06/08/2021 06/08/2021 Εγκύκλιο για τις φωτιές που καίνε την Ελλάδα εξέδωσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος. O Σεβασμιώτατος καλεί τους Ιερείς της Μητροπόλεως από σήμερα και σε κάθε παράκληση να γίνεται ικετήρια προσευχή και να διαβάζεται εκτενής δέηση και ειδική Ακολουθία με σκοπό να αποσοβηθεί η πύρινη λαίλαπα. Συγκεκριμένα αναφέρει χαρακτηριστικά: “Προσκαλώ λοιπόν τους...
06 Αυγούστου, 2021 - 9:54
Τελευταία ενημέρωση: 06/08/2021 - 9:56

Ικετήρια Δέηση του Μητροπολίτη Καλαβρύτων

Διαδώστε:
Ικετήρια Δέηση του Μητροπολίτη Καλαβρύτων

Εγκύκλιο για τις φωτιές που καίνε την Ελλάδα εξέδωσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος. O Σεβασμιώτατος καλεί τους Ιερείς της Μητροπόλεως από σήμερα και σε κάθε παράκληση να γίνεται ικετήρια προσευχή και να διαβάζεται εκτενής δέηση και ειδική Ακολουθία με σκοπό να αποσοβηθεί η πύρινη λαίλαπα.

Συγκεκριμένα αναφέρει χαρακτηριστικά: “Προσκαλώ λοιπόν τους ιερείς μας και ολόκληρο τον θεοφιλή λαό μας των δύο Επαρχιών της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, των Καλαβρύτων και της Αιγιαλείας, σε ικετήρια προσευχή. Συγκεκριμένα να διαβάσουμε αυτή την Παρασκευή, εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού, στο τέλος, προ της απολύσεως της Θείας Λειτουργίας, αλλά και εφεξής να διαβάζεται σε κάθε Ιερά Παράκληση μετά την τελευταία εκτενή δέηση, ειδική Ακολουθία και ευχή με σκοπό να αποσοβηθεί η πύρινη λαίλαπα από την Πατρίδα μας και ολόκληρο τον κόσμο με την βοήθεια του Τριαδικού Θεού μας, της Παναγίας μας Μητέρας Του και πάντων των Αγίων μας!”.

Δείτε την Εγκύκλιο:

Πρός

τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

ΘΕΜΑ: ΙΚΕΤΗΡΙΑ ΔΕΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

«Σύ δέ, Κύριε, μή μακρύνης τήν βοήθειάν σου ἀπ΄ ἐμοῦ, εἰς τήν ἀντίληψίν μου πρόσχες»(Ψαλμ. κά, στ. 9).

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά καί περιπόθητα.

Σέ αὐτές τίς δύσκολες ὧρες πού ἡ Ἑλλάδα μας δοκιμάζεται ἀπό τήν πύρινη λαίλαπα τῶν σφοδρῶν πυρκαγιῶν, οἱ οποῖες καταστρέφουν ἀνελέητα τό πλούσιο φυσικό περιβάλλον της, τήν μοναδική πανίδα καί χλωρίδα της, πού κατακαίουν κατοικημένες περιοχές, τούς οἴκους καί τίς περιουσίες τῶν συνανθρώπων μας καί ἀπειλοῦν τίς ζωές των, ὡς Πνευματικός σας Πατέρας, ἀπευθύνομαι πρός τήν ἀγάπη σας, ἐκφράζοντας τόν πόνο καί τήν ὀδύνη μου γιά τίς καταστροφές αὐτές, καί σᾶς παρακαλῶ ὅλους καί σᾶς προτρέπω, νά προστρέξουμε, συναισθανόμενοι τήν ἀναξιότητα καί ἁμαρτωλότητά μας, ἐνώπιον τοῦ Κυρίου μας, νά ἑνώσουμε τίς προσευχές μας καί νά ἐντείνουμε τίς δεήσεις καί τίς παρακλήσεις μας πρός τήν Μητέρα Παναγία μας νά μεσιτεύσει στόν φιλάνθρωπο Υἱό Της, ὥστε Ἐκεῖνος ὡς Πολυεύσπλαχνος νά καταπαύσει τόν τρομερό αὐτό πύρινο ἐφιάλτη πού μαστίζει ὄχι μόνο τήν Πατρίδα μας ἀλλά καί ὁλόκληρο τόν κόσμο.

Νά προσευχηθοῦμε μέ ὅλη μας τήν καρδιά νά παρηγορήσει καί νά ἀποκαταστήσει τούς ἀδελφούς μας πού ὑπέστησαν καταστροφές καί νά ἐνισχύσει τούς γενναίους Πυροσβέστες μας, τούς ἄνδρες τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας, τόν φιλόχριστο Στρατό μας καί ὅλους τούς ἐθελοντές, πού μέ πνεῦμα αὐτοθυσίας καί συναντιλήψεως εὑρίσκονται στήν πρώτη γραμμή τοῦ πύρινου μετώπου, δίνοντας μάχη σῶμα μέ σῶμα μέ τίς φλόγες γιά νά ἀποτρέψουν τήν ἐξάπλωση τῶν πυρκαγιῶν, νά τίς κατασβέσουν, νά σώσουν τίς περιουσίες τῶν συνανθρώπων μας καί νά προστατεύσουν τό περιβάλλον.

Μᾶς συγκινεῖ ἡ θυσία τούς αὐτή. Οἱ προσευχές μας καί ἡ σκέψη μας εἶναι μαζί τους! Σᾶς παρακαλῶ θερμά ὅλες αὐτές τίς ἡμέρες, πού τελοῦμε τίς παρακλήσεις τῆς Παναγίας μας νά γονατίσουμε μπροστά στήν εἰκόνα Της αἰώνιας Μητέρας μας καί μέ ταπείνωση καί θέρμη ψυχῆς νά τήν παρακαλέσουμε μέ τίς πρεσβεῖες Της στόν Υἱό Της νά βοηθήσει ὥστε νά ξεπεράσουμε καί αὐτήν τήν δοκιμασία!

Προσκαλῶ λοιπόν τούς ἱερεῖς μας καί ὁλόκληρο τόν θεοφιλῆ λαό μας τῶν δύο Ἐπαρχιῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, τῶν Καλαβρύτων καί τῆς Αἰγιαλείας, σέ ἱκετήρια προσευχή. Συγκεκριμένα νά διαβάσουμε αὐτή τήν Παρασκευή, ἑορτή τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, στό τέλος, πρό τῆς ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας, ἀλλά καί ἑφεξῆς νά διαβάζεται σέ κάθε Ἱερά Παράκληση μετά τήν τελευταία ἐκτενῆ δέηση, εἰδική Ἀκολουθία καί εὐχή μέ σκοπό νά ἀποσοβηθεῖ ἡ πύρινη λαίλαπα ἀπό τήν Πατρίδα μας καί ὁλόκληρο τόν κόσμο μέ τήν βοήθεια τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ μας, τῆς Παναγίας μας Μητέρας Του καί πάντων των Ἁγίων μας!

Μετ’ εὐχῶν πατρικῶν

Ὁ Μητροπολίτης

+Ο Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας Ἱερώνυμος

ΕΙΔΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΑΥΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

Διάκονος

Ἐλέησον ἡμᾶς ὁ Θεός κατά τό μέγα ἔλεός σου δεόμεθά σου ἐπάκουσον καί ἐλέησον. (Χορός τρίς Κύριε ἐλέησον)

Ἔτιδεόμεθα ὑπὲρ τῶν εὐσεβῶν καὶ Ὀρθοδόξων χριστιανῶν.

Ἔτιδεόμεθα ὑπὲρ τοῦ Πατρός καὶ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν (δεῖνος) καὶ πάσης τῆς ἐν Χριστῷ ἡμῶν ἀδελφότητος.

Ἔτιδεόμεθα ὑπὲρ ἐλέους, ζωῆς, εἰρήνης, ὑγείας, σωτηρίας, ἐπισκέψεως, συγχωρήσεως καὶ ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν τῶν δούλων τοῦ Θεοῦ, πάντων τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων χριστιανῶν, τῶν κατοικούντων καὶ παρεπιδημούντων ἐν τῇ (κώμῃ, πόλει) ταύτῃ, τῶν ἐνοριτῶν, ἐπιτρόπων, συνδρομητῶν καὶ ἀφιερωτῶν τοῦ ἁγίου ναοῦ τούτου.

Ἔτιδεόμεθα ὑπὲρ τοῦ διαφυλαχθῆναι τὴν ἁγίαν ἐκκλησίαν ταύτην, τὴν πόλιν (ἢ κώμην) ταύτην, (τὴν νῆσον ταύτην), καὶ πᾶσαν πόλιν καὶ χώραν ἀπὸ λοιμοῦ, λιμοῦ, σεισμοῦ, καταποντισμοῦ, πυρός, μαχαίρας, ἐπιδρομῆς ἀλλοφύλων, ἐμφυλίου πολέμου καὶ αἰφνιδίου θανάτου· ὑπὲρ τοῦ ἵλεων, εὐμενῆ καὶ εὐδιάλλακτον γενέσθαι τὸν ἀγαθῶν καὶ φιλάνθρωπον Θεὸν ἡμῶν, τοῦ ἀποστρέψαι καὶ διασκεδάσει πᾶσαν ὀργὴν καὶ νόσον τὴν καθ’ ἡμῶν κινουμένην καὶ ῥύσασθαι ἡμᾶς ἐκτῆς ἐπικειμένης δικαίας αὐτοῦ ἀπειλῆς καὶ ἐλεήσαι ἡμᾶς.

Ἔτιδεόμεθα ὑπὲρ τοῦ εἰσακοῦσαι Κύριον τὸν Θεὸν φωνῆςτῆς δεήσεως ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν καὶ ἐλεήσαι ἡμᾶς.

ΙΕΡΕΥΣ

Ἐπάκουσον ἡμῶν, ὁ Θεός, ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, ἡ ἐλπὶς πάντων τῶν περάτων τῆς γῆς καὶ τῶν ἐν θαλάσσῃ μακράν, καὶ ἵλεως, ἵλεως γενοῦ ἡμῖν, Δέσποτα ἐπὶ ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν καὶ ἐλεήσαι ἡμᾶς.

Ἐλεήμων γὰρ καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΧΟΡΟΣ: Ἀμήν.

Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν

«Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός καί Σωτήρ μας. Τούτη τήν ὥρα τῆς μεγάλης δοκιμασίας πού διέρχεται ὁ τόπος μας ἐξαἰτίας τῶν πυρκαϊῶν πού κατακαίουν τόν φυσικό μας πλοῦτο καί καταστρέφουν περιουσίες, αἰσθανόμεθα τήν ἀνάγκη νά καταφύγουμε στή βοήθειά Σου, ζητώντας τό ἔλεός Σου γιά τή σωτηρία μας. Σύ Κύριε διεφύλαξες ἀπό τή φωτιά τούς Ἁγίους Τρεῖς Παῖδας, καί πολλούς Ἁγίους Μάρτυρές Σου ἐδόξασες, ὅταν διέταξες νά μή τούς ἐγγίσουν οἱ φλόγες τῆς καμίνου καί τά πεπυρακτωμένα σίδερα τῶν βασανιστῶν τους.

Κατάπαυσε, Κύριε, τούς ἰσχυρούς ἀνέμους πού πολλαπλασιάζουν τήν καταστρεπτική δύναμη τῆς φωτιᾶς καί ἐνίσχυσε τούς ἀνθρώπους πού ἔχουν ὡς καθῆκον τους τήν ἀντιμετώπισή της. Δῶσε δύναμη καρτερίας σ’ ἐκείνους πού ἐπλήγησαν καί ἔχασαν τίς περιουσίες τους, καί παρηγόρησε ἐκείνους πού εἶχαν στήν οἰκογένειά τους θύματα.

Δέν γνωρίζουμε, Κύριε, τίς αἰτίες αὐτῶν τῶν πυρκαϊῶν. Ἀλλ’ εἴτε αὐτές ὀφείλονται στόν καύσωνα εἴτε σέ ἀμελῆ ἐνέργεια ἀνθρώπου, συγχώρησε τούς ἀμελεῖς καί διάσωσε τόν λαόν Σου καί τήν κληρονομίαν Σου ἀπό τήν ἀπειλή, ἀπό τυχόν συνέχιση τῆς καταστροφῆς καί ἀπό ἀναζωπύρωση τῶν ἑστιῶν.

Κύριε, εἴμεθα ἁμαρτωλοί καί ὁμολογοῦμε τά πάθη μας. Ὅμως Κύριε «Σοί μόνῳ ἁμαρτάνομεν ἀλλά καί σοί μόνῳ λατρεύομεν». Ἀναγνωρίζουμε τά λάθη μας καί μετανοοῦμε γι’ αὐτά μέ δάκρυα. Συγχώρησέ μας τούς ἁμαρτωλούς καί δίδαξέ μας τά δικαιώματά Σου. Σ’ αὐτή τή δύσκολη ὥρα μέ τό εὐλογημένο χέρι Σου σκέπασέ μας καί προστάτευσε τόν τόπο μας, ρύσαι μας ἀπό πάσης περιστάσεως καί ξαναδῶσε μας τή χαρά τῆς εὐτυχίας καί τῆς ἀσφάλειας. Πρεσβευτές μας ἐπικαλούμεθα τήν Πάναγνη Μητέρα Σου καί ὅλους τούς Ἁγίους Σου. Ἀμήν».

ΑΠΟΛΥΣΙΣ.

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ORTHODOXIANEWSAGENCY.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

google-news Ακολούθησε το ORTHODOXIANEWSAGENCY.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων