14/12/2022 14/12/2022 Από το 1999 έως και σήμερα έχουν επιδοτηθεί 4.500 και έχουν δαπανηθεί από την Εκκλησία της Ελλάδος περισσότερα από 22.900.000 € για τους τρίτεκνους της Θράκης – Συνεχίζει να στηρίζει τις ακριτικές περιοχές η Εκκλησία Την έμπρακτη στήριξή της δείχνει και φέτος η Εκκλησία της Ελλάδος στους ακρίτες της Θράκης στο πλαίσιο τους Προγράμματος επιδοτήσεως...
14 Δεκεμβρίου, 2022 - 15:15

Η Εκκλησία της Ελλάδος ενισχύει τους ακρίτες της Θράκης για την απόκτηση τρίτου τέκνου – Δίσκος τα Χριστούγεννα σε όλους τους ναούς

Διαδώστε:
Η Εκκλησία της Ελλάδος ενισχύει τους ακρίτες της Θράκης για την απόκτηση τρίτου τέκνου – Δίσκος τα Χριστούγεννα σε όλους τους ναούς

Από το 1999 έως και σήμερα έχουν επιδοτηθεί 4.500 και έχουν δαπανηθεί από την Εκκλησία της Ελλάδος περισσότερα από 22.900.000 € για τους τρίτεκνους της Θράκης – Συνεχίζει να στηρίζει τις ακριτικές περιοχές η Εκκλησία

Την έμπρακτη στήριξή της δείχνει και φέτος η Εκκλησία της Ελλάδος στους ακρίτες της Θράκης στο πλαίσιο τους Προγράμματος επιδοτήσεως των Χριστιανικών Οικογενειών της Θράκης για την απόκτησή τρίτου τέκνου. Για το σκοπό αυτό κατά τη μεγάλη Δεσποτική Εορτή των Χριστουγέννων σε όλους τους ναούς θα περιαχθεί δίσκος.

Γραφείο ρεπορτάζ ope.gr

Συγκεκριμένα, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος ήδη από τον Δεκέμβριο του 2000 είχε αποφασίσει όπως κατ’ έτος και κατά την εορτή των Χριστουγέννων περιάγηται δίσκος στους Ιερούς Ναούς της Εκκλησίας της Ελλάδος, προς περαιτέρω στήριξη και ανάπτυξη του Προγράμματος για την επιδότηση των Χριστιανικών Οικογενειών της Θράκης προς απόκτηση τρίτου τέκνου.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος με τους Μητροπολίτες της Θράκης 

Έχουν επιδοτηθεί πάνω από 4.500 οικογένειες

Η εφαρμογή του μέτρου είχε αποφασισθεί κατά την Συνεδρίαση της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος τον Οκτώβριο του έτους 1999. Τα αποτελέσματα μέχρι τώρα είναι “λίαν εντυπωσιακά”, αναφέρει στην Εγκύκλιο της για τον φετινό έρανο η Εκκλησίας της Ελλάδος. Ο λόγος; Δεδομένου του αξιοσημείωτου αριθμού γεννηθέντων τρίτων τέκνων στην εν λόγω περιοχή.

Ειδικότερα, κατά την έναρξη της εφαρμογής του Προγράμματος το έτος 1999 στην Θράκη, επιδοτούντο περί τις 300 τρίτεκνες οικογενείας, ενώ σήμερα ο αριθμός των οικογενειών οι οποίες έχουν επιδοτηθεί έχει ξεπεράσει τις 4.500 και το ύψος της δαπάνης της επιχορηγήσεώς έχει ανέλθει συνολικώς εις το ποσόν των 22.900.000 € περίπου.

Συνεπής στο ραντεβού και φέτος η Εκκλησία

Συνεπής στο ραντεβού της με την απόφαση που έχει λάβει εδώ και 23 χρόνια η Εκκλησία της Ελλάδος καλεί και φέτος το χριστεπώνυμο πλήρωμα να στηρίξει στην προσπάθεια αυτή.

Με Εγκύκλιο την οποία υπογράφει με εντολή και εξουσιοδότηση της Ιεράς Συνόδου ο Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ωρεών κ. Φιλόθεος τονίζεται, μεταξύ άλλων, ότι “τα ανωτέρω καθιστούν προφανή την αναγκαιότητα συνεχίσεως και περαιτέρω στηρίξεως του ως άνω Προγράμματος”.

Η δισκοφορία θα λάβει χώρα ανήμερα της μεγάλης Δεσποτικής εορτής των Χριστουγέννων σε όλους τους Ιερούς Ναούς της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Αναλυτικότερα η Εγκύκλιος:

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κατά τήν Συνεδρίαν Αὐτῆς τῆς 2ας Δεκεμβρίου 2000 εἶχεν ἀποφασίσει ὅπως κατ’ ἔτος καί κατά τήν Ἑορτήν τῶν Χριστουγέννων περιάγηται δίσκος ἐν τοῖς Ἱεροῖς Ναοῖς τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, πρός περαιτέρω στήριξιν καί ἀνάπτυξιν τοῦ Προγράμματος διά τήν ἐπιδότησιν τῶν Χριστιανικῶν Οἰκογενειῶν τῆς Θράκης πρός ἀπόκτησιν τρίτου τέκνου.

Ἡ ἐφαρμογή τοῦ εὐεργετικωτάτου τούτου μέτρου εἶχεν ἀποφασισθῆ κατά τήν Συνεδρίαν τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τόν Ὀκτώβριον τοῦ ἔτους 1999. Τά ἀποτελέσματα μέχρι τοῦδε εἶναι λίαν ἐντυπωσιακά, δεδομένου τοῦ ἀξιοσημειώτου ἀριθμοῦ γεννηθέντων τρίτων τέκνων εἰς τήν ἐν λόγῳ περιοχήν.

Εἰδικώτερον, κατά τήν ἔναρξιν τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ Προγράμματος τό ἔτος 1999 εἰς τήν Θράκην, ἐπεδοτοῦντο περί τάς 300 τριτέκνους οἰκογενείας, ἐνῷ σήμερον ὁ ἀριθμός τῶν οἰκογενειῶν αἱ ὁποῖαι ἔχουν ἐπιδοτηθῆ ἔχει ξεπεράσει τάς 4.500 καί τό ὕψος τῆς δαπάνης τῆς ἐπιχορηγήσεώς των ἔχει ἀνέλθει συνολικῶς εἰς τό ποσόν τῶν 22.900.000 € περίπου.

Τά ἀνωτέρω καθιστοῦν προφανῆ τήν ἀναγκαιότητα συνεχίσεως καί περαιτέρω στηρίξεως τοῦ ὡς ἄνω Προγράμματος.

Ὅθεν, παρακαλοῦμεν ὅπως κατά τήν ἐπερχομένην μεγάλην Ἑορτήν τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως, περιαχθῇ δίσκος ὑπέρ ἐνισχύσεως τοῦ ἀνωτέρω Προγράμματος ἐξαρθῇ δεόντως ἡ σημασία τῆς ὑπό τῆς Ἐκκλησίας ἀναληφθείσης ὡς ἄνω προσπαθείας καί τονισθῇ ἡ ἀνάγκη ἐνθέρμου ὑποστηρίξεως αὐτῆς.

Τό προϊόν τῆς δισκοφορίας κατατεθήσεται εἰς τούς Λογαριασμούς:
146/546003 – 46, ΙΒΑΝ GR3101101460000014654600346
τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης

5011–017246–101, ΙΒΑΝ GR1601720110005011017246101
τῆς Τραπέζης Πειραιῶς,
ἡ δέ ἀπόδειξις ἀποσταλήσεται τῇ Ἀρχιγραμματείᾳ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος

Η κρίση και η επαναφορά του μέτρου στήριξης

Το 2012, εξαιτίας της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης που επικρατούσε στη χώρα, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος είχε λάβει την απόφαση να μη «βγαίνει δίσκος» την ημέρα των Χριστουγέννων στις εκκλησίες, όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια.

Έκτοτε, το πρόγραμμα υλοποιούνταν με την προαιρετική συνεισφορά κάθε μητρόπολης, κατά το μέτρο των δυνατοτήτων της. Με εγκύκλιο που εκδόθηκε πριν από λίγες μέρες, έγινε γνωστό ότι η περιφορά δίσκου θα επανέλθει τα φετινά Χριστούγεννα, για την περαιτέρω στήριξη και ενίσχυση του προγράμματος.

Ωστόσο, το 2019 με απόφασή της η Ιερά Σύνοδος επανάφερε την δισκοφορία για την στήριξη τρίτου τέκνου στις ακριτικές περιοχές της Θράκης. Να αναφερθεί ότι η στήριξη από τις κατά τόπους Ιερές Μητροπόλεις της Θράκης είναι διαρκής προς τον λαό της. Κατά τακτικά χρονικά διαστήματα πραγματοποιούνται διανομές τροφίμων και η παροχή ειδών πρώτης ανάγκης σε εμπερίστατους συνανθρώπους μας.

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ORTHODOXIANEWSAGENCY.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

google-news Ακολούθησε το ORTHODOXIANEWSAGENCY.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων