25/05/2020 25/05/2020 Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητρόπολης του για την εορτή της Αποδόσεως του Αγίου Πάσχα αναφέρει «το βράδυ θα κτυπήσουν πανηγυρικά οι καμπάνες των Εκκλησιών»  ενώ καλεί τους πιστούς «με λαμπρά τα ενδύματά του και κρατώντας στο χέρι του το αγιοκέρι της Αναστάσεως να...
25 Μαΐου, 2020 - 15:39
Τελευταία ενημέρωση: 25/05/2020 - 15:40

«Θα χτυπήσουν πανηγυρικά οι καμπάνες των Εκκλησιών»

Διαδώστε:
«Θα χτυπήσουν πανηγυρικά οι καμπάνες των Εκκλησιών»

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητρόπολης του για την εορτή της Αποδόσεως του Αγίου Πάσχα αναφέρει «το βράδυ θα κτυπήσουν πανηγυρικά οι καμπάνες των Εκκλησιών»  ενώ καλεί τους πιστούς «με λαμπρά τα ενδύματά του και κρατώντας στο χέρι του το αγιοκέρι της Αναστάσεως να προσέλθη προετοιμασμένος πνευματικά και σωματικά, για να λάβη το ανέσπερο εκ του Παναγίου Τάφου από τα Ιεροσόλυμα Φως που θα διαμοιρασθή στους Ιερούς Ναούς και συνάμα να κοινωνήση των Αχράντων Μυστηρίων». 

Διαβάστε αναλυτικά:

Ἡ Ἱερά μας Μητρόπολις, λαμβάνουσα ὑπ’ ὄψιν ὅτι τό φετινό Πάσχα γιορτάστηκε πρωτόγνωρα χωρίς τήν παρουσία τοῦ εὐλογημένου μας Λαοῦ, λόγῳ τῆς πανδημίας τοῦ κορωναϊοῦ, θεωρεῖ καλό νά γιορτάσουμε λαμπρά τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας κατά τήν Ἀπόδοση τοῦ Ἁγίου Πάσχα. Ἔτσι τήν Τρίτη 26η Μαΐου ἐ. ἔ. στίς 9 ἡ ὥρα τό βράδυ θά κτυπήσουν πανηγυρικά οἱ καμπάνες τῶν Ἐκκλησιῶν μας καί θά τελεσθῆ ὅπως τό βράδυ τοῦ Μ. Σαββάτου ἡ παννυχίδα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας καί θά ἀκολουθήση ἡ λαμπροφόρος Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Πάσχα, ἡ ὁποία θά διαρκέση μέχρι τίς 12 καί μισή μετά τά μεσάνυχτα περίπου τῆς Τετάρτης 27ης Μαΐου ἐ ἔ., ἡμέρας πού ἡ Ἐκκλησία μας πανηγυρίζει τήν Ἀπόδοση τοῦ Πάσχα.

Προσκαλεῖται ὁ Ὀρθόδοξος Λαός μας μέ λαμπρά τά ἐνδύματά του καί κρατῶντας στό χέρι του τό ἁγιοκέρι τῆς Ἀναστάσεως νά προσέλθη προετοιμασμένος πνευματικά καί σωματικά, γιά νά λάβη τό ἀνέσπερο ἐκ τοῦ Παναγίου Τάφου ἀπό τά Ἱεροσόλυμα Φῶς πού θά διαμοιρασθῆ στούς Ἱερούς Ναούς καί συνάμα νά κοινωνήση τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, κάτι πού στερήθηκε δυστυχῶς, λόγῳ τῆς ἐξαντλήσεως τῆς αὐστηρότητος τῶν μέτρων προφυλάξεως ἀπό τήν πανδημία στήν Ἁγία μας Ἐκκλησία ἀπό τήν Πολιτεία, ὡς μή ὤφειλε!

Σᾶς προσκαλοῦμε μέ χαρά γιά νά ψάλλουμε ὅλοι μαζί τό τελευταῖο γιά φέτος ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Ἐπίσης φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν εὐσεβῶν χριστιανῶν, ὅτι τήν Παρασκευή, 29η τοῦ μηνός Μαΐου τ. ἔ., ἡμέρα κατά τήν ὁποία ἡ Ἐκκλησία μας ἐνθυμεῖται τή μνήμη τῆς ἀποφράδος ἡμέρας τῆς Ἁλώσεως τῆς Βασιλίδος τῶν Πόλεων, τῆς Πρωτευούσης τῆς Ρωμηοσύνης, δηλαδή τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἑορτάζει μέ κάθε μεγαλοπρέπεια τό ἐντός τοῦ Μητροπολιτικοῦ Οἴκου εὑρισκόμενο Παρεκκλήσιο τῆς Παναγίας τῆς Δακρυρροούσης.

Τό πρωΐ θά ψαλῆ ὁ ῎Ορθρος τῆς ῾Εορτῆς μετ’ ἀρτοκλασίας καί ἐν συνεχείᾳ θά τελεσθῇ ἡ Θεία Λειτουργία, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ.κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ.

Προσκαλοῦνται οἱ εὐσεβεῖς χριστιανοί νά συμμετάσχουν στήν πανήγυρη τοῦ Παρεκκλησίου μας.

Μετ’ ἀναστασίμων πατρικῶν εὐ­χῶν καί εὐλογιῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ

†Ὁ Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου

ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων