24/06/2023 24/06/2023 Το πρωί του Σαββάτου 24 Ιουνίου 2023 ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος τέλεσε τον αγιασμό και τα εγκαίνια του νέου βρεφονηπιακού σταθμού «Άγιοι Απόστολοι» της Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος. Ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας στην αντιφώνησή του προς τον επιχώριο Ιεράρχη τον συνεχάρη για το έργο του και έθιξε ένα επίκαιρο ζήτημα. Την προσπάθεια εξαφάνισης της παιδικής...
24 Ιουνίου, 2023 - 12:15
Τελευταία ενημέρωση: 24/06/2023 - 12:28

Ηχηρό μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη κατά της αλλοίωσης της παιδικής ψυχής από τα ηλεκτρονικά μέσα

Διαδώστε:
Ηχηρό μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη κατά της αλλοίωσης της παιδικής ψυχής από τα ηλεκτρονικά μέσα

Το πρωί του Σαββάτου 24 Ιουνίου 2023 ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος τέλεσε τον αγιασμό και τα εγκαίνια του νέου βρεφονηπιακού σταθμού «Άγιοι Απόστολοι» της Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος.

Ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας στην αντιφώνησή του προς τον επιχώριο Ιεράρχη τον συνεχάρη για το έργο του και έθιξε ένα επίκαιρο ζήτημα. Την προσπάθεια εξαφάνισης της παιδικής ηλικίας. Επίσης, αναφέρθηκε στην καταλυτική επιρροή των ηλεκτρικών παιχνιδιών και συσκευών στο ψυχισμό του παιδιού.

Δείτε το βίντεο από την τελετή Αγιασμού στο βρεφονηπιακό σταθμό στο σύνδεσμο που ακολουθεί: Ο Οικουμενικός Πατριάρχη εγκαινίασε το Βρεφονηπιακό σταθμό της Ι.Μ Δημητριάδος (ΒΙΝΤΕΟ)

«… Ὅλα αὐτά εἶναι σήμερα ἰδιαιτέρως ἐπίκαιρα, σέ μιά ἐποχή, στήν ὁποία κυκλοφορεῖ τό σλόγκαν περί «ἐξαφάνισης τῆς παιδικῆς ἡλικίας», λόγῳ τῆς καταλυτικῆς ἐπιρροῆς τῶν ἡλεκτρονικῶν μέσων, τοῦ κινητοῦ καί τοῦ διαδικτύου στόν ψυχισμό τῶν παιδιῶν. Ἡ ἁγία ἀπόστολή τῆς Ἐκκλησίας εἶναι νά συμβάλῃ στή διάσωση τῆς παιδικότητας, στήν ἀνάδειξη τῆς σημασίας τῆς ἀνάπτυξης τῶν χαρακτηριστικῶν τῆς παιδικῆς ψυχῆς, τά ὁποῖα ἀλλοιώνονται μέ τήν πρόωρη καί ἀνεξέλεγκτη εἴσοδο τῶν παιδιῶν στόν χῶρο τῶν ἐνηλίκων καί τούς διχασμούς του». Είπε μεταξύ άλλων ο Πατριάρχης του Γένους.

Ολόκληρη η αντιφώνηση του Οικουμενικού Πατριάρχη στα εγκαίνια του βρεφονηπιακού σταθμου της Ι.Μ Δημητριάδος:

Ἱερώτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφέ Μητροπολῖτα Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ κύριε Ἰγνάτιε,

Τιμιώτατοι ἀδελφοί Ἀρχιερεῖς,

Ἐντιμότατοι ἐκπρόσωποι τῶν Ἀρχῶν,

Ἐντιμολογιώτατοι Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι,

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Μέ πολλή ἀγάπη καί μεγάλη χαρά συμμετέχουμε στήν τελετή ἐγκαινίων τοῦ Βρεφονηπιακοῦ Σταθμοῦ Ἀγριᾶς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ, μεταφέροντας τήν εὐλογία τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας πρός ὅλους σας. Εὐχόμαστε ὁλοκαρδίως τό εὐαγές αὐτό ἵδρυμα νά ἀναδειχθῇ χῶρος στοργῆς καί ἀγάπης γιά τά παιδιά, τά ὁποῖα μαζί μέ τήν φροντίδα καί τήν ἀγωγή θά προσλαμβάνουν καί ἐκεῖνες τίς ἀξίες, πού συγκροτοῦν τόν πυρῆνα τῆς ὀρθοδόξου χριστιανικῆς ταυτότητάς μας, ὅλα αὐτά τά σεμνά, τά δίκαια, τά προσφιλῆ, τά ὁποῖα γαλούχησαν καί ἔσωσαν τό Γένος στούς μακρούς αἰῶνες τῆς περιπετειώδους διαδρομῆς του στήν ἱστορία.

Εἶναι ἀδύνατον νά ἀμφισβητηθῇ ἡ οὐσιαστική συμβολή τῆς Ἐκκλησίας διαχρονικά στόν χῶρο τῆς μερίμνης γιά τά παιδιά. Ἐξ ἄλλου, αὐτή εἶναι ἡ κληρονόμος καί ἐκφραστής τῆς παρακαταθήκης τοῦ Θείου Ἱδρυτοῦ καί Δομήτορός της, ὁ ὁποῖος ἀμέτρητους αἰῶνες πρίν ἀπό τήν ἀνακάλυψη τοῦ παιδιοῦ ἀπό τήν νεώτερη Παιδαγωγική, εἶχε στραφῆ στά παιδιά χαρακτηρίζοντάς τα ὡς τούς πρώτους κληρονόμους τῆς Βασιλείας του, ἐκφρασθείς μέ σκληρούς λόγους ἐναντίον ἐκείνων οἱ ὁποῖοι τά σκανδαλίζουν.

Συγχαίρουμε ὅλους τούς φιλογενεῖς συντελεστάς αὐτοῦ τοῦ ἔργου, τό ὁποῖον ἔρχεται νά προστεθῇ στόν ἐκτενῆ κατάλογο εὐαγῶν ἱδρυμάτων τῆς Μητροπόλεώς σας, ἅγιε Δημητριάδος, καί συνεχίζει μία μεγάλη παράδοση φιλανθρωπίας, δεμένη μέ τήν ψυχή τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν. Ὑπενθυμίζουμε τόν λόγο τοῦ μακαριστοῦ π. Γεωργίου Φλωρόφσκυ, ὁ ὁποῖος μίλησε γιά τό «ἰσχυρό κοινωνικό ἔνστικτο» τῆς Ἀνατολικῆς Χριστιανοσύνης. Ὅλα αὐτά εἶναι σήμερα ἰδιαιτέρως ἐπίκαιρα, σέ μιά ἐποχή, στήν ὁποία κυκλοφορεῖ τό σλόγκαν περί «ἐξαφάνισης τῆς παιδικῆς ἡλικίας», λόγῳ τῆς καταλυτικῆς ἐπιρροῆς τῶν ἡλεκτρονικῶν μέσων, τοῦ κινητοῦ καί τοῦ διαδικτύου στόν ψυχισμό τῶν παιδιῶν. Ἡ ἁγία ἀπόστολή τῆς Ἐκκλησίας εἶναι νά συμβάλῃ στή διάσωση τῆς παιδικότητας, στήν ἀνάδειξη τῆς σημασίας τῆς ἀνάπτυξης τῶν χαρακτηριστικῶν τῆς παιδικῆς ψυχῆς, τά ὁποῖα ἀλλοιώνονται μέ τήν πρόωρη καί ἀνεξέλεγκτη εἴσοδο τῶν παιδιῶν στόν χῶρο τῶν ἐνηλίκων καί τούς διχασμούς του.

Εἶναι πολυεύθυνο τό ἔργο ὅσων ἐργάζονται σέ παρόμοιους θεσμούς. Ὀρθῶς ἔχει λεχθῆ ὅτι ἡ ἀγωγή ἀνήκει στά πιό δύσκολα προβλήματα, τά ὁποῖα καλεῖται νά λύσῃ ὁ ἄνθρωπος. Ἐμεῖς ἔχουμε ἐμπιστοσύνη στήν ἀφοσίωση, τή δέσμευση καί τήν ὑπευθυνότητα τῶν βρεφονηπιοκόμων καί τῶν εἰδικῶν προσχολικῆς ἀγωγῆς. Πιστεύουμε ἐπίσης, στή δύναμη τῆς παιδικῆς ψυχῆς νά προσλαμβάνῃ ὅ,τι τῆς δίδεται μέ ἀγάπη. Αὐτό γεννᾷ καί ἐνισχύει μέσα της τή λεγόμενη «βασική ἐμπιστοσύνη» πού θεωρεῖται «ὁ ἀκρογωνιαῖος λίθος τῆς ὑγιοῦς προσωπικότητας», καί εἶναι τό γόνιμο ἔδαφος, ὅπου ἀναπτύσσεται ἡ πίστη στόν Θεό. Ὅπως ἔχει γραφῆ ἀπό σύγχρονο σπουδαῖο θεολόγο, αὐτή ἡ ἐμπιστοσύνη τοῦ παιδιοῦ «βρίσκει μόνον στό Θεό τό ἀληθινό της στήριγμα καί τέλος».

Εὐχαριστοῦμε τήν Εξοχοτάτη κυρία Γιάννα Ἀγγελοπούλου καί τόν σύζυγόν της Ἐντιμολογιώτατο Ἄρχοντα Μέγαν Λογοθέτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κύριο Θεόδωρο Ἀγγελόπουλο γιά τή γενναιόδωρη στήριξη τοῦ ὅλου ἐγχειρήματος. Ὁ Θεός τῆς ἀγάπης νά χαρίζῃ εις την μεγάτιμον οικογένειάν των ὅλα τά σωτήρια δωρήματά του.

Μέ αὐτά τά αἰσθήματα, εὐχόμαστε ἀπρόσκοπτη λειτουργία καί εὐλογημένη πορεία στό βρεφονηπιακό σταθμό «Ἅγιοι Ἀπόστολοι» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ, καί κάθε ἄνωθεν ἐνίσχυση στήν ἱερή ἀποστολή του, καί ἐπικαλούμαστε σέ ὅλους ἐσᾶς τούς παρόντας καί στούς ἀγαπημένους σας, καί στά παιδιά πού θά βροῦν ἐδῶ φιλόξενο περιβάλλον καί πολλή στοργή, πρεσβείαις τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, τή χάρη καί τόν φωτισμό τοῦ Θεοῦ τῆς ἀγάπης. Σας εὐχαριστοῦμε γιά τήν προσοχή σας!

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ORTHODOXIANEWSAGENCY.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

google-news Ακολούθησε το ORTHODOXIANEWSAGENCY.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων