05/08/2020 05/08/2020 Τυπώθηκαν τα νέα μεταβατικά βιβλία για το μάθημα των θρησκευτικών σε δημοτικό, γυμνάσιο και  Λύκειο,τα οποία θα ισχύσουν από την νέα σχολική χρονιά. Όπως τονίζεται στα βιβλία, η ύλη δημιουργήθηκε με την ευθύνη της άμισθης Επταμελούς Επιστημονικής Επιτροπής, η οποία συγκροτήθηκε από το ΙΕΠ στις 19/12/2019 με σκοπό: Α) Την εισήγηση για την πλήρη συμμόρφωση...
05 Αυγούστου, 2020 - 9:26
Τελευταία ενημέρωση: 05/08/2020 - 9:06

Αυτά τα είναι τα νέα βιβλία θρησκευτικών

Διαδώστε:
Αυτά τα είναι τα νέα βιβλία θρησκευτικών

Τυπώθηκαν τα νέα μεταβατικά βιβλία για το μάθημα των θρησκευτικών σε δημοτικό, γυμνάσιο και  Λύκειο,τα οποία θα ισχύσουν από την νέα σχολική χρονιά.
Όπως τονίζεται στα βιβλία, η ύλη δημιουργήθηκε με την ευθύνη της άμισθης Επταμελούς Επιστημονικής Επιτροπής, η οποία
συγκροτήθηκε από το ΙΕΠ στις 19/12/2019 με σκοπό:
Α) Την εισήγηση για την πλήρη συμμόρφωση των Προγραμμάτων Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών με τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε., για το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί μέχρι τη συγγραφή και εφαρμογή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών, καθώς και του αντιστοίχου διδακτικού υλικού για το μάθημα των Θρησκευτικών.
Β) Την εισήγηση σχετικά με τους τρόπους και τις μεθόδους εφαρμογής των αποφάσεων του Σ.τ.Ε., του ΕΔΔΑ και της ΑΠΔΠΧ, όσον αφορά στις υπόλοιπες πτυχές των αποφάσεων αυτών που συνδέονται με το μάθημα των Θρησκευτικών, με έμφαση στη διατήρηση της υποχρεωτικότητας του μαθήματος και στη διαδικασία απαλλαγής των μαθητών/μαθητριών.

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

 

 

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων