13/01/2021 13/01/2021 Το υπουργείο Εξωτερικών στέκεται αρωγός και επιδιώκει την εξεύρεση λύσεων – στο μέτρο του εφικτού και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του – με στόχο την έγκαιρη επίλυση προβλημάτων, τα οποία προκύπτουν και δυσχεραίνουν την εύρυθμη λειτουργία των Ελληνικών και Ομογενειακών Σχολείων στο εξωτερικό. Αυτό τονίζει ο υφυπουργός Εξωτερικών Κ. Βλάσης σε γραπτή απάντηση, στη Βουλή,...
13 Ιανουαρίου, 2021 - 12:06
Τελευταία ενημέρωση: 13/01/2021 - 11:01

Επιτροπή για τα ελληνικά σχολεία της Βαυαρίας

Διαδώστε:
Επιτροπή για τα ελληνικά σχολεία της Βαυαρίας

Το υπουργείο Εξωτερικών στέκεται αρωγός και επιδιώκει την εξεύρεση λύσεων – στο μέτρο του εφικτού και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του – με στόχο την έγκαιρη επίλυση προβλημάτων, τα οποία προκύπτουν και δυσχεραίνουν την εύρυθμη λειτουργία των Ελληνικών και Ομογενειακών Σχολείων στο εξωτερικό.

Αυτό τονίζει ο υφυπουργός Εξωτερικών Κ. Βλάσης σε γραπτή απάντηση, στη Βουλή, ύστερα από σχετική ερώτηση του Βουλευτή Κ. Βελόπουλου και υπογραμμίζει τα εξής:

Αναφορικά με τα Ελληνικά Σχολεία της Βαυαρίας, σας γνωρίζουμε ότι συστάθηκε άμισθη Επιτροπή με αποκλειστικό στόχο τη δημιουργία φακέλου αίτησης έγκρισης άδειας λειτουργίας του υπό ανέγερση διδακτηρίου στο Berg am Laim. Στην εν λόγω Επιτροπή συμμετέχει και το Υπουργείο Εξωτερικών με έναν υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού.
Η Επιτροπή έχει συγκληθεί διαδικτυακά μία φορά μέχρι σήμερα και συγκεκριμένα στις 17 Δεκεμβρίου 2020. Κατά την τηλεδιάσκεψη, η Αναπληρώτρια Συντονίστρια Εκπαίδευσης Μονάχου, κα Σπυριδούλα Μπέση, ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής για τα ισχύοντα στα Ελληνικά Ιδιωτικά Δίγλωσσα Σχολεία της Βαυαρίας, σύμφωνα με όσα έχουν συνομολογηθεί στα υπογεγραμμένα Πρωτόκολλα της Μικτής Ελληνοβαυαρικής Επιτροπής στις 26/2/2008 και 9/6/2008, βάσει των οποίων λειτουργούν τα Ελληνικά Δημοτικά και Γυμνάσια Μονάχου και Νυρεμβέργης. Παρουσιάστηκαν επίσης τα προβλήματα, καθώς και προτάσεις για βελτιστοποίηση της λειτουργίας τους.
Όσον αφορά στην ανταλλαγή απόψεων και την συμμετοχική διαδικασία των μέλων των Συλλογικών Οργάνων Γονέων και Κηδεμόνων, από πλευράς Υπουργείου Εξωτερικών, σας ενημερώνουμε ότι είμαστε σταθερά υπέρ του διαλόγου και της συνεργασίας με κάθε ομογενειακό φορέα. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή πρότεινε να αποσταλεί άμεσα επιστολή στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών Μονάχου και περιχώρων σε απάντηση της επιστολής τους με θέμα «Ανοικτή Επιστολή σχετικά με το θέμα της μετατροπής των ελληνικών σχολείων σε γερμανικού τύπου για τη δημιουργία φακέλου αίτησης έγκρισης της άδειας λειτουργίας». Η εν λόγω πρόταση έγινε αποδεκτή και έχει ήδη αποσταλεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προς τα μέλη της Επιτροπής σχέδιο απάντησης, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι σχετικές παρατηρήσεις του υπουργείου Εξωτερικών.
Η συνεχής και άμεση επαφή με την Ομογένεια και δη με τους φορείς και τις οργανώσεις που την εκπροσωπούν, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της άσκησης επιτυχούς πολιτικής για τη διατήρηση στενών δεσμών με τον απανταχού Ελληνισμό. Στο πλαίσιο αυτό, θα συνεχίσουμε και θα εντείνουμε τη διαρκή επικοινωνία μας με την Ομογένεια, με στόχο πάντα την επίλυση των όποιων προβλημάτων ανακύπτουν.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων