11/01/2020 11/01/2020 14. Μη συγκρίνεις τον εαυτό σου με τους πλέον αδύνατους από τους αδελφούς σου, αλλά αύξησε την αρετή της αγάπης. Γιατί με την σύγκριση πέφτεις στον βόθρο της οιήσεως, ως τάχα υπερέχων. Ενώ αυξάνων την αγάπη και βλέπων πόσο υστερείς, ανεβαίνεις σε ύψη ταπεινοφροσύνης. 15. Εάν τηρείς πράγματι την εντολή της αγάπης προς τον πλησίον,...
11 Ιανουαρίου, 2020 - 22:26
Τελευταία ενημέρωση: 11/01/2020 - 22:29

Τα αίτια της αγάπης για τα χρήματα

Διαδώστε:
Τα αίτια της αγάπης για τα χρήματα

14. Μη συγκρίνεις τον εαυτό σου με τους πλέον αδύνατους από τους αδελφούς σου, αλλά αύξησε την αρετή της αγάπης.
Γιατί με την σύγκριση πέφτεις στον βόθρο της οιήσεως, ως τάχα υπερέχων.
Ενώ αυξάνων την αγάπη και βλέπων πόσο υστερείς, ανεβαίνεις σε ύψη ταπεινοφροσύνης.

15. Εάν τηρείς πράγματι την εντολή της αγάπης προς τον πλησίον, ουδέποτε για κανένα πράγμα, το οποίον ενδέχεται να σε λυπεί, θα δείξεις την πικρίαν σου σ’ αυτόν.
Εάν όμως τον πικραίνεις, αποδεικνύεις ότι προτιμάς τα πρόσκαιρα πράγματα, αυτά αγαπάς και γι’ αυτό πολεμείς τον αδελφό σου.

16. Ο χρυσός δεν είναι τόσο αγαπητός από τους ανθρώπους για τις ανάγκες τους, αλλά επειδή οι πλείστοι τον θέλουν για την ικανοποίηση των ηδονών των.

17. Τρία είναι τα αίτια της αγάπης για τα χρήματα, η φιληδονία, η κενοδοξία και η απιστία. Χειρότερο πάθος από τα τρία είναι η απιστία.

18. Ο μεν φιλήδονος αγαπάει τα χρήματα για να τρυφήσει με αυτά.
Ο δε κενόδοξος για να δοξασθεί και ο άπιστος στην πρόνοια του Θεού, για να τα αποταμιεύσει γιατί φοβείται ως ερχόμενα την πείνα, το γήρας, νόσον ή εκπατρισμό.
Και έτσι έχει επιρρίψει όλη την ελπίδα του στα χρήματα παρά στον Θεόν, τον Δημιουργόν όλης της κτίσεως, που προνοεί για τα έσχατα και ελαχιστότατα ζώα.

19. Οι μεταχειριζόμενοι τα χρήματα είναι τέσσερες τύποι. Οι προηγούμενοι τρεις και εκείνος που οικονομεί τις ανάγκες των άλλων.
Και αυτός είναι ο μόνος, που ορθά τα διαχειρίζεται, καλύπτων με περίσκεψη πάντοτε τις ανάγκες των φτωχών.

Κεφάλαια Της «Τρίτης Εκατοντάδας Περί Αγάπης» Από Το Βιβλίο Του Εν Αγίοις Πατρός Ημών Μαξίμου Του Ομολογητού, Τα «400 Κεφάλαια Περί Αγάπης», Των Εκδόσεων Ορθόδοξος Κυψέλη. Μετάφραση, Εισαγωγή, Σχόλια Μοναχού Θεοκλήτου Διονυσιάτη.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων