07/12/2019 07/12/2019 Έλαβε χώρα χθες εἰς τό Πατριαρχεῖον καί εἰς τό ἐν αὐτῷ παρεκκλήσιον τῆς Πεντηκοστῆς ὑπό του Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου ἡ εἰς  μοναχόν χειροθεσία τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως δοκίμου Κωνσταντίνου Σπυροπούλου, κατόπιν αἰτήσεως αὐτοῦ, ἐγκριθείσης ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου. Τόν καρέντα μετωνόμασεν ὁ Μακαριώτατος εἰς Συμεών. Ἡ ἀλλαγή τοῦ ὀνόματος εἰς...
07 Δεκεμβρίου, 2019 - 11:25
Τελευταία ενημέρωση: 07/12/2019 - 11:37

Κουρά μοναχού στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Διαδώστε:
Κουρά μοναχού στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Έλαβε χώρα χθες εἰς τό Πατριαρχεῖον καί εἰς τό ἐν αὐτῷ παρεκκλήσιον τῆς Πεντηκοστῆς ὑπό του Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου ἡ εἰς  μοναχόν χειροθεσία τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως δοκίμου Κωνσταντίνου Σπυροπούλου, κατόπιν αἰτήσεως αὐτοῦ, ἐγκριθείσης ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.

Τόν καρέντα μετωνόμασεν ὁ Μακαριώτατος εἰς Συμεών. Ἡ ἀλλαγή τοῦ ὀνόματος εἰς τάς μοναχικάς κουράς δηλοῖ τήν ἀλλαγήν τοῦ τρόπου ζωῆς τῶν κειρομένων.

Ἅμα τῇ κουρᾷ ὁ Μακαριώτατος ἐπῄνεσε τόν καρέντα μοναχόν Συμεών διά τόν ζῆλον αὐτοῦ ἐπί διετίαν εἰς τήν ἱεροψαλτικήν διακονίαν αὐτοῦ εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως καί εἰς τήν διδασκαλίαν αὐτοῦ ὡς Θεολόγου καθηγητοῦ καί ὡς Διευθυντοῦ τοῦ Οἰκοτροφείου ἐν τῇ  Σχολῇ τοῦ Πατριαρχείου ἐπί τῆς Ἁγίας Σιών καί ἐνουθέτησεν αὐτόν, ἵνα εἰς τό ἑξῆς συμπληρώνῃ καί ὁλοκληρώνῃ τήν διακονίαν αὐτοῦ ὑπηρετῶν ὡς Ἁγιοταφίτης μοναχός καί προσεχῶς ὡς διάκονος εἰς τό Πατριαρχεῖον καί τά Πανάγια Προσκυνήματα.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων