20/03/2021 20/03/2021 Ακολουθεί απόσπασμα επιστολής από πρόσωπα τα οποία έλαβαν κορδέλα ευλογημένη στην Αγία Ζώνη της Παναγίας μας: Θέλω νὰ σᾶς πῶ γιὰ ἕνα θαῦμα γιὰ τὸ πὼς μὲ βοήθησε ἡ Παναγία. Ἦταν τέλη Νοεμβρίου τοῦ 2011. Ἁγία Πετρούπολη. Ἤμουνα ἄρρωστη μὲ καρκίνο ἐδῶ καὶ 11 μῆνες. 2 μῆνες βρισκόμουν στὸ ὀγκολογικό κέντρο. Ἔκανα ἀκτινοθεραπεῖες, χημειοθεραπεῖες. Οἱ...
20 Μαρτίου, 2021 - 11:31
Τελευταία ενημέρωση: 20/03/2021 - 10:23

«Είναι όπλο της Παναγίας»

Διαδώστε:
«Είναι όπλο της Παναγίας»

Ακολουθεί απόσπασμα επιστολής από πρόσωπα τα οποία έλαβαν κορδέλα ευλογημένη στην Αγία Ζώνη της Παναγίας μας:

Θέλω νὰ σᾶς πῶ γιὰ ἕνα θαῦμα γιὰ τὸ πὼς μὲ βοήθησε ἡ Παναγία.

Ἦταν τέλη Νοεμβρίου τοῦ 2011. Ἁγία Πετρούπολη. Ἤμουνα ἄρρωστη μὲ καρκίνο ἐδῶ καὶ 11 μῆνες. 2 μῆνες βρισκόμουν στὸ ὀγκολογικό κέντρο. Ἔκανα ἀκτινοθεραπεῖες, χημειοθεραπεῖες. Οἱ προοπτικὲς δὲν ἦταν εὐχάριστες. Σὲ καλλίτερη περίπτωση θὰ ἔμενα ἀνάπηρη, ἄν ἄντεχα σοβαρὲς ἐγχειρίσεις.

Ἐκεῖνο τὸν καιρὸ στὴν Ἁγία Πετρούπολη εἶχαν φέρει τὴν Ἁγία Ζώνη τῆς Παναγίας ἀπὸ τὴν Μονὴ Βατοπαιδίου. Ἀπὸ τοὺς πολλοὺς πόνους ποὺ εἶχα, ἀρνιόμουν νὰ πάω στὸ ναὸ νὰ τὴν προσκυνήσω. Τὸ δέρμα στὸ σημεῖο ποὺ μοῦ ἔκαναν ἀκτινοθεραπεῖες ἦταν καμένο καὶ μαῦρο. Καὶ οἱ πληγὲς αὐτὲς ἔβγαζαν ὑγρό. Μὲ τὸ ζόρι περπατοῦσα. Ἡ νύμφη μου, ἡ σύζυγος τοῦ γιοῦ μου, ἐπέμεινε νὰ πᾶμε νὰ προσκυνήσουμε. Καὶ ἔτσι ξαπλωμένη στὸ ἀμάξι σιγὰ-σιγὰ φτάσαμε στὸ ναό. Μᾶς ἄφησαν νὰ περάσουμε ὰπὸ τὴν σειρὰ γιὰ ἀνθρώπους μὲ εἰδικὲς ἀνάγκες. Περιμέναμε μόνο 1,5-2 ὧρες. Μέσα στὸ ναὸ οἱ σκέψεις μου σκορπίστηκαν.

Ἔλεγα μόνο τὸ «Πάτερ ἡμῶν» καὶ σκεπτόμουνα πῶς νὰ προλάβω νὰ τὰ πῶ στὴν Παναγία μπροστὰ στὴν Ἁγία Ζώνη. Ὁ κόσμος ἦταν πάρα πολύς, ἄνθρωποι προσκυνοῦσαν καὶ γρήγορα προχωροῦσαν πρὸς τὰ ἔξω. Μπροστὰ στὴν Ἁγία Ζώνη πρόλαβα μόνο νὰ προσκυνήσω. Πολυκοσμία μεγάλη.

Ἕνας μοναχὸς μοῦ ἔδωσε μιὰ κορδέλα καὶ μιὰ εἰκονίτσα μέσα σὲ ἕνα σακουλάκι. Ἐκείνη τὴν στιγμὴ ξαφνικὰ, ξέσπασα σὲ κλάματα. Ἦταν δάκρυα ποὺ μὲ ἐλάφραιναν. Ἀπὸ τέτοια χάρη ποὺ αἰσθανόμουνα δὲν ἤθελα νὰ φύγω ἀπὸ τὴν ἐκκλησία. Ποτὲ ἄλλοτε στὴν ζωή μου δὲν τὸ εἶχα δεῖ ξανά.

Γυρίζοντας στὸ νοσοκομεῖο εἶχα βάλει τὴν κορδέλα πάνω μου. Μὲ τὴν κορδέλα αὐτὴ πήγαινα καὶ στὶς θεραπεῖες. Οἱ γιατροὶ μὲ ρωτοῦσαν τὶ εἶναι αὐτό. Τοὺς ἀπαντοῦσα: «Εἶναι ὅπλο τῆς Παναγίας γιὰ νὰ νικήσουμε τὴν ἀρρώστιά μου».

Μετὰ ἀπὸ 2 ἑβδομάδες ὁ γιατρός μου μὲ ἐξέτασε ξανὰ καὶ μὲ μεγάλη ἀπορία εἶπε ὅτι ὄγκος δὲν ὑπάρχει. Εἶναι ἡ Παναγία ποὺ ἐλέησε τὴν ψυχή μου. Στὶς ἀρχὲς τοῦ Δεκεμβρίου βγῆκα ἀπὸ τὸ νοσοκομεῖο.

Ἄνθρωποι, νὰ ἔχετε τήν πίστη!!! Ἡ Παναγία βοηθάει!!!

Γαλήνη

Ἁγία Πετρούπολη, 25/2/2017

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων