19/04/2019 19/04/2019 Στη βορειοανατολική πλευρά του Ιερού Βήματος υπάρχει η κόγχη της Ιεράς Προθέσεως, η οποία συμβολίζει το Ιερό σπήλαιο της Γεννήσεως του Κυρίου. Σε αυτή προετοιμάζονται τα Τίμια Δώρα, πριν μεταφερθούν κατά τη Μεγάλη Είσοδο στην Αγία Τράπεζα για να καθαγιασθούν. Η κόγχη αυτή φέρει την εικονογραφική παράσταση της Άκρας Ταπείνωσης και σπάνια την εικόνα της...
19 Απριλίου, 2019 - 20:52
Τελευταία ενημέρωση: 19/04/2019 - 20:53

Η κόγχη της Ιεράς Προθέσεως

Διαδώστε:
Η κόγχη της Ιεράς Προθέσεως

Στη βορειοανατολική πλευρά του Ιερού Βήματος υπάρχει η κόγχη της Ιεράς Προθέσεως, η οποία συμβολίζει το Ιερό σπήλαιο της Γεννήσεως του Κυρίου. Σε αυτή προετοιμάζονται τα Τίμια Δώρα, πριν μεταφερθούν κατά τη Μεγάλη Είσοδο στην Αγία Τράπεζα για να καθαγιασθούν. Η κόγχη αυτή φέρει την εικονογραφική παράσταση της Άκρας Ταπείνωσης και σπάνια την εικόνα της Γεννήσεως.

Στην Πρόθεση υπάρχει το Άγιο Ποτήριο, στο οποίο σμίγεται ο οίνος (νάμα) και το νερό, τα οποία θα μεταβληθούν σε Αίμα Χριστού. Δίπλα, υπάρχει το Ιερό Δισκάριο, πάνω στο οποίο τοποθετείται ο Αμνός, το τεμάχιο άρτου, που θα μεταβληθεί σε Σώμα Χριστού, καθώς και άλλα τεμάχια από το πρόσφορο, αφιερωμένα στην Θεοτόκο, τους Αγίους Αγγέλους, τους ζώντες πιστούς, τους κεκοιμημένους πιστούς. Αυτό το Ιερό σύνολο πάνω στο δισκάριο συμβολίζει την ενότητα της Εκκλησίας.

Πάνω στο Ιερό Δισκάριο υπάρχει επίσης ο Αστερίσκος, ο οποίος συμβολίζει τον αστέρα της Γεννήσεως και σκοπό έχει να εμποδίζει το Ιερό κάλυμμα να ακουμπά στα τεμάχια του Αγίου Άρτου.

Στην Ιερά Πρόθεση υπάρχει ακόμα η λαβίδα (κοχλιάριο) με το οποίο κοινωνούν οι πιστοί, η Αγία λόγχη, η οποία συμβολίζει τη λόγχη που κεντήθηκε ο Κύριος κατά τη σταύρωση και ο σπόγγος που και αυτός συμβολίζει το σπόγγο που δόθηκε όξος στον Κύριο και το Ζέον, δοχείο που περιέχει ζεστό νερό, το οποίο χύνεται στο Ιερό Πατήριο και συμβολίζει τη ζέση της πίστεως. Τέλος, σε αυτήν υπάρχουν τα καλύμματα των Ιερών Σκευών, ο Αήρ και το Ιερό Μανδήλιο.

 

Εκ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών – Περιγραφή του Ορθοδόξου Ναού

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων