12/07/2019 12/07/2019 Τήν Παρασκευήν, 29ην Ἰουνίου / 12ην Ἰουλίου 2019, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου Ιεροσολύμων ἡ μνήμη τῶν ἁγίων ἐνδόξων πρωτοκορυφαίων ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου εἰς τήν ἐπ’ ὀνόματι αὐτῶν Ἱεράν Μονήν, τήν κειμένην εἰς τήν ἀρχαίαν Καπερναούμ, εἰς τήν βορειοδυτικήν ἀκτήν τῆς Τιβεριάδος θαλάσσης.                        ...
12 Ιουλίου, 2019 - 22:48
Τελευταία ενημέρωση: 12/07/2019 - 23:00

Αποστόλων Πέτρου και Παύλου εις την αρχαίαν Καπερναούμ

Διαδώστε:
Αποστόλων Πέτρου και Παύλου εις την αρχαίαν Καπερναούμ

Τήν Παρασκευήν, 29ην Ἰουνίου / 12ην Ἰουλίου 2019, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου Ιεροσολύμων ἡ μνήμη τῶν ἁγίων ἐνδόξων πρωτοκορυφαίων ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου εἰς τήν ἐπ’ ὀνόματι αὐτῶν Ἱεράν Μονήν, τήν κειμένην εἰς τήν ἀρχαίαν Καπερναούμ, εἰς τήν βορειοδυτικήν ἀκτήν τῆς Τιβεριάδος θαλάσσης.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων