01/07/2022 01/07/2022 Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων Νησίου λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων σήμερα, Παρασκευή, 1η Ιουλίου το πρωί.  Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του κατά την Θεία Λειτουργία ανέφερε μεταξύ άλλων: «Δωρεάν ἐλάβετε, δωρεάν δότε». Χθες η Εκκλησία μας εόρτασε τη σύναξη των αγίων δώδεκα αποστόλων....
01 Ιουλίου, 2022 - 13:29
Τελευταία ενημέρωση: 01/07/2022 - 13:39

Βεροίας Παντελεήμων: «Η μετάνοια ελκύει τη χάρη των Αγίων Αναργύρων»

Διαδώστε:
Βεροίας Παντελεήμων: «Η μετάνοια ελκύει τη χάρη των Αγίων Αναργύρων»

Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων Νησίου λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων σήμερα, Παρασκευή, 1η Ιουλίου το πρωί. 

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του κατά την Θεία Λειτουργία ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Δωρεάν ἐλάβετε, δωρεάν δότε». Χθες η Εκκλησία μας εόρτασε τη σύναξη των αγίων δώδεκα αποστόλων. Εόρτασε, δηλαδή, όλους μαζί τους μαθητές του Κυρίου, τους οποίους εορτάζει μεμονωμένα σε διαφορετικές ημέρες του χρόνου. Και σήμερα στη συνέχεια, θα λέγαμε, αυτής της εορτής ακούσαμε στο ευαγγελικό ανάγνωσμα τον Χριστό να δίδει τα πρώτα χαρίσματα στους μαθητές του, προετοιμάζοντάς τους για το την αποστολή την οποία επρόκειτο να αναλάβουν. Και τα χαρίσματα αυτά είναι η δύναμη να εκβάλλουν τα ακάθαρτα πνεύματα και να θεραπεύουν τις ασθένειες των ανθρώπων.

Η επήρεια των ακαθάρτων πνευμάτων αλλά και των ποικίλων ασθενειών που ταλαιπωρούν τον άνθρωπο είναι ένα στοιχείο το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνος του ο άνθρωπος, γιατί υπερβαίνει τις δυνάμεις του, καθώς είναι συνέπεια της πτώσεως και της παρακοής των πρωτοπλάστων. Γι᾽ αυτό και οι άνθρωποι είχαν ανάγκη βοηθείας και την αναζητούσαν, γεγονός που πιστοποιείται από τα θαύματα τα οποία έκανε ο Χριστός, ανταποκρινόμενος στις παρακλήσεις των ανθρώπων που τους ζητούσαν να τους θεραπεύσει ή να θεραπεύσει τα οικεία τους πρόσωπα.

Η θεραπεία των ασθενειών που προσφέρει ο Χριστός αποτελεί συγχρόνως μία απόδειξη της αλήθειας της διδασκαλίας του. Ο Χριστός δεν διδάσκει μόνο τους ανθρώπους υποσχόμενος να τους οδηγήσει στη βασιλεία του Θεού, αλλά η ίαση των ασθενειών που τους προσφέρει είναι ένα είδος προγεύσεως της βασιλείας που υπόσχεται, διότι στη βασιλεία του Θεού δεν θα υπάρχει ούτε πόνος, ούτε λύπη, ούτε ασθένειες, ούτε πολύ περισσότερο δαιμονικές επήρειες, γιατί δεν υπάρχει ούτε διάβολος ούτε αμαρτία.

Γι᾽ αὐτό καί ὁ Χριστός δίδει στούς μαθητές του τή χάρη τῶν θαυμάτων καί τῶν ἰάσεων, ἀφενός γιά νά παρηγοροῦν καί νά θεραπεύουν τούς ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι δέν μποροῦν νά ὑπερβοῦν μόνοι τους τίς ἀσθένειες, καί ἀφετέρου ὡς ἀπόδειξη τῆς θείας ἀποστολῆς τους νά εὐαγγελισθοῦν στούς ἀνθρώπους τή βασιλεία τῶν οὐρανῶν καί νά τούς ὁδηγήσουν σ᾽ αὐτήν διά τοῦ Εὐαγγελίου.

Δέν παραλείπει ὅμως νά τονίσει στούς μαθητές του ὅτι ἡ χάρη καί ἡ ἐξουσία πού τούς δίδει εἶναι δωρεά, γι᾽ αὐτό καί κατακλείει τόν λόγο του μέ τή φράση: «δωρεάν ἐλάβετε, δωρεάν δότε».

Τούς ὑπενθυμίζει ὅτι, ὅπως τήν ἔλαβαν δωρεάν ἀπό Ἐκεῖνον, ἔτσι θά πρέπει νά συνεχίσουν νά τήν μεταδίδουν δωρεάν καί στούς ἀνθρώπους πού τήν ἔχουν ἀνάγκη, ἀλλά καί σέ ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι μέσα στήν Ἐκκλησία θά συνεχίσουν τό ἔργο του.

Αὐτήν ἀκριβῶς τήν ἐντολή τοῦ Χριστοῦ ἀκολούθησαν καί οἱ ἅγιοι ἀνάργυροι ἰατροί Κοσμᾶς καί Δαμιανός. Ἰατροί στό ἐπάγγελμα ἀλλά χριστιανοί στήν πίστη, θεράπευαν μέ τήν ἐπιστήμη τους τούς ἀνθρώπους, ἀλλά καί μέ τήν προσευχή καί τή χάρη τοῦ Θεοῦ. Καί ἐνῶ θά μποροῦσαν νά πλουτίσουν ἀπό τό ἐπάγγελμά τους, αὐτοί τό ἀσκοῦσαν δωρεάν, θεωρώντας ὅτι καί ἡ ἐπιστήμη τους ἀκόμη ἦταν δῶρο τοῦ Θεοῦ, τό ὁποῖο εἶχαν χρέος ἀγάπης νά τό προσφέρουν στούς συνανθρώπους τους.

Καί τό ἔκαναν ὄντως ἀπό ἀγάπη πρός τούς ἀνθρώπους. Τό ἔκαναν, γιατί γνώριζαν ὅτι ὅσο θέτει κανείς τό χάρισμά του στή διακονία τῶν ἀδελφῶν του μέ ἀγάπη, τόσο αὐτό δέν μειώνεται ἀλλά αὐξάνεται, διότι «τῷ ἔχοντι δοθήσεται καί περισσευθήσεται», κατά τή διαβεβαίωση τοῦ Χριστοῦ, ἐφόσον τό ἀξιοποιεῖ χάριν τῶν ἀδελφῶν του.

Γι᾽ αὐτό καί τά θαύματα τῶν ἁγίων Ἀναργύρων δέν σταμάτησαν ποτέ, ἀλλά τό χάρισμα τῶν ἰάσεων πού εἶχαν λάβει συνέχισε νά ἐνεργεῖ καί μετά τήν κοίμησή τους, γιατί καί ἡ ἀγάπης τους γιά τούς ἀνθρώπους δέν ἔπαυσε ποτέ.

Αὐτή ἡ ἀγάπη τῶν ἁγίων Ἀναργύρων πρός τούς ἀνθρώπους θά πρέπει νά διδάξει καί ἐμᾶς. Διότι μπορεῖ νά ζοῦμε σέ ἕναν κόσμο ὅπου τά πάντα σχεδόν πωλοῦνται καί ἀγοράζονται καί ἡ ἰδέα τῆς προσφορᾶς, τῆς ἀλληλεγγύης καί τῆς ἀγάπης πρός τόν συνάνθρωπο τείνει νά ἐκλείψει ἤ θεωρεῖται ἀφέλεια ἤ ἀνοησία, ὅμως ὁ λόγος καί ἡ ἐντολή τοῦ Χριστοῦ δέν ἔπαυσε νά ἰσχύει. Ἰσχύει καί στίς ἡμέρες μας, ἰσχύει γιά ὅλους μας.

Καί ἐάν ἐμεῖς δέν ἔχουμε τό χάρισμα τῶν ἰάσεων, ὅπως τό εἶχαν οἱ ἅγιοι Ἀνάργυροι, ἐάν ἔχουμε ἀγάπη γιά τούς συνναθρώπους μας, θά πρέπει νά βροῦμε τί μποροῦμε νά προσφέρουμε, ἀνάλογα μέ τά χαρίσματα πού ἔχει ὁ καθένας μας, ἔτσι ὥστε νά βοηθοῦμε τούς ἀδελφούς μας, ὥστε νά ἀξιωθοῦμε καί ἐμεῖς τῆς ἀγάπης καί τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ μέ τή χάρη καί τίς πρεσβεῖες τῶν ἁγίων Ἀναργύρων ἰατρῶν, τῶν ἁγίων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ, τούς ὁποίους τιμοῦμε σήμερα, ἰδιαίτερα ἐδῶ στήν ἐνορία σας.

Καί εὔχομαι ἀπό καρδίας αὐτή ἡ χάρη τῶν ἁγίων Ἀναργύρων νά εἶναι πάντοτε εὐλογία γιά ὅλους μας, καί γιά τίς σωματικές ἀλλά καί γιά τίς πνευματικές μας ἀνάγκες, διότι ὅλοι εἴμαστε ἀσθενεῖς. Μπορεῖ νά μήν πάσχουμε σωματικά ἀπό βαρειές ἀσθένειες, ἀλλά ὅλοι πνευματικά ἔχουμε ἀνάγκη αὐτῆς τῆς θεραπείας. Γι᾽ αὐτό οἱ ἅγιοι Ἀνάργυροι ἄς μᾶς σκέπουν, ἄς μᾶς θεραπεύουν, ἐφόσον καί ἐμεῖς ζητοῦμε τή βοήθειά τους καί πάνω ἀπό ὅλα ἔχουμε ἐκεῖνο τό ὁποῖο εἶναι τό πρώτιστο, ἔχουμε μέσα μας τή μετάνοια, τή μετάνοια αὐτή ἡ ὁποία ἑλκύει τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί ἑλκύει καί τή χάρη τῶν ἰατρῶν, ἁγίων Ἀναργύρων. Ἀμήν».

Για φωτογραφίες κάντε κλικ εδώ

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ORTHODOXIANEWSAGENCY.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

google-news Ακολούθησε το ORTHODOXIANEWSAGENCY.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων