06/06/2023 06/06/2023 Στις μέγιστες εορτές και ημέρες της Χριστιανικής μας πίστεως, οι οποίες είναι συνδεόμενες με την θεμελίωση της Εκκλησίας και την εν συνεχεία εξάπλωσή της σε όλο τον κόσμο αναφέρθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος από τον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Ταξείμ. Ο Παναγιώτατος χοροστάτησε χθες, Δευτέρα 5 Ιουνίου 2023, κατά την εορτή του Αγίου...
06 Ιουνίου, 2023 - 8:23
Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2023 - 9:58

Οικουμενικός Πατριάρχης: “Το Άγιον Πνεύμα καλεί και πάλι εις ενότητα τους διηρημένους Χριστιανούς” (ΦΩΤΟ+ΒΙΝΤΕΟ)

Διαδώστε:
Οικουμενικός Πατριάρχης: “Το Άγιον Πνεύμα καλεί και πάλι εις ενότητα τους διηρημένους Χριστιανούς” (ΦΩΤΟ+ΒΙΝΤΕΟ)

Στις μέγιστες εορτές και ημέρες της Χριστιανικής μας πίστεως, οι οποίες είναι συνδεόμενες με την θεμελίωση της Εκκλησίας και την εν συνεχεία εξάπλωσή της σε όλο τον κόσμο αναφέρθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος από τον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Ταξείμ.

Ο Παναγιώτατος χοροστάτησε χθες, Δευτέρα 5 Ιουνίου 2023, κατά την εορτή του Αγίου Πνεύματος στον καλλιμάρμαρο ναό της Κωνσταντινούπολης όπου, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη δύναμη του Αγίου Πνεύματος η οποία οδήγησε  τους μαθητές να κηρύξουν τον Χριστό σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ακόμη αναφέρθηκε στο μεγάλο δίδαγμα της εορτής που είναι η ενότητα. Παράλληλα, εξέφρασε την Πατριαρχική ευαρέσκεια προς τον Μητροπολίτη Σαράντα Εκκλησιών κ. Ανδρέα, για τις πολύτιμες προσφορές του προς όλη την Μεγαλώνυμο Κοινότητα Σταυροδρομίου και για τον παραδειγματικό ζήλο και την συγκινητική αφοσίωσή του στο καθήκον, καθώς και προς τον παρ᾽ αυτώ άξιο και πιστώς διακονούντα Βοηθό Επίσκοπο Τράλλεων κ. Βενιαμίν, για την εύορκο διακονία του στην περιφέρεια Σταυροδρομίου.

Τον Οικουμενικό Πατριάρχη προσφώνησε καταλλήλως ο Μητροπολίτης Σαράντα Εκκλησιών κ. Ανδρέας.

Η ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη

“Προσκυνήσαμε χθές τόν Παράκλητο, τό Πνεῦμα τό Ἅγιον, κατερχόμενον καί συγκροτοῦν τόν ὅλον θεσμόν τῆς Ἐκκλησίας, καί σήμερα συναχθήκαμε στόν καλλιμάρμαρο αὐτό ναό τῶν πατέρων μας ἐπί τῇ πανηγύρει αὐτοῦ γιά νά λατρεύσουμε καί νά δοξάσουμε ἐν λειτουργικῇ συνάξει τόν Τριαδικόν Θεόν ἡμῶν, τόν Πατέρα, τόν Υἱόν καί Λόγον Αὐτοῦ καί τό Πανάγιον Πνεῦμα τῆς ἀληθείας. Μέγιστες ἑορτές καί ἡμέρες τῆς Χριστιανικῆς μας πίστεως, συνδεόμενες πρός αὐτήν ταύτην τήν θεμελίωσιν τῆς Ἐκκλησίας καί τήν ἐν συνεχείᾳ ἐξάπλωσίν της εἰς ὅλον τόν κόσμον.

Δοξάζουμε τό ὄνομα τοῦ ἐν Τριάδι ὑμνουμένου Θεοῦ, ἰδιαιτέρως κατά τήν παροῦσαν μεγάλην ἑορτήν, διότι μᾶς ἀξίωσε νά ἀνήκουμε εἰς τήν μίαν, ἁγίαν, καθολικήν καί ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως, τό ὁποῖον, ἀκριβῶς διά τῆς προσθήκης τῆς περί Ἁγίου Πνεύματος κυρίως διδασκαλίας, συνεπλήρωσαν καί ὡλοκλήρωσαν οἱ 150 Θεοφόροι Πατέρες, οἱ συνελθόντες ἐν τῇ ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἁγίᾳ Β´ Οἰκουμενικῇ Συνόδῳ, τήν μνήμην τῶν ὁποίων, κατά ἀγαθήν συγκυρίαν ἐπίσης ἐπιτελοῦμεν σήμερα”, ανέφερε στην αρχή της ομιλία του ο Οικουμενικός Πατριάρχης.

“Το Άγιον Πνεύμα καλεί και πάλι εις ενότητα τους διηρημένους Χριστιανούς”

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον ιεραποστολικό δυναμισμό που ενέσπειρε στους αποστόλους το Άγιο Πνεύμα καθώς και στην ενότητα που διδάσκει η μεγάλη αυτή εορτή και τόνισε ότι “το Άγιον Πνεύμα καλεί και πάλιν εις ενότητα τους διηρημένους Χριστιανούς”.

“Τό Ἅγιον Πνεῦμα ἐνέσπειρε στούς συγκεντρωμένους στό ὑπερῷον μαθητές μίαν ἄμεσον τόλμην πρός μετάδοσιν καί μαρτυρίαν τῆς Χριστιανικῆς ἀληθείας καί ἕνα ἱεραποστολικό δυναμισμό, ὁ ὁποῖος τούς ἄνοιξε τούς ὁρίζοντες ὁλοκλήρου τοῦ κόσμου. Μέ τή δύναμη αὐτή τοῦ Ἁγίου Πνεύματος κήρυξαν τόν Χριστό, ὅπως οἱ Ἀπόστολοι, καί οἱ μάρτυρες καί ὁμολογητές τῆς πίστεως, οἱ ὁποῖοι πολλάκις θυσίασαν καί τήν ἴδια τήν ζωή τους γιά τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ.

Αὐτό τό ὁποῖον, ὅμως, ὑπέρ πᾶν ἄλλο, μᾶς διδάσκει ἡ σημερινή μεγάλη ἑορτή ὡς «εὐάρεστον τῷ Κυρίῳ» εἶναι ἡ ἑνότης. Ἔχομεν δέ τό πρότυπον τῆς ἰδανικῆς ἑνότητος εἰς τόν Τριαδικόν μας Θεόν: τρία πρόσωπα – μία Θεότης. Καί λέγομεν ὅτι ἑνότης εἶναι τό δίδαγμα τῆς ἑορτῆς, διότι ὁ Ὕψιστος Θεός, «ὅτε τοῦ πυρός τάς γλώσσας διένειμεν, εἰς ἑνότητα πάντας ἐκάλεσε».

Ἀλλά, λόγῳ τῆς ἀνθρωπίνης ἀδυναμίας, ἡ διδασκαλία περί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τοῦ Πνεύματος τῆς ἑνότητος καί τῆς κοινωνίας, ἔγινε σέ μία στιγμή τῆς ἱστορίας τοῦ Χριστιανισμοῦ, αἰτία διαιρέσεως καί διαστάσεως, ὅταν προσετέθη στό Σύμβολον τῆς Πίστεως ὅτι τό Ἅγιον Πνεῦμα ἐκπορεύεται «καί ἐκ τοῦ Υἱοῦ». Σήμερα, ὅμως, φαίνεται ὅτι τό ἴδιον τό Ἅγιον Πνεῦμα καλεῖ καί πάλιν εἰς ἑνότητα τούς διῃρημένους Χριστιανούς”, είπε.

Ο θεολογικός διάλογος μεταξύ Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον επίσημο θεολογικό διάλογο μεταξύ της Ορθοδόξου και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας ο οποίος διεξάγεται αυτές τις ημέρες στην έδρα του Παλαίφατου Πατριαρχείου Αλεξανδρείας.

“Δι᾽ αὐτό καί ἀπό ἐδῶ, ἀπό τήν Ἁγία Τριάδα, ὀφείλουμε νά προσευχηθοῦμε ὅλοι μαζί καί νά ζητήσουμε μέ θέρμη τόν φωτισμό τοῦ Παρακλήτου ἰδιαιτέρως αὐτές τίς ἡμέρες πού διεξάγεται στήν Ἀλεξάνδρεια, στήν ἱστορική καθέδρα τοῦ Παλαιφάτου Δευτεροθρόνου Πατριαρχείου, κατόπιν εὐγενοῦς προσκλήσεως τοῦ Μακαριωτάτου ἀδελφοῦ Πάπα καί Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κ. Θεοδώρου, ὁ ἐπίσημος θεολογικός διάλογος μεταξύ τῆς Ὀρθοδόξου καί τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας. Εἰς τηλεγράφημά μας, τό ὁποῖον ἀπεστείλαμεν πρός τούς δύο Συμπροέδρους τῆς συνερχομένης Μικτῆς Ἐπιτροπῆς, εὐχηθήκαμε τό Παράκλητον Πνεῦμα νά φωτίσῃ τά ὁρισθέντα μέλη ἀμφοτέρων τῶν Ἐκκλησιῶν εἰς τό σημαντικόν καί θεάρεστον ἔργον τους περί τῆς προαγωγῆς τῆς συνεργασίας καί τῆς ἑνότητος μεταξύ τῶν δύο ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν μας.

Πόσο ἀπαιτητική ἀλλά καί πόσο κοινή δι᾽ ὅλους μας εἶναι ἡ εὐθύνη τῆς μαρτυρίας τῆς χριστιανικῆς ζωῆς στόν σημερινό ταραγμένο κόσμο! Ἡ χριστιανική ὅμως μαρτυρία μας θά ἦταν πολύ περισσότερο ἀποτελεσματική, ἐάν ἐμεῖς οἱ Χριστιανοί ἤμασταν ἑνωμένοι, κατά τό θέλημα τοῦ Κυρίου, καί ἐάν δέν σκανδαλίζαμε τόν κόσμο μέ τίς διαιρέσεις καί τούς ἀνταγω-νισμούς μας.

Πρός ἐπίτευξιν αὐτῆς τῆς τόσο ἀναγκαίας καί ἐπιθυμητῆς κοινῆς μαρτυρίας ὅλων ἡμῶν τῶν διῃρημένων σήμερον Χριστιανῶν, ἐργάζεται ἀξιεπαίνως ἡ ἐν λόγῳ Ἐπιτροπή Θεολο-γικοῦ Διαλόγου. Κατά τάς τελευταίας δεκαετίας, περισσότερον ἀπό κάθε ἄλλην φοράν, ἀπό αἰώνων, «ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐκκέχυται ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν διά Πνεύματος Ἁγίου τοῦ δοθέντος ἡμῖν» (Ρωμ. ε´, 5). Εἴθε ὁ Κύριος νά εὐλογῇ ὅλες τίς κοινές προσπάθειές μας πρός τήν κατεύθυνσι τῆς πραγματώ-σεως τοῦ ἁγίου θελήματος Αὐτοῦ «ἵνα πάντες ἕν ὦμεν», ἵνα ὁ κόσμος πιστεύσῃ καί ἵνα δοξασθῇ τό Πανάγιον ὄνομά Του.

Ἐν τῷ πνεύματι τούτῳ, χαιρετίζομεν ἐγκαρδίως τόν Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Βίλνιους κ. Gintaras Grušas, Πρόεδρον τοῦ Συμβουλίου τῶν ἐν Εὐρώπῃ Ἐπισκοπικῶν Συνόδων τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας (CCEE), ὁ ὁποῖος ἀπεδέχθη πρόσκλησιν τῆς ἡμετέρας Μετριότητος διά νά ἐπισκεφθῇ τό σεπτόν Κέντρον τῆς Ὀρθοδοξίας κατά τίς ἡμέρες αὐτές τῆς Πεντηκοστῆς, εἰς ἀνταπόδοσιν τῆς γενναιοδώρου φιλοξενίας πού προσέφερεν εἰς ἡμᾶς καί εἰς τήν τιμίαν συνοδείαν μας κατά τήν διάρκειαν τῆς πρώτης ἐπισκέψεώς μας εἰς τήν πρωτεύουσαν τῆς Λιθουανίας τόν περασμένον Μάρτιον. Ἐπιτρέψατέ μας νά ἀπευθύνουμε πρός τόν ἐκλεκτόν ἐπισκέ-πτην μας λίγα λόγια καλωσορισμοῦ εἰς τήν ἀγγλικήν:

Your Excellency,

With particular joy we welcome You at the Queen of Cities, the see of the Church of Constantinople, and we thank you for accepting our humble invitation. Your presence in our midst during such a festive period, in which we celebrate, more than any other time of the ecclesiastical year, our Lord’s call to unity, offers a tangible proof of the fraternal relations between our two sister Churches and of the significant steps that have been made towards the direction of our long-desired and God-pleasing unity.

We take the opportunity to personally thank You once again for the gracious hospitality that we experienced together with our entourage, during our recent visit to Lithuania and your beautiful city of Vilnius. We would be remiss if we failed to also express the gratitude of the Holy Great Church of Christ for your moving support, both moral and material, to the clergymen of our Exarchate in Lithuania, in their efforts to re-establish the historic presence of the Ecumenical Patriarchate in your hospitable country.

The ongoing unholy war in Ukraine, for over a year now, makes even more significant and timely the bond between our Churches in Lithuania, the land, which takes pride for its heroic struggles in defense of freedom, especially against the Soviet-Russian oppression. We do hope that our productive cooperation will continue and will be equally effective also at the Forum of Dialogue between the Orthodox Churches in Europe and the Council of European Bishops’ Conferences of the Roman Catholic Church (CCEE), where you were recently appointed as its new President. We congratulate you for this well-deserved honor, in recognition of your many years of service at the Episcopal Conference in Lithuania, both as Secretary General and as President, but also of your academic formation in the field of Canon Law. We pray that together with our Orthodox co-President, His Eminence Archbishop Nikitas of Thyateira and Great Britain, you will be able to fruitfully work at the Forum in order to give the good testimony of our Christian faith on contemporary and pressing social issues in Europe. Once again, welcome, Your Excellency!”

Διαβάστε επίσης: Έναρξη εργασιών Θεολογικού Διαλόγου στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας

Εξέφρασε την ευαρέσκεια προς τον Μητροπολίτη Σαράντα Εκκλησιών

Τέλος εξέφρασε την Πατριαρχική ευαρέσκεια προς τον Μητροπολίτη Σαράντα Εκκλησιών κ. Ανδρέα, για τις πολύτιμες προσφορές του προς όλη την Μεγαλώνυμο Κοινότητα Σταυροδρομίου

“Περαίνοντες τόν λόγον, ἐπιθυμοῦμε νά ἐκφράσουμε τάς ὁλοθέρμους εὐχαριστίας καί τήν Πατριαρχικήν μας εὐαρέ-σκειαν πρός τόν Ἱερώτατον καί λίαν ἀγαπητόν ἡμῖν ἀδελφόν ἅγιον Σαράντα Ἐκκλησιῶν κ. Ἀνδρέαν, διά τάς πολυτίμους προσφοράς αὐτοῦ πρός τήν ὅλην Μεγαλώνυμον Κοινότητα Σταυροδρομίου καί διά τόν παραδειγματικόν ζῆλον καί τήν συγκινητικήν ἀφοσίωσίν του εἰς τό καθῆκον, καθώς καί πρός τόν παρ᾽ αὐτῷ ἄξιον καί πιστῶς διακονοῦντα Βοηθόν Ἐπίσκο-πόν μας ἅγιον Τράλλεων κ. Βενιαμίν, διά τήν εὔορκον διακονίαν του εἰς τήν περιφέρειαν Σταυροδρομίου.

Εὐλογοῦμεν τόν λοιπόν ἱερόν κλῆρον, τόν ὑπηρετοῦντα εἰς τόν ἱερόν τοῦτον ναόν, συγχαίροντες, ἰδιαιτέρως, τόν νέον Σακελλάριον τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως, Αἰδεσιμολ. κ. Νικόδημον Σαϊδάμ. Ἄξιος! Ἔπαινος καί εὐχαριστία ὀφείλεται καί εἰς τήν ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ δραστηρίου καί πολλά κοπιάζοντος ὑπέρ τῶν Ναῶν καί τῶν Ἱδρυμάτων τῆς Ὁμογενείας μας κυρίου Γεωργίου Παπαλιάρη, ἔντιμον Ἐφοροεπιτροπήν τῆς Μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυ-ροδρομίου, διά τό εὔκαρπον ἔργον της, τό ὁποῖον ἀποτελεῖ παράδειγμα πρός μίμησιν δι᾽ ὁλόκληρον τήν Ὁμογένειαν, καί μαζί μέ αὐτούς εὐλογοῦμεν πατρικῶς καί τό προσωπικόν τοῦ συσσιτίου, εὐχόμενοι εἰς πάντας τήν ἐνίσχυσιν καί τήν ἀνταπό-δοσιν τῆς Παναγίας Τριάδος, ἐξ ἧς πᾶσα δόσις ἀγαθή καί πᾶν δώρημα τέλειον.

Εἰς ὅλους δέ ἐσᾶς τούς προσελθόντας εὐλαβεῖς Χριστια-νούς, εὐχόμεθα ἔτη πολλά καί γεμᾶτα ἀπό τούς καρπούς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, γεμᾶτα δηλαδή ἀπό ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότητα, ἀγαθωσύνη, πίστι, πρᾳότητα καί ἐγκράτεια, ὅπως ἀπαριθμεῖ τά χαρίσματα αὐτά ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στήν πρός Γαλάτας ἐπιστολήν του.

Καί τοῦ χρόνου! Χρόνια πολλά καί εὐλογημένα!”

Φωτογραφίες: Νίκος Παπαχρήστου/ Οικουμενικό Πατριαρχείο

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ORTHODOXIANEWSAGENCY.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

google-news Ακολούθησε το ORTHODOXIANEWSAGENCY.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων