30/10/2019 30/10/2019 Ένα από τα σχολεία με την δική τους ιστορία στην πόλη της Λαμίας είναι και το Γενικό Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο – Λύκειο, το οποίο αισίως φέτος συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής. Την προσφορά αυτή του ιστορικού σχολείου, με την μεγάλη συνεισφορά στην Πατρίδα και την Παιδεία, αναγνώρισε για ακόμη μια φορά το κοινό της Λαμίας που χειροκρότησε...
30 Οκτωβρίου, 2019 - 19:08
Τελευταία ενημέρωση: 30/10/2019 - 22:39

Η Λαμία χειροκρότησε την Εκκλησιαστική Σχολή

Διαδώστε:
Η Λαμία χειροκρότησε την Εκκλησιαστική Σχολή

Ένα από τα σχολεία με την δική τους ιστορία στην πόλη της Λαμίας είναι και το Γενικό Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο – Λύκειο, το οποίο αισίως φέτος συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής.

Την προσφορά αυτή του ιστορικού σχολείου, με την μεγάλη συνεισφορά στην Πατρίδα και την Παιδεία, αναγνώρισε για ακόμη μια φορά το κοινό της Λαμίας που χειροκρότησε θερμά τους μαθητές του σχολείου κατά τη διάρκεια της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου.

Δείτε φωτογραφίες από την παρέλαση:

 

Σύντομη ιστορική αναφορά στην εξέλιξη του σχολείου

Η Εκκλησιαστική Εκπαίδευση στη Φθιώτιδα συνδέεται με την ίδρυση και λειτουργία της 5τάξιας Εκκλ/κής Γεωργικής Σχολής, στην Ι.Μ. Αγίου Γεωργίου Μαλεσίνας με Νόμο του 1918.
Με το Ν.Δ./16-9-1924 ιδρύεται και λειτουργεί στη Λαμία μέχρι το 1929 το Ιεροδιδασκαλείο Λαμίας με 4τάξιο Γυμνάσιο και 5τάξια Εκκλ/κή Σχολή.

Με τον Α.Ν.540/1945(Φεκ.230/Α) περί Εκκλ/κής Εκπ/σης, το Ιεροδιδασκαλείο Λαμίας μετατρέπεται σε: α) Παιδαγωγική Ακαδημία Λαμίας, ως Παράρτημα αρχικά της Λάρισας, β) Επτατάξια Εκκλ/κή Σχολή Λαμίας και γ) Διτάξιο Κατώτερο Εκκλ/κό Φροντιστήριο Λαμίας.

Με το Ν.Δ.1272/24-3-1942 ιδρύεται εκ νέου το Ιεροδιδασκαλείο Λαμίας με επτά έτη φοίτησης σε δύο Τμήματα, το κατώτερο με (4) τέσσερις τάξεις και το ανώτερο με τις (3) τρείς τελευταίες.
Η Παιδαγωγική Ακαδημία Λαμίας λειτούργησε από το Σχολ. έτος 1945-1946 μέχρι το Σχολ. έτος 1990-1991, λόγω κατάργησης, μετά τη δημιουργία των Παιδαγωγικών Τμημάτων στα Πανεπιστήμια.

Το Διτάξιο Κατώτερο Εκκλ/κό Φροντιστήριο Λαμίας λειτούργησε από το Σχολ. έτος 1945-1946 μέχρι το Σχολ. έτος 1959-1960, οπότε και έπαυσε να λειτουργεί, βάσει του άρθρου 21, του Ν.Δ.3885/1958(ΦΕΚ.184/Α’) περί Α.Ε.Σ. Θες/νίκης και ρυθμίσεως θεμάτων που αφορούν τις Εκκλ/κές Σχολές και τα Εκκλ/κά Φροντιστήρια.

Κατά το χρονικό αυτό διάστημα της λειτουργίας του ενεγράφησαν 257 σπουδαστές και αποφοίτησαν οι 178. Από αυτούς, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, οι 160 έγιναν κληρικοί.
Η Επτατάξια Εκκλ/κή Σχολή Λαμίας λειτούργησε από το Σχολ. έτος 1945-1946 μέχρι το Σχολ. έτος 1958-1959, οπότε και μετατράπηκε σε Εξατάξια Εκκλ/κή Σχολή Λαμίας, βάσει του Ν.Δ.3885/1958(ΦΕΚ.184/Α’). Κατά το διάστημα της λειτουργίας της ενεγράφησαν 707 σπουδαστές, εκ των οποίων αποφοίτησαν 336 και έγιναν κληρικοί οι 80.

Η Εξατάξια Εκκλ/κή Σχολή Λαμίας λειτούργησε από το Σχολ. έτος 1959-1960 μέχρι το Σχολ. έτος 1970-1971, οπότε και μετατράπηκε σε Επτατάξια Ιερατική Σχολή Λαμίας, βάσει του Ν.Δ.876/1971(ΦΕΚ.95/Α’) περί υπαγωγής της Δημόσιας Εκκλ/κής Εκπ/σης εις την Εκκληςία της Ελλάδας κ.λ.π. Κατά το διάστημα της λειτουργίας της ενεγράφησαν 298 σπουδαστές, εκ των οποίων αποφοίτησαν 103 και έγιναν κληρικοί οι 57.

Η Επτατάξια Ιερατική Σχολή Λαμίας που ιδρύθηκε βάσει του Ν.Δ.876/1971, της Αριθμ.77341/2-7-1971 Απόφασης ΥΠ.Ε.Π.Θ και του Β.Δ.581/1971 (ΦΕΚ.175/Α’) περί μετατροπής σχολείων της Εκκλ/κής Εκπ/σης σε Μ.Επτατάξιες Ιερατικές Σχολές, λειτούργησε από το Σχολ.έτος 1971-1972 μέχρι και το Σχολ.έτος 1976-1977, οπότε μετατράπηκε σε Τριτάξιο Εκκλ/κό Γυμνάσιο Λαμίας και σε Τετρατάξιο Εκκλ/κό Λύκειο Λαμίας.Κατά το διάστημα της λειτουργίας της ενεγράφησαν 228 σπουδαστές, εκ των οποίων απελύθησαν 145 και έγιναν κληρικοί οι 63.

Βάσει του Ν.476/1976(ΦΕΚ.308/Α’) περί Εκκλ/κής Εκπ/σης και υπαγωγής αυτής στο Δημόσιο, αλλά και του Π.Δ.1025/1977(ΦΕΚ.344/Α’) περί μετατροπής του τύπου των Σχολείων της Εκκλ/κής Εκπ/σης κ.λ.π. προήλθαν:

α. Το Εκκλ/κό Γυμνάσιο Λαμίας που λειτούργησε από το Σχολ. έτος 1977-1978 μέχρι και το Σχολ. έτος 1979-1980, οπότε και ανεστάλει η λειτουργία του βάσει του άρθρ.20 παράγ.1, του Π.Δ.1025/1977. Από το Εκκλ/κό Γυμνάσιο απελύθησαν 73 σπουδαστές.

β. Το Τετρατάξιο Εκκλ/κό Λύκειο Λαμίας που λειτούργησε από το Σχολ. έτος 1977-1978 μέχρι και το Σχολ. έτος 1996-1997, δεδομένου ότι από το Σχολ.έτος 1997-1998 άρχισε να λειτουργεί ως Ενιαίο Εκκλ/κό Λύκειο Λαμίας. Αποφοίτησαν από τη Γ’ Τάξη 518 μαθητές, ενώ από τη Δ’ Τάξη 358 εκ των οποίων έχουν ιερωθεί οι 74.

Το Ενιαίο Εκκλ/κό Λύκειο Λαμίας λειτουργεί από το Σχολ.έτος 1997-1998, που μετατράπηκε σε Ενιαίο Εκκλ/κό Λύκειο, δυνάμει του Ν.2525/1997(ΦΕΚ.188/Α’) περί Ενιαίου Λυκείου κ.λ.π. και του Π.Δ.407/1998(ΦΕΚ287/Α’) περί λειτουργίας και Αναλυτικών προγραμμάτων των Ενιαίων Εκκλ/κών Λυκείων.

Σήμερα συνεχίζει την πορεία του στην Εκκλησιαστική Εκπαίδευση ως Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο. Από τον Σεπτέμβριο του 2007 τέθηκε σε επαναλειτουργία το Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο Λαμίας του οποίου η λειτουργία είχε ανασταλεί από το 1980.

Φωτογραφίες: Δημήτρης Ανάγνου

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων