει νά μᾶς τό λένε οἱ ἄλλοι νά τό κάνουμε, ἀλλά ἐμεῖς οἱ ἴδιοι, αὐθόρμητα καί ἐρωτικά, νά τό κάνουμε αὐτό.

2. Ἡ Ἐκκλησία μας καθόρισε καί ὁρισμένες προσευχές, πού πρέπει νά λέμε ὅταν προσευχόμαστε. Καί εἶναι μέν ἀλήθεια, ὅτι κάθε ψυχή ἔχει τά ἰδιαίτερα αἰτήματά της, πού θά πεῖ στήν προσευχή της, ἀλλά, σάν χριστιανοί, πού ἔχουμε τήν ἴδια πίστη, πρέπει νά ἔχουμε καί κοινές προσευχές, τίς ὁποῖες καθόρισαν οἱ ἅγιοι Πατέρες μας, καί δέν πρέπει λοιπόν νά τίς παραλείπουμε. Σᾶς ἀναφέρω τρεῖς-τέσσερις ἀπ᾽ αὐτές τίς προσευχές. Πρῶτον, εἶναι ἡ ὁμολογία: «Εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος». Μέ αὐτήν τήν ὁμολογία πρός τήν Ἁγία Τριάδα, τόν Θεό μας, πρέπει νά ἀρχίζουμε τήν προσευχή μας. Ἄλλη σημαντική προσευχή, πού δέν πρέπει ποτέ νά παραλείπουμε, εἶναι τό «Πάτερ ἡμῶν». Ἀλλά στήν προσευχή μας δέν πρέπει νά ἀπουσιάζει ἡ Παναγία. Τό καλύτερο τροπάριο σ᾽ Αὐτήν εἶναι τό: «Θεοτόκε Παρθένε, χαῖρε Κεχαριτωμένη Μαρία, ὁ Κύριος μετά Σου· εὐλογημένη Σύ ἐν γυναιξίν καί εὐλογημένος ὁ καρπός τῆς Κοιλίας Σου· ὅτι Σωτῆρα ἔτεκες τῶν ψυχῶν ἡμῶν».

Καί βεβαίως, τουλάχιστον μιά φορά τήν ἡμέρα, τό πρωί ἤ τό βράδυ, πρέπει νά λέμε τό «Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα…». Αὐτό τό «Πιστεύω» μας ἔχει ὅλα τά βασικά δόγματα τῆς πίστης μας. Ζητῆστε βιβλίο, πού τό γράφει, καί νά διαβάζετε, χριστιανοί μου, κάθε μέρα τό «Πιστεύω», καί ἔτσι θά τό μάθετε καί ἀπ᾽ ἔξω.

3. Γιά βιβλίο προσευχῶν συνιστῶ νά ἀγοράσετε ὅλοι τήν Ἱερά Σύνοψη. Ὅπως ὅλα τά σπίτια τῶν χριστιανῶν πρέπει νά ἔχουν τό ἅγιο καί ἱερό Εὐαγγέλιο, ἔτσι ἐπίσης πρέπει νά ἔχουν καί τήν Ἱερά Σύνοψη. Καί πόσο ὡραῖο θά εἶναι, χριστιανοί μου, – γιά φανταστεῖτε το! – πόσο ὡραῖο, λέγω, θά εἶναι, ἡ οἰκογένεια τό βράδυ, ὅλοι μαζί, παππούς, γιαγιά, γονεῖς καί παιδιά, ὅλοι μαζί, νά κάνουν τήν προσευχή τους, ἔστω μιά σύντομη προσευχή μέ τό «Πάτερ ἡμῶν» καί τό «Θεοτόκε Παρθένε». Καί μή λησμονοῦμε, ἀδελφοί, νά προσευχόμαστε γιά τήν πατρίδα μας τήν Ἑλλάδα καί γιά ὅλο τόν κόσμο, γιά νά ζοῦμε μιά ἤρεμη καί ὄμορφη ζωή, μέ ἀγάπη στόν Θεό καί μεταξύ μας.

Μέ πολλές εὐχές,
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτ. & Μεγ. Ἰερεμίας

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων