20/08/2023 20/08/2023 Τελέστηκε το πρωί της Κυριακής 20 Αυγούστου 2023 στο Πανελλήνιο Ιερό Προσκύνημα Παναγίας Σουμελά πολυαρχιερατικό συλλείτουργο και εν συνεχεία κτητορικό μνημόσυνο, καθώς και ιερό μνημόσυνο επί τη συμπληρώσει 30 χρόνων από την κοίμηση του μακαριστού Μητροπολίτου Βεροίας κυρού Παύλου Γιαννικόπουλου. Επίσης τελέστηκε μνημὀσυνο για τον μακαριστό Μητροπολίτη Δράμας κυρό Παύλο, πρώην Ηγούμενο του Προσκυνήματος. Στο...
20 Αυγούστου, 2023 - 14:49
Τελευταία ενημέρωση: 20/08/2023 - 14:55

Πολυαρχιερατικό συλλείτουργο στην Παναγία Σουμελά

Διαδώστε:
Πολυαρχιερατικό συλλείτουργο στην Παναγία Σουμελά

Τελέστηκε το πρωί της Κυριακής 20 Αυγούστου 2023 στο Πανελλήνιο Ιερό Προσκύνημα Παναγίας Σουμελά πολυαρχιερατικό συλλείτουργο και εν συνεχεία κτητορικό μνημόσυνο, καθώς και ιερό μνημόσυνο επί τη συμπληρώσει 30 χρόνων από την κοίμηση του μακαριστού Μητροπολίτου Βεροίας κυρού Παύλου Γιαννικόπουλου. Επίσης τελέστηκε μνημὀσυνο για τον μακαριστό Μητροπολίτη Δράμας κυρό Παύλο, πρώην Ηγούμενο του Προσκυνήματος.

Στο πολυαρχιερατικό συλλείτουργο προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος ενώ έλαβαν μέρος ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δράμας κ. Δωρόθεος, ο οποίος χοροστάτησε και στον όρθρο, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ευκαρπίας κ. Ιερόθεος και ο  Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ο οποίος κήρυξε και το θείο Λόγο.

Ακολούθησε τρισάγιο στα μνήματα των κτητόρων και η συνεδρίαση του «Κοινού των Ποντίων».

Στο κήρυγμά του ο Σεβασμιώτατος τόνισε:

«Ἡ σφραγίς τῆς ἐμῆς ἀποστολῆς ὑμεῖς ἐστε ἐν Κυρίῳ».

Κυριακή μετά τήν ἑορτή τῆς Κοι­μήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί τό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα ἀπό τήν πρώτη ἐπιστολή τοῦ πρωτο­κορυφαίου ἀποστόλου Παύλου πρός τούς Κορινθίους ἀρχίζει μέ μία ἀμφίδρομη διαβεβαίωση.

Τί γράφει ὁ ἀπόστολος πρός τούς χριστιανούς τῆς Κορίνθου; «Ἡ σφραγίς τῆς ἐμῆς ἀποστολῆς ὑμεῖς ἐστε ἐν Κυρίῳ». Ἐσεῖς εἶστε, τούς γράφει, ἡ σφραγίδα τῆς ἀποστολῆς μου στό ὄνομα τοῦ Κυρίου.

Μά θά ρωτήσει κανείς: Ἔχει ἀνάγκη ὁ μέγας ἀπόστολος Παῦλος ἀπό ἐπισφράγιση καί ἐπιβεβαίωση τοῦ ἔργου καί τῆς ἀποστολῆς του; Ἔχει ἀνάγκη αὐτός πού εἶναι τό σκεῦος τῆς ἐκλογῆς τοῦ Θεοῦ ἐπιβεβαιώσεως;

Καί ὅμως ἔχει. Ὄχι γιά τόν Θεό, ἀλλά γιά τούς ἀνθρώπους. Ἔχει ἀνάγκη νά δείξει τό ἔργο του καί τή γνησιότητά του. Ἔχει ἀνάγκη νά δώσει τεκμήρια τῆς ἀκριβείας καί τῆς συνεπείας μέ τήν ὁποία πολι­τεύ­εται, κηρύσσει καί διδάσκει. Ἔχει ἀνάγκη, γιά νά ἀποδείξει τήν πιστότητά του στό Εὐαγγέλιο καί στόν ἀρχηγό καί θεμελιωτή τῆς πίστεώς μας, στόν Χριστό. Ἔχει ἀνάγκη, γιά νά δώσει «λόγον παντί τῷ αἰτοῦντι», γιά νά μή γίνει τυχόν ἀφορμή νά σκανδαλισθεῖ κάποιος ἀδελφός.

Καί στά πρόσωπα τῶν χριστιανῶν τῆς Κορίνθου βρίσκει ὁ πρωτοκο­ρυφαῖος ἀπόστολος τήν ἐπιβε­βαί­ω­ση τῆς ἀποστολῆς καί τοῦ κηρύγ­ματός του, τό ὁποῖο εἶναι κήρυγμα Σταυροῦ, κήρυγμα Ἰησοῦ Χριστοῦ. Οἱ χριστιανοί τῆς Κορίνθου ἀποτε­λοῦν ἐπιβεβαίωση ὅτι ὁ ἀπόστολος Παῦλος δέν δημιούργησε ὁμάδες μέσα στήν Ἐκκλησία, οὔτε πολύ πε­­ρισσότερο διασπάσεις καί σχί­σμα­τα, ἀλλά ἦταν ἐχέγγυο τῆς ἑνότητος ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Ἀποτε­λοῦν ἐπιβεβαίωση ὅτι ἐργάσθηκε στόν ἀμπελώνα τοῦ Κυρίου, ἐργα­ζόμενος παράλληλα καί ὡς σκηνο­ποιός γιά νά μήν ἐπιβαρύνει κανέ­ναν. Ἀποτελοῦν ἐπιβεβαίωση γιά τήν ἀκεραιότητα καί τήν ἀκρίβεια τῆς ζωῆς του, γιατί ἔζησε ἀνάμεσά τους καί τόν γνωρίζουν καί γνω­ρίζουν τί σημαίνει ἡ προτροπή του «μιμηταί μου γίνεσθε καθώς κἀγώ Χριστοῦ».

Δέν ἀντανακλᾶ ὅμως μόνο ἡ ζωή τοῦ ἀποστόλου Παύλου στή ζωή τῶν χριστιανῶν τῆς Κορίνθου. Καί ἡ δική τους ζωή ἀντανακλᾶ τή ζωή τοῦ ἀποστόλου, καθώς ἡ δική τους ἀναστροφή, ἡ δική τους πίστη, ἡ δική τους ἀγάπη καί ἀρετή εἶναι πού ἀναπαύει τόν ἀπόστολο Παῦ­λο, ὅπως ὁ ἴδιος γράφει σέ ἄλλο σημεῖο τῆς ἐπιστολῆς του.

«Ἡ σφραγίς τῆς ἐμῆς ἀποστολῆς ὑμεῖς ἐστε».

Ὁ λόγος τοῦ μεγάλου ἀποστόλου Παύλου, τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, δέν ἀφορᾶ μόνο τούς Κορινθίους πρός τούς ὁποίους ἀπευθύνεται. Ἀφορᾶ καί ὅλους ἐμᾶς, οἱ ὁποῖοι εἴμαστε μέλη τῆς Ἐκκλησίας, διότι καί ἐμεῖς ἔχουμε χρέος νά ἀποτελοῦμε σφραγίδα τῆς ἀποστολῆς τῆς Ἐκκλησίας στόν κόσμο. Ὀφείλουμε νά εἶναι καί ἡ δική μας ζωή καί ἡ δική μας ἀναστροφή μέσα στόν κόσμο, στόν ἐπαγγελματικό καί κοινωνικό μας περίγυρο, στήν οἰκογένειά μας, ἀλλά ἀκόμη καί μέσα στήν Ἐκ­κλησία ἀντίστοιχη τῆς διδασκα­λίας καί τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὀφείλουμε νά ζοῦμε καί νά ἐργαζόμαστε μέ τέτοιον τρόπο, ὥστε νά εἶναι σύμφωνος μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί τή διδα­σκα­λία τῆς Ἐκκλησίας μας καί νά ἐπι­βε­βαιώνει τό ἔργο της, τό ὁποῖο δέν εἶναι ἄλλο ἀπό τόν ἁγιασμό τῶν ἀνθρώπων. Ὀφείλουμε νά δίδουμε καί ἐμεῖς τή μαρτυρία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, κάνοντας πράξη αὐτό τό ὁποῖο λέγει καί ὁ Κύριός μας πρός τούς μαθητές του, «ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τά καλά ἔργα καί δοξάσωσιν τόν Πατέρα ὑμῶν τόν ἐν τοῖς οὐρα­νοῖς».

Κατ᾽ ἀναλογίαν αὐτό ἰσχύει καί γιά τό ἔργο, τό ὁποῖο συνεχίζει νά ἐπι­τελεῖ τό ἱερό αὐτό καθίδρυμα, τό Πανελλήνιο Ἱερό Προσκύνημα καί τό Σωματεῖο «Παναγία Σουμε­λᾶ», καί γιά τό ὁποῖο ἐκοπίασαν καί ἐμό­χθησαν ὑπό δύσκολες καί ἀντί­ξοοες συνθῆκες οἱ ἀείμνηστοι πατέ­ρες, ἱδρυτές, κτίτορες καί ἐμπνευ­στές τοῦ ἔργου τό ὁποῖο ἐπιτελεῖ, καί τῶν ὁποίων τά ἱερά μνημόσυνα ἐπιτελοῦμε σήμερα, ἡμέρα κατά τήν ὁποία ἐπιτελοῦμε καί τή μνήμη τῶν ἁγίων ἐκείνων πατέρων, οἱ ὁποῖοι ἔκτισαν τήν Ἱερά Μονή τῆς Παναγίας Σουμελᾶ στόν Πόντο.

Διότι τό ἱερό αὐτό καθίδρυμα δέν θά ὑπῆρχε καί δέν θά προσέφερε τό ἔργο πού προσφέρει, ἐάν ὁ ἀεί­μνηστος ἱερομόναχος Ἀμβρόσιος δέν μετέφερε τήν ἱστορική καί θαυματουργό εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Σουμελιώτισσας ἀπό τήν πα­λαιά Μονή τῆς Τραπεζοῦντος, καί μάλιστα ἀπό τό παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Βαρβάρας, ὅπου τό εἶχαν θάψει οἱ μοναχοί τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, στήν Ἑλλάδα. Οὔτε θά ὑπῆρχε, ἐάν οἱ μακαριστοί Φίλων Κτενίδης καί Παναγιώτης Τανιμανίδης, δέν εἶχαν ἐμπνευσθεῖ καί δημιουργή­σει τό νέο αὐτό κατοικητήριο τῆς ἱερᾶς καί θαυματουργοῦ εἰκόνος τῆς Παναγίας Σουμελᾶ καί τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Μέ ἀφορμή τή συμπλήρωση τριά­ντα ἐτῶν ἀπό τήν κοίμησή του τελοῦμε σήμερα καί τό μνη­μόσυνο τοῦ ἀειμνήστου προκατόχου μου Μητροπο­λίτου Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας Παύ­λου, ὁ ὁποῖος ἐπί 25 ἔτη εἶχε ὑπό τήν ποιμαντική του μέριμνα τό ἱερό αὐτό καθίδρυμα καί ὑπῆρξε ὁ Μητροπολίτης ὁ ὁποῖος ἔθεσε τόν θεμέλιο λίθο καί ἐγκαινίασε καί τόν περικαλλῆ αὐτό ἱερό ναό τῆς Παναγίας Σουμελᾶ, ἀλλά ἐπίσης καί τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Δρά­μας Παύλου, ὁ ὁποῖος διηκόνησε ἐπί σειρά ἐτῶν ὡς ἡγούμενος τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος, πρό τῆς ἐκλογῆς του ὡς Μητροπολίτου Δράμας, μέ πολλή ἀγάπη καί πολλή ἀφοσίωση.

Ἐκφράζοντας τήν εὐγνωμοσύνη μας πρός τούς ἀειμνήστους κτίτο­ρες, ἀλλά καί πρός ὅλους τούς εὐερ­γέτες καί δωρητές τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήμα­τος, τῶν ὁποίων τά ὀνόματα εἶναι πολλά καί δέν τά ἀνέφερα, εὐχόμεθα ὁ Θεός νά ἀναπαύει τίς ψυχές τους καί νά ἐνισχύει διά πρεσβειῶν τῆς Ὑπε­ρα­γίας Θεοτόκου τό ἐπιτελούμενο ἔργο καί τούς συντελεστές του, ὥστε νά συνεχίσει νά διακονεῖ τόν Ποντιακό Ἑλληνισμό ὑπό τή σκέπη τῆς Παναγίας μας, τῆς Σουμελιώτισσας.

Πολυαρχιερατικό συλλείτουργο και κτητορικό μνημόσυνο στην Παναγία Σουμελά

 

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ORTHODOXIANEWSAGENCY.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

google-news Ακολούθησε το ORTHODOXIANEWSAGENCY.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων