03/06/2020 03/06/2020 Προχωρά η εκτύπωση των μεταβατικών  βιβλίων για το μάθημα των θρησκευτικών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Τα βιβλία αυτά θα ισχύσουν μέχρι την έκδοση του ανανεωμένου προγράμματος σπουδών για τα θρησκευτικά, το οποίο θα είναι σύμφωνο με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που εξεδόθη, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ενέκρινε...
03 Ιουνίου, 2020 - 9:25
Τελευταία ενημέρωση: 03/06/2020 - 8:34

Προς εκτύπωση τα μεταβατικά βιβλία θρησκευτικών

Διαδώστε:
Προς εκτύπωση τα μεταβατικά βιβλία θρησκευτικών

Προχωρά η εκτύπωση των μεταβατικών  βιβλίων για το μάθημα των θρησκευτικών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Τα βιβλία αυτά θα ισχύσουν μέχρι την έκδοση του ανανεωμένου προγράμματος σπουδών για τα θρησκευτικά, το οποίο θα είναι σύμφωνο με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που εξεδόθη, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ενέκρινε το ποσό των 7.440 ευρώ για τη»σελιδοποίηση, διόρθωση και επεξεργασία των μεταβατικών βιβλίων Θρησκευτικών Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου»

Υπενθυμίζεται ότι το ΣτΕ, με τις υπ’ αριθμ. 1749-1752/2019 αποφάσεις της Ολομέλειας έκρινε, κατά πλειοψηφία, ότι πρέπει να επιδιώκεται η ανάπτυξη της ορθόδοξης χριστιανικής συνείδησης και ότι το μάθημα αυτό απευθύνεται αποκλειστικά στους ορθόδοξους χριστιανούς μαθητές.

Εξάλλου, σύμφωνα με το ΣτΕ, οι ετερόδοξοι, αλλόθρησκοι ή άθεοι μαθητές έχουν δικαίωμα πλήρους απαλλαγής από το μάθημα με την υποβολή σχετικής δήλωσης, η οποία θα μπορούσε να γίνει με μόνη την επίκληση λόγων θρησκευτικής συνείδησης. Η δε Πολιτεία οφείλει, εφόσον συγκεντρώνεται ικανός αριθμός μαθητών που απαλλάσσονται, να προβλέψει τη διδασκαλία ισότιμου μαθήματος προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος «ελεύθερης ώρας». Στην προκειμένη περίπτωση, όμως, τα επίδικα προγράμματα σπουδών, όπως προκύπτει από τους σκοπούς και το περιεχόμενό τους, δεν αποβλέπουν στην ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης των ορθόδοξων μαθητών, διότι τα μεν προγράμματα του Δημοτικού και του Γυμνασίου δεν περιέχουν ολοκληρωμένη – και διακριτή έναντι άλλων δογμάτων και θρησκειών – διδασκαλία των δογμάτων, ηθικών αξιών και παραδόσεων της ορθόδοξης εκκλησίας, το δε πρόγραμμα του Λυκείου είναι αποσυνδεδεμένο από τη διδασκαλία αυτή.

Αντιθέτως, δίδεται ιδιαίτερη έμφαση είτε στην προβολή στοιχείων κοινών με τη διδασκαλία άλλων δογμάτων και θρησκειών (Δημοτικό-Γυμνάσιο), είτε στη διδασκαλία διαφόρων ηθικών και κοινωνικών ζητημάτων, τα οποία είτε είναι αντικείμενο κυρίως άλλων μαθημάτων (Δημοτικό-Γυμνάσιο), είτε είναι άσχετα ή και αντίθετα με την ορθόδοξη χριστιανική διδασκαλία (Λύκειο).

Τελικά, κρίθηκε ότι τα επίδικα προγράμματα σπουδών έρχονται σε αντίθεση με τα άρθρα 16 παρ.2 και 13 παρ.1 του Συντάγματος, με το άρθρο 2 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ και με την Αρχή της Ισότητας (άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος, άρθρα 14 και 9 της ΕΣΔΑ).

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων