06/06/2019 06/06/2019 Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων επισκέφθηκε την περασμένη Τρίτη 4 Ιουνίου, ο Υπουργός Κοινωνικών Θεμάτων της Ουγγαρίας, κ. Zoltán Balog, συνοδευόμενος από τον αντιπρόσωπο της Ουγγαρίας στην Ραμάλλα Dr. Μιχαήλ Rada Csaba και συνεργάτες του. Σημειώνεται ότι προσφάτως η ουγγρική κυβέρνηση ανακοίνωσε την χορήγηση οικονομικής βοήθειας για την ανακαίνιση της Βασιλικής της Βηθλεέμ και του Ιερού Κουβουκλίου του...
06 Ιουνίου, 2019 - 12:00

Στον Πατρ. Ιεροσολύμων ο Ούγγρος υπουργός Κοινωνικών Θεμάτων

Διαδώστε:
Στον Πατρ. Ιεροσολύμων ο Ούγγρος υπουργός Κοινωνικών Θεμάτων

Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων επισκέφθηκε την περασμένη Τρίτη 4 Ιουνίου, ο Υπουργός Κοινωνικών Θεμάτων της Ουγγαρίας, κ. Zoltán Balog, συνοδευόμενος από τον αντιπρόσωπο της Ουγγαρίας στην Ραμάλλα Dr. Μιχαήλ Rada Csaba και συνεργάτες του. Σημειώνεται ότι προσφάτως η ουγγρική κυβέρνηση ανακοίνωσε την χορήγηση οικονομικής βοήθειας για την ανακαίνιση της Βασιλικής της Βηθλεέμ και του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου.

Η επίσημη ανακοίνωση του Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων

Τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 22ας Μαΐου/ 4ης Ἰουνίου 2019, παραμονῆς τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα, ὁ Ὑπουργός Κοινωνικῶν Θεμάτων καί πρῴην Ὑπουργός Ἀνθρωπίνων Θεμάτων / Human Resources κ. Zoltán Balog, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ ἀντιπροσώπου τῆς Οὑγγαρίας εἰς Ραμάλλαν Dr. Μιχαήλ Rada Csaba καί συνεργατῶν αὐτοῦ ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τούς ἐν λόγῳ ἐκλεκτούς ἀντιπροσώπους τοῦ κράτους τῆς Οὑγγαρίας ἐδέχθη ὁ Μακαριώτατος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς συναντήσεως ταύτης ὁ Μακαριώτατος καί ὁ κ. Ὑπουργός ἀνεμνήσθησαν τῶν ἡμερῶν τῆς εἰς Οὑγγαρίας ἐπισκέψεως τοῦ Μακαριωτάτου καί τῆς οἰκονομικῆς βοηθείας τῆς Οὑγγαρίας εἰς τήν ἀνακαίνισιν τῆς στέγης τῆς Βασιλικῆς τῆς Βηθλεέμ καί τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου καί ὑπεγράμμισαν τήν ἀνάγκην στηρίξεως τῶν ἀξιῶν τοῦ Χριστιανικοῦ Πολιτισμοῦ καί τῶν καταδιωκομένων Χριστιανῶν, ἰδίᾳ εἰς τήν Μέσην Ἀνατολήν.

Τήν πρωτοβουλίαν ταύτην ἔχει ἀναλάβει καί προωθεῖ δραστηρίως ἡ χώρα τῆς Οὑγγαρίας καί ἐπιθυμεῖ νά συνεχίσῃ ἐν συνεργασίᾳ μετά τῶν Ἐκκλησιῶν.

Εἰς ἀνάμνησιν τῆς ἐπισκέψεως ταύτης καί εἰς ἐκδήλωσιν τῆς συμπαραστάσεως τῆς Οὑγγαρίας πρός τό ποίμνιον τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν εἰς τόν κ. Ὑπουργόν ἀνάγλυφον εἰκόνα τῆς πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων