07/04/2021 07/04/2021 Ακολουθεί απόσπασμα επιστολής από πρόσωπα τα οποία έλαβαν κορδέλα ευλογημένη στην Αγία Ζώνη της Παναγίας μας: Σᾶς εὐχαριστῶ γιὰ τὶς προσευχές Σας στὴν Παναγία γιὰ τὸ ἄρρωστο παιδί μου Ἀνδρέα. Ὁ Ἀνδρέας εἶχε ὄγκο. Στὸ κέντρο τῆς χειρουργικῆς τῆς πόλης μας (Orenburg) οἱ γιατροὶ εἶπαν ὅτι δὲν μποροῦν νὰ βοηθήσουν. Ὁ ὄγκος τοῦ στομαχιοῦ ἦταν μεγάλος καὶ οἱ χειρουργοὶ δὲν κατάφεραν νὰ τὸν ἀφαιρέσουν. Ὅταν πήγαμε στὴν Μόσχα στὴν Κλινικὴ παίδων, μᾶς ἐξέτασαν μὲ ὑπέρηχο καὶ μαγνητική. Τὸν ὄγκο δὲν τὸν βρῆκαν. Ὁ Θεὸς καὶ ἡ Παναγία θεράπευσαν τὸ παιδί. Σᾶς εὐχαριστῶ! Ἑλένη (μητέρα)...
07 Απριλίου, 2021 - 22:47

Τον όγκο δεν τον βρήκαν!

Διαδώστε:
Τον όγκο δεν τον βρήκαν!

Ακολουθεί απόσπασμα επιστολής από πρόσωπα τα οποία έλαβαν κορδέλα ευλογημένη στην Αγία Ζώνη της Παναγίας μας:

Σᾶς εὐχαριστῶ γιὰ τὶς προσευχές Σας στὴν Παναγία γιὰ τὸ ἄρρωστο παιδί μου Ἀνδρέα. Ὁ Ἀνδρέας εἶχε ὄγκο. Στὸ κέντρο τῆς χειρουργικῆς τῆς πόλης μας (Orenburg) οἱ γιατροὶ εἶπαν ὅτι δὲν μποροῦν νὰ βοηθήσουν. Ὁ ὄγκος τοῦ στομαχιοῦ ἦταν μεγάλος καὶ οἱ χειρουργοὶ δὲν κατάφεραν νὰ τὸν ἀφαιρέσουν. Ὅταν πήγαμε στὴν Μόσχα στὴν Κλινικὴ παίδων, μᾶς ἐξέτασαν μὲ ὑπέρηχο καὶ μαγνητική. Τὸν ὄγκο δὲν τὸν βρῆκαν. Ὁ Θεὸς καὶ ἡ Παναγία θεράπευσαν τὸ παιδί.

Σᾶς εὐχαριστῶ!

Ἑλένη (μητέρα)

Ρωσία, 24/2/2016

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων