25/01/2020 25/01/2020 Την Παρασκευή, 11ην /24ην Ιανουαρίου 2020, επανηγυρίσθη υπό του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων η εορτή του οσίου Πατρός ημών Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου εις την υπ᾽ αυτού ιδρυθείσα και επ᾽ ονόματι αυτού τιμωμένη Ιεράν Μονήν εις την έρημον της Ιουδαίας και στη θέση μεταξύ του Χωρίου των Ποιμένων και της Λαύρας του Οσίου Πατρός ημών Σάββα του Ηγιασμένου....
25 Ιανουαρίου, 2020 - 21:29
Τελευταία ενημέρωση: 25/01/2020 - 21:54

Του Αββά Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου στην έρημο της Ιουδαίας

Διαδώστε:
Του Αββά Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου στην έρημο της Ιουδαίας

Την Παρασκευή, 11ην /24ην Ιανουαρίου 2020, επανηγυρίσθη υπό του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων η εορτή του οσίου Πατρός ημών Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου εις την υπ᾽ αυτού ιδρυθείσα και επ᾽ ονόματι αυτού τιμωμένη Ιεράν Μονήν εις την έρημον της Ιουδαίας και στη θέση μεταξύ του Χωρίου των Ποιμένων και της Λαύρας του Οσίου Πατρός ημών Σάββα του Ηγιασμένου.

Εις την μνήμην και την ιστορία της Εκκλησίας ο άγιος Θεοδόσιος ο Κοινοβιάρχης παραμένει ως εκείνος, ο οποίος προσήλθεν εις την Αγίαν Γην εκ της πατρίδος αυτού Μογαριστού της Καππαδοκίας υπερμεσούντος του 5ου μ.Χ. αιώνος, ησκήθη αρχικώς εις την Μονήν του Καθίσματος της Ικελίας πλησίον των Ιεροσολύμων και της Μονής του Προφήτου Ηλιού και ακολούθως έζησεν εν ασκήσει εις σπήλαιον της ερήμου, το οποίον υπεδείχθη εις αυτόν υπό της θείας Προνοίας και εις το οποίον είχον διανυκτερεύσει οι Μάγοι, “φεύγοντες δι᾽ άλλης οδού προς την πατρίδα αυτών”.

Στην περιοχή του Σπηλαίου τούτου ο άγιος Θεοδόσιος ίδρυσε Μονήν Κοινόβιον διά την προπαιδείαν των αρχαρίων μοναχών προ της εισόδου αυτών εις την Λαύραν δι᾽ αυστηρωτέραν ησυχαστικήν ζωήν.

Σε αυτήν την Μονήν, περιλαμβάνουσαν 4 Εκκλησίας, ησκήθησαν υπ᾽ αυτόν εν εργασία κοινωνικής προσφοράς και ασκήσεως περί τους 400 μοναχούς.

Εν ταύτη τη Μονή ο αββάς Θεοδόσιος ανεδείχθη Αρχηγός του Κοινοβιακού βίου της Παλαιστίνης – Κοινοβιάρχης και προασπιστής, μετά του ομοπατρίου αυτού Σάββα, Αρχηγού του Λαυρεωτικού βίου, του δόγματος της Δ´ Οικουμενικής Συνόδου της Χαλκηδόνος του έτους 451μ.Χ., ήτοι της εν Χριστώ μιάς υποστάσεως και δύο φύσεων της θείας και της ανθρωπίνης εν ασυγχήτω ενώσει και συνεργασία.

 

 

 

 

 

 

 

Στην Ιερά Μονή ετελέσθη Όρθρος και θεία Λειτουργία την πρωίαν της εορτής, της οποίας προεξήρξεν ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Μαδάβων κ. Αριστόβουλος, συλλειτουργούντων αυτώ του Αρχιμανδρίτου π. Ιγνατίου ηγουμένου της Μπετζάλλας και του Χωρίου των Ποιμένων, του Αρχιμανδρίτου Ανανίου ηγουμένου της Ι. Μονής Αγίου Γεωργίου Μπετζαλλά, του π. Γεωργίου Μπανούρα εκ του Χωρίου των Ποιμένων, και του Αρχιμανδρίτου π. Μεθοδίου, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Γηρομερίου, συμπροσευχομένου του Πνευματικού της Ι. Μονής του Οσίου Σάββα π. Ευδοκίμου, ψάλλοντος του κ. Βασιλείου Γκοτσοπούλου και μετεχόντων πολλών πιστών, προσκυνητών εξ Ελλάδος και Ρουμανίας και κυρίως εντοπίων εκ της πλησιοχώρου κώμης των Ποιμένων.

Μετά την θείαν Λειτουργίαν ο γηραιός Αγιοταφίτης αγωνιστής και ανακαινιστής της Μονής Αρχιμανδρίτης Ιερόθεος παρέθεσε τράπεζαν εις την Αρχιερατικήν Συνοδείαν και το εκκλησίασμα εις ξενοδοχείον εις το Χωρίον των Ποιμένων.

 

 

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

 

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων