05/08/2022 05/08/2022 Καλούμενος να ομιλήσει από πλευράς του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων στην εξόδιο ακολουθία του αείμνηστου Καθηγητή της Καινής Διαθήκης, Γεωργίου Γαλίτη, ο έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα, Αρχιμανδρίτης π. Ραφαήλ, έκανε λόγο για την βαθειά πίστη του εκλιπόντος, αλλά και για τον αγώνα του υπέρ της ενότητος των Ορθοδόξων Εκκλησιών διά της γραφίδος… Σύμφωνα με την...
05 Αυγούστου, 2022 - 8:58
Τελευταία ενημέρωση: 05/08/2022 - 9:06

Ο Έξαρχος του Παναγίου Τάφου για τον καθηγητή Γεώργιο Γαλίτη

Διαδώστε:
Ο Έξαρχος του Παναγίου Τάφου για τον καθηγητή Γεώργιο Γαλίτη

Καλούμενος να ομιλήσει από πλευράς του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων στην εξόδιο ακολουθία του αείμνηστου Καθηγητή της Καινής Διαθήκης, Γεωργίου Γαλίτη, ο έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα, Αρχιμανδρίτης π. Ραφαήλ, έκανε λόγο για την βαθειά πίστη του εκλιπόντος, αλλά και για τον αγώνα του υπέρ της ενότητος των Ορθοδόξων Εκκλησιών διά της γραφίδος…

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, ο μεταστάς προς Κύριον, φίλτατος και σεβαστός καθηγητής, υπήρξε επί δεκαετίες συνεργάτης και συμπαραστάτης του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, σύμβουλος αυτού σε ποικίλα Θεολογικά και Εκκλησιαστικά θέματα και αντιπρόσωπος σε Διορθόδοξα και Διαχριστιανικά Συνέδρια, όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στην παρακάτω προσφώνηση του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ. Θεοφίλου, την οποία ανέγνωσε ο εκπρόσωπος του Πατριαρχείου ιεροσολύμων έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα, Αρχιμανδρίτης π. Ραφαήλ:

” Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,

Μετά λύπης πολλῆς ἐπληροφορήθημεν τήν πρός Κύριον ἐκδημίαν τοῦ μακαριστοῦ καθηγητοῦ Πανεπιστημιακῆς Θεολογίας προσκυνητοῦ Γεωργίου Γαλίτη.

Μετά τοῦ μεταστάντος πρός Κύριον συνεδεόμεθα διά στενῆς ἐκκλησιαστικῆς συνεργασίας ἀπό πολλῶν ἐτῶν. Συνηντώμεθα ἤδη ἀπό τῶν ἐτῶν τῆς καθηγεσίας αὐτοῦ εἰς τό Ἀριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης καί ἀκολούθως εἰς τό Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Ἀθηνῶν, ὁσάκις ἐξεκκλησιάζετο εἰς τό ἐν Ἀθήναις Μετόχιον τοῦ Παναγίου Τάφου.

Εἴμεθα μάρτυρες τοῦ γεγονότος ὅτι ὁ μακαριστός καθηγητής Γεώργιος Γαλίτης ἐνεφορεῖτο ὑπό βαθείας πίστεως πρός τόν Ἐνανθρωπήσαντα, Σταυρωθέντα καί Ἀναστάντα Κύριον καί ὑπό ἀφοσιώσεως εἰς τήν διδασκαλίαν Αὐτοῦ ἐν τῷ Εὐαγγελίω καί εἰς τό Σῶμα Αὐτοῦ τήν Ἐκκλησίαν. Ἔχων ὡς πυξίδα τήν πίστιν ταύτην ἀνεδείχθη γνήσιος καί ἀκάματος θεράπων τῆς ἐπιστήμης τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογίας. Ταύτην ἐπαρουσίασεν ἑρμηνευτικῶς εἰς πλεῖστα ἔγκριτα Θεολογικά συγγράμματα αὐτοῦ καί ὡσαύτως ἐξέθεσεν εἰς Διορθόδοξα καί Διαχριστιανικά Συνέδρια καί δή ὡς ἀντιπρόσωπος ἐπί ἔτη τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων εἰς τόν διάλογον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μετά τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς καί εἰς συνεδριάσεις τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν διά τήν προετοιμασίαν τῆς ἐν Κρήτῃ Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Μετά ζήλου ἠγωνίσθη ὑπέρ τῆς ἑνότητος τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν διά τῆς γραφίδος αὐτοῦ εἰς τό διευθυνόμενον ὑπ’ αὐτοῦ περιοδικόν «Ἀνάπλασις» καί μετά ζωηροῦ ἐνδιαφέροντος εἰργάσθη διά τήν ἐπαναλειτουργίαν τῆς ἐν Ἱεροσολύμοις Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

Ὁ Θεός ηὐλόγησεν αὐτόν διά μακροζωΐας, δι’ εὐλαβῶν τέκνων, ἐγγόνων καί δισεγγόνων καί ἐνίσχυσεν δι’ ὑπομονῆς καί καρτερίας εἰς τήν ἀσθένειαν αὐτοῦ.

Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων διατηρεῖ εὐγνωμόνως ζωηράν τήν μνήμην τῆς συνεργασίας αὐτοῦ, συλλυπεῖται βαθέως τήν εὐλαβεστάτην σύζυγον αὐτοῦ, θυγατέρας, ἐγγόνους καί δισεγγόνους καί λοιπούς συγγενεῖς καί δέεται ἀπό τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ, ὅπως ὁ καί νεκρῶν καί ζώντων τήν ἐξουσίαν ἔχων, ἀθάνατος Βασιλεύς καί δίκαιος κριτής, Κύριος ὁ Θεός ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ἀναπαύσῃ αὐτόν ἐν χώρᾳ ζώντων μετά δικαίων «καί ἀποδώσῃ αὐτῷ τόν τῆς δικαιοσύνης στέφανον» (Τιμ. Β’, 4,8) καί παραμυθήσῃ διά τῆς ἐνισχυτικῆς παραμυθίας Αὐτοῦ πάντας τούς τιμῶντας τήν μνήμην αὐτοῦ διά τῆς παρουσίας αὐτῶν εἰς τήν ἐξόδιον ἀκολουθίαν ταύτην.

Αἰωνία αὐτοῦ ἡ μνήμη!”

Ο ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών εξεδήμησε προς Κύριον την Πέμπτη, 28η Ιουλίου 2022, «πολιός την ηλικίαν και πολύς την επιστήμην της Θεολογίας, της εκκλησιαστικής και θύραθεν παιδείας», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, που δημοσιεύει τον επικήδειό του.

Η νεκρώσιμος ακολουθία του εκλιπόντος εψάλη το Σάββατο, 30 Ιουλίου 2022, στον ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Ανθούσα Αττικής, προεξάρχοντος του αντιπροσώπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαοδικείας κ. Θεοδωρήτου, συνιερουργούντων του οικείου Μητροπολίτου Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικολάου, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου.

Φυσικά, παρέστησαν οι θυγατέρες του, οι γαμπροί του, τα εγγόνια, τα δισέγγονα, ο αντιπρόσωπος της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ωρεών κ. Φιλόθεος, ο Κοσμήτορας και καθηγητές της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνῶν.

Τον επικήδειο εκφώνησε ο αντιπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαοδικείας κ. Θεοδώρητος.

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ORTHODOXIANEWSAGENCY.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

google-news Ακολούθησε το ORTHODOXIANEWSAGENCY.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων