08/10/2021 08/10/2021 Των Νικόλαου Ζαΐμη και Ευγενίας Δίτσα ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΕΝΤΡΟ – Ρεπορτάζ: Δημήτρης Στρουμπάκος  Χαρμόσυνα ήχησαν οι καμπάνες στις Ιερές Μητροπόλεις Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Καστορίας, Πολυανής και Κιλκισίου, Περιστερίου και Θήρας, Αμοργού και Νήσων, καθώς από το πρωί της Παρασκευής η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προέβη στην πλήρωση των κενών θέσεων κατά...
08 Οκτωβρίου, 2021 - 16:52
Τελευταία ενημέρωση: 08/10/2021 - 23:00

Εξελέγησαν οι πέντε νέοι Μητροπολίτες – Χαρμόσυνα ήχησαν οι καμπάνες σε Λαγκαδά, Καστοριά, Κιλκίς, Περιστέρι και Θήρα

Διαδώστε:
Εξελέγησαν οι πέντε νέοι Μητροπολίτες – Χαρμόσυνα ήχησαν οι καμπάνες σε Λαγκαδά, Καστοριά, Κιλκίς, Περιστέρι και Θήρα

Των Νικόλαου Ζαΐμη και Ευγενίας Δίτσα

ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΕΝΤΡΟ – Ρεπορτάζ: Δημήτρης Στρουμπάκος 

Χαρμόσυνα ήχησαν οι καμπάνες στις Ιερές Μητροπόλεις Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Καστορίας, Πολυανής και Κιλκισίου, Περιστερίου και Θήρας, Αμοργού και Νήσων, καθώς από το πρωί της Παρασκευής η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προέβη στην πλήρωση των κενών θέσεων κατά την τελευταία ημέρα των τακτικών εργασιών της στο Διορθόδοξο Κέντρο στην Ιερά Μονή Πεντέλης.

 

 

Συγκεκριμένα εξελέγησαν:

ο Αρχιμανδρίτης Πλάτων Κρικρής – Μητροπολίτης Λαγκαδά, Λιτής και Ρεντίνης, λαμβάνοντας 55 ψήφους,

 

 

ΔΕΙΤΕ -Το Μεγάλο Μήνυμα του νέου Μητροπολίτου Λαγκαδά (ΒΙΝΤΕΟ)

 

ο Αρχιμανδρίτης Καλλίνικος Γεωργάτος – Μητροπολίτης Καστορίας, λαμβάνοντας 48 ψήφους,

 

 

ΔΕΙΤΕ – Το Μεγάλο Μήνυμα του νέου Μητροπολίτου Καστορίας (ΒΙΝΤΕΟ)

 

ο Αρχιμανδρίτης Βαρθολομαίος Αντωνίου – Τριανταφυλλίδης – Μητροπολίτης Πολυανής και Κιλκισίου, λαμβάνοντας 58 ψήφους,

 

 

ΔΕΙΤΕ – Το Μεγάλο Μήνυμα του νέου Μητροπολίτου Κιλκισίου (ΒΙΝΤΕΟ)

 

ο Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Παπαθωμάς – Μητροπολίτης Περιστερίου, λαμβάνοντας 64 ψήφους

 

 

ΔΕΙΤΕ – Το Μεγάλο Μήνυμα του νέου Μητροπολίτου Περιστέριου (ΒΙΝΤΕΟ)

 

και ο Αρχιμανδρίτης Αμφιλόχιος Ρουσάκης – Μητροπολίτης Θήρας, Αμοργού και Νήσων, λαμβάνοντας 61 ψήφους

 

 

ΔΕΙΤΕ – Το Μεγάλο Μήνυμα του νέου Μητροπολίτου Θήρας (ΒΙΝΤΕΟ)

 

Η εκλογική διαδικασία ήταν πολύωρη εξαιτίας του αριθμού των κενών Μητροπόλεων, που θα έπρεπε να πληρωθούν. Αμέσως μετά τη λήξη της εκλογικής διαδικασίας τελέσθηκαν τα Μεγάλα Μηνύματα εντός του Καθολικού της Ιερά Μονής Πεντέλης κεκλεισμένων των θυρών και μόνο με την παρουσία των μελών της Ιεραρχίας.

Οι χει­ρο­το­νίες των πέντε νέων Εψη­φι­σμένων Μη­τρο­πο­λι­τών της Εκκλησίας της Ελλάδος θα τε­λε­σθούν ως εξής:

– Το Σάββατο 9 Οκτω­βρίου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, η χει­ρο­το­νία του Εψη­φι­σμε­νου Μη­τρο­πο­λι­του Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ. Πλάτωνος.

– Την Κυριακή 10 Οκτω­βρίου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, η χει­ρο­το­νία του Εψη­φι­σμε­νου Μη­τρο­πο­λι­του Καστορίας κ. Καλλινίκου.

– Το Σάββατο 16 Οκτω­βρίου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, η χει­ρο­το­νία του Εψη­φι­σμε­νου Μη­τρο­πο­λι­του Πολυανής και Κιλκισίου κ. Βαρθολομαίου.

– Την Κυριακή 17 Οκτω­βρίου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, η χει­ρο­το­νία του Εψη­φι­σμε­νου Μη­τρο­πο­λι­του Περιστερίου κ. Γρηγορίου.

– Την Δευτέρα 18 Οκτω­βρίου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, η χει­ρο­το­νία του Εψη­φι­σμε­νου Μη­τρο­πο­λι­του Θήρας, Αμοργού και Νήσων κ. Αμφιλοχίου.

Από την Tρίτη 12 έως και την Πέμπτη 14 Οκτω­βρίου 2021, συνέρ­χε­ται η Δι­αρ­κής Ιερά Σύνο­δος της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λάδος, της 165ης Συ­νο­δι­κής Πε­ρι­ό­δου, για να ασχο­λη­θεί με θε­ματα της Ημε­ρη­σίας Δι­α­τά­ξεως.

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ

 

 

Παρακολουθήστε το βίντεο απο τη στιγμή της αναμνηστικής φωτογραφίας των νέων εψηφισμένων Μητροπολιτών:

 

 

ΚΑΜΕΡΑ: ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΗΜΕΛΛΑΣ – ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ “ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ”

 

 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ:

Συ­νῆλθε σή­μερα Πα­ρα­σκευή, 8 Ὀκτω­βρίου 2021, στήν πέμπτη Τα­κτική Συ­νε­δρία της, ἡ Ἱερά Σύ­νο­δος τῆς Ἱε­ραρ­χίας τῆς Ἐκ­κλη­σίας τῆς Ἑλ­λά­δος, ὑπό τήν Προ­ε­δρία τοῦ Μα­κα­ρι­ω­τά­του Ἀρ­χι­ε­πι­σκό­που Ἀθη­νῶν καί πά­σης Ἑλ­λά­δος κ. Ἱε­ρω­νύ­μου, στήν αἴ­θουσα τοῦ Διορθοδόξου Κέντρου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στήν Ἱερά Μονή Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πεντέλης.

Μετά τήν προ­σευχή ἀνε­γνώ­σθη ὁ Κα­τά­λο­γος τῶν συμ­με­τε­χόν­των Ἱε­ραρ­χῶν καί δι­ε­πι­στώθη ἀπαρ­τία.

Κα­τό­πιν ἐπι­κυ­ρώ­θη­καν τά Πρα­κτικά τῆς χθε­σι­νῆς Συ­νε­δρίας.

Ἐν συ­νε­χείᾳ ἄρ­χισε ἡ ψη­φο­φο­ρία περί τοῦ τρό­που πλη­ρώ­σεως τῆς κε­νῆς Μη­τρο­πο­λι­τι­κῆς Ἕδρας Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης. Ἐπί συ­νό­λου 77 ψη­φι­σάν­των, ἡ πρό­ταση δι᾿ ἐκλο­γῆς ἔλαβε 66 ψή­φους καί ἡ πρό­ταση διά κα­τα­στά­σεως 10 ψή­φους. Ἐπί­σης εὑ­ρέ­θη­ 1 ἄκυρη ψῆ­φος. Ἔτσι ἡ Ἱε­ραρ­χία ἀπε­φάνθη ὑπέρ τῆς πλη­ρώ­σεως τῆς Ἱε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λεως  δι᾿ ἐκλο­γῆς.

Ἀκο­λού­θησε ἡ δι­α­δι­κα­σία τῆς πλη­ρώ­σεως τῆς Ἱε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης δι᾿ ἐκλο­γῆς. Γιά τήν κα­τάρ­τιση τοῦ τρι­προ­σώ­που ἐπί συ­νό­λου 77 ψη­φι­σάν­των ἔλα­βαν:

1)   Ἀρχιμανδρίτης κ. Πλάτων Κρικρῆς, ψή­φους 59

2)   Μητροπολίτης Βρεσθένης κ. Θεόκλητος, ψή­φους 48

3)   Ἀρ­χι­μαν­δρί­της κ. Ἀντώνιος Πακαλίδης, ψή­φους 5

Ἐπί­σης εὑ­ρέ­θη­ 1 λευκή ψῆ­φος.

Ἐπί τῆς δευ­τέ­ρας ψη­φο­φο­ρίας καί γε­νο­μέ­νης τῆς δι­α­λο­γῆς τῶν ψή­φων, ἀνε­δεί­χθη Μη­τρο­πο­λί­της Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης ὁ Πα­νο­σι­ο­λο­γι­ώ­τα­τος Ἀρ­χι­μαν­δρί­της κ. Πλάτων Κρικρῆς μέ 55 ψή­φους, ἐπί συ­νό­λου 77 ψη­φι­σάν­των, ἐνῶ ὁ Μητροπολίτης Βρεσθένης κ. Θεόκλητος ἔλαβε 18 ψή­φους. Ἐπί­σης εὑ­ρέ­θη­σαν 4 λευ­κές ψῆ­φοι.

Στή συ­νέ­χεια ἄρ­χισε ἡ ψη­φο­φο­ρία περί τοῦ τρό­που πλη­ρώ­σεως τῆς κε­νῆς Μη­τρο­πο­λι­τι­κῆς Ἕδρας Καστορίας. Ἐπί συ­νό­λου 77 ψη­φι­σάν­των, ἡ πρό­ταση δι᾿ ἐκλο­γῆς ἔλαβε 66 ψή­φους καί ἡ πρό­ταση διά κα­τα­στά­σεως 10 ψή­φους. Ἐπί­σης εὑ­ρέ­θη­ 1 ἄκυρη ψῆ­φος. Ἔτσι ἡ Ἱε­ραρ­χία ἀπε­φάνθη ὑπέρ τῆς πλη­ρώ­σεως τῆς Ἱε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λεως δι᾿ ἐκλο­γῆς. Γιά τήν κα­τάρ­τιση τοῦ τρι­προ­σώ­που ἐπί συ­νό­λου 77 ψη­φι­σάν­των ἔλα­βαν:

1)   Ἀρ­χι­μαν­δρί­της κ. Καλλίνικος Γεωργᾶτος, ψή­φους 54

2)   Ἀρ­χι­μαν­δρί­της κ. Χριστοφόρος Ἀγγελόπουλος, ψή­φους 44

3)   Ἀρ­χι­μαν­δρί­της κ. Νικόλαος Γιαννουσᾶς, ψή­φους 21

Ἐπί­σης εὑ­ρέ­θη­ καί 1 λευ­κή ψῆ­φος.

Ἐπί τῆς δευ­τέ­ρας ψη­φο­φο­ρίας καί γε­νο­μέ­νης τῆς δι­α­λο­γῆς τῶν ψή­φων, ἀνε­δεί­χθη Μη­τρο­πο­λί­της Καστορίας ὁ Πα­νο­σι­ο­λο­γι­ώ­τα­τος Ἀρ­χι­μαν­δρί­της κ. Καλλίνικος Γεωργᾶτος, μέ 47 ψή­φους ἐπί συ­νό­λου 77 ψη­φι­σάν­των, ὁ Πα­νο­σι­ο­λο­γι­ώ­τα­τος Ἀρ­χι­μαν­δρί­της κ. Χριστοφόρος Ἀγγελόπουλος ἔλαβε 26 ψή­φους, ἐνῶ ὁ Πα­νο­σι­ο­λο­γι­ώ­τα­τος Ἀρ­χι­μαν­δρί­της κ. Νικόλαος Γιαννουσᾶς 1 ψῆφο. Ἐπί­σης εὑ­ρέ­θη­σαν 3 λευ­κές ψῆ­φοι.

Στή συ­νέ­χεια ἄρ­χισε ἡ ψη­φο­φο­ρία περί τοῦ τρό­που πλη­ρώ­σεως τῆς κε­νῆς Μη­τρο­πο­λι­τι­κῆς Ἕδρας Πολυανῆς καί Κιλκισίου. Ἐπί συ­νό­λου 77 ψη­φι­σάν­των, ἡ πρό­ταση δι᾿ ἐκλο­γῆς ἔλαβε 66 ψή­φους καί ἡ πρό­ταση διά κα­τα­στά­σεως 10 ψή­φους. Ἐπί­σης εὑ­ρέθη καί 1 ἄκυρη ψῆφος. Ἔτσι ἡ Ἱε­ραρ­χία ἀπε­φάνθη ὑπέρ τῆς πλη­ρώ­σεως τῆς Ἱε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λεως δι᾿ ἐκλο­γῆς. Γιά τήν κα­τάρ­τιση τοῦ τρι­προ­σώ­που ἐπί συ­νό­λου 77 ψη­φι­σάν­των ἔλα­βαν:

1)   Ἀρ­χι­μαν­δρί­της κ. Βαρθολομαῖος Ἀντωνίου-Τριανταφυλλίδης, ψή­φους 62

2)   Ἀρ­χι­μαν­δρί­της κ. Ἰωαννίκιος Κουλιανόπουλος, ψή­φους 40

3)   Ἀρ­χι­μαν­δρί­της κ. Δωρόθεος Πάπαρης, ψή­φους 8

Ἐπί­σης εὑ­ρέ­θη­ καί 1 λευ­κή ψῆ­φος.

Ἐπί τῆς δευ­τέ­ρας ψη­φο­φο­ρίας καί γε­νο­μέ­νης τῆς δι­α­λο­γῆς τῶν ψή­φων, ἀνε­δεί­χθη Μη­τρο­πο­λί­της Πολυανῆς καί Κιλκισίου ὁ Πα­νο­σι­ο­λο­γι­ώ­τα­τος Ἀρ­χι­μαν­δρί­της κ. Βαρθολομαῖος Ἀντωνίου-Τριανταφυλλίδης, μέ 58 ψή­φους ἐπί συ­νό­λου 77 ψη­φι­σάν­των, ὁ Πα­νο­σι­ο­λο­γι­ώ­τα­τος Ἀρ­χι­μαν­δρί­της κ. Ἰωαννίκιος Κουλιανόπουλος ἔλαβε 11 ψή­φους, ἐνῶ ὁ Πα­νο­σι­ο­λο­γι­ώ­τα­τος Ἀρ­χι­μαν­δρί­της κ. Δωρόθεος Πάπαρης 4 ψήφους. Ἐπί­σης εὑ­ρέ­θη­σαν 1 λευ­κή καί 3 ἄκυρες ψῆ­φοι.

Στή συ­νέ­χεια ἄρ­χισε ἡ ψη­φο­φο­ρία περί τοῦ τρό­που πλη­ρώ­σεως τῆς κε­νῆς Μη­τρο­πο­λι­τι­κῆς Ἕδρας Περιστερίου. Ἐπί συ­νό­λου 77 ψη­φι­σάν­των, ἡ πρό­ταση δι᾿ ἐκλο­γῆς ἔλαβε 54 ψή­φους καί ἡ πρό­ταση διά κα­τα­στά­σεως 22 ψή­φους. Ἐπί­σης εὑ­ρέ­θη­ καί 1 ἄκυρη ψῆ­φος. Ἔτσι ἡ Ἱε­ραρ­χία ἀπε­φάνθη ὑπέρ τῆς πλη­ρώ­σεως τῆς Ἱε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λεως δι᾿ ἐκλο­γῆς. Γιά τήν κα­τάρ­τιση τοῦ τρι­προ­σώ­που ἐπί συ­νό­λου 77 ψη­φι­σάν­των ἔλα­βαν:

1)   Ἀρ­χι­μαν­δρί­της κ. Γρηγόριος Παπαθωμᾶς, ψή­φους 63

2)   Ἀρ­χι­μαν­δρί­της κ. Καλλίνικος Νικολάου, ψή­φους 33

3)   Ἀρ­χι­μαν­δρί­της κ. Γεράσιμος Καραμολέγκος, ψή­φους 18

Ἐπί­σης εὑ­ρέ­θη­ καί 1 λευ­κή ψῆ­φος.

Ἐπί τῆς δευ­τέ­ρας ψη­φο­φο­ρίας καί γε­νο­μέ­νης τῆς δι­α­λο­γῆς τῶν ψή­φων, ἀνε­δεί­χθη Μη­τρο­πο­λί­της Περιστερίου ὁ Πα­νο­σι­ο­λο­γι­ώ­τα­τος Ἀρ­χι­μαν­δρί­της κ. Γρηγόριος Παπαθωμᾶς, μέ 64 ψή­φους ἐπί συ­νό­λου 77 ψη­φι­σάν­των, ἐνῶ ὁ Πα­νο­σι­ο­λο­γι­ώ­τα­τος Ἀρ­χι­μαν­δρί­της κ. Καλλίνικος Νικολάου ἔλαβε 11 ψή­φους. Ἐπί­σης εὑ­ρέ­θη­σαν 2 λευ­κές ψῆ­φοι.

Στή συ­νέ­χεια ἄρ­χισε ἡ ψη­φο­φο­ρία περί τοῦ τρό­που πλη­ρώ­σεως τῆς κε­νῆς Μη­τρο­πο­λι­τι­κῆς Ἕδρας Θήρας, Ἀμοργοῦ καί Νήσων. Ἐπί συ­νό­λου 75 ψη­φι­σάν­των, ἡ πρό­ταση δι᾿ ἐκλο­γῆς ἔλαβε 68 ψή­φους καί ἡ πρό­ταση διά κα­τα­στά­σεως 8 ψή­φους. Ἐπί­σης εὑ­ρέθη καί 1 ἄκυρη ψῆ­φος. Ἔτσι ἡ Ἱε­ραρ­χία ἀπε­φάνθη ὑπέρ τῆς πλη­ρώ­σεως τῆς Ἱε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λεως δι᾿ ἐκλο­γῆς. Γιά τήν κα­τάρ­τιση τοῦ τρι­προ­σώ­που ἐπί συ­νό­λου 75 ψη­φι­σάν­των ἔλα­βαν:

1)   Ἀρ­χι­μαν­δρί­της κ. Ἀμφιλόχιος Ρουσάκης, ψή­φους 69

2)   Ἐπίσκοπος Τεγέας κ. Θεόκλητος, ψή­φους 13

3)   Ἀρ­χι­μαν­δρί­της κ. Γεράσιμος Καραμολέγκος, ψή­φους 13

Ἐπί­σης εὑ­ρέ­θη­σαν καί 2 λευ­κές ψῆ­φοι.

Ἐπί τῆς δευ­τέ­ρας ψη­φο­φο­ρίας καί γε­νο­μέ­νης τῆς δι­α­λο­γῆς τῶν ψή­φων, ἀνε­δεί­χθη Μη­τρο­πο­λί­της Θήρας, Ἀμοργοῦ καί Νήσων ὁ Πα­νο­σι­ο­λο­γι­ώ­τα­τος Ἀρ­χι­μαν­δρί­της κ. Ἀμφιλόχιος Ρουσάκης, μέ 61 ψή­φους ἐπί συ­νό­λου 75 ψη­φι­σάν­των, ὁ Ἐπίσκοπος Τεγέας κ. Θεόκλητος 6 ψήφους, ἐνῶ ὁ Πα­νο­σι­ο­λο­γι­ώ­τα­τος Ἀρ­χι­μαν­δρί­της κ. Γεράσιμος Καραμολέγκος ἔλαβε 2 ψή­φους. Ἐπί­σης εὑ­ρέ­θη­σαν 4 λευκές καί 2 ἄκυρες ψῆ­φοι.

Μετά τό πέ­ρας τῆς Συ­νε­δρι­ά­σεως, ἀκο­λού­θησε τό Μι­κρό Μή­νυμα τῶν νε­ο­ε­κλε­γέν­των Μη­τρο­πο­λι­τῶν στήν αἴ­θουσα τοῦ Διορθοδόξου Κέντρου.

Κατά τήν κρα­τοῦσα Ἐκ­κλη­σι­α­στική Τάξη οἱ ἐψηφισμένοι Μη­τρο­πο­λί­τες Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Πλάτων, Καστορίας κ. Καλλίνικος, Πολυανῆς καί Κιλκισίου κ. Βαρθολομαῖος, Περιστερίου κ. Γρηγόριος καί Θήρας, Ἀμοργοῦ καί Νήσων κ. Ἀμφιλόχιος ἔδωσαν τό Μέγα Μή­νυμα ἐν­τός τοῦ Κα­θο­λι­κοῦ τῆς Ἱε­ρᾶς Μο­νῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πεντέλης, χο­ρο­στα­τοῦν­τος τοῦ Μα­κα­ρι­ω­τά­του Προ­έ­δρου, Ἀρ­χι­ε­πι­σκό­που Ἀθη­νῶν καί πά­σης Ἑλ­λά­δος κ. Ἱε­ρω­νύ­μου, πα­ρου­σίᾳ πολ­λῶν Ἱε­ραρ­χῶν.

Οἱ χει­ρο­το­νίες τῶν Ἐψη­φι­σμέ­νων Μη­τρο­πο­λι­τῶν θά τε­λε­σθοῦν ὡς ἑξῆς:

–          Τό Σάββατο 9 Ὀκτω­βρίου ἐ.ἔ., στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἀθηνῶν, ἡ χει­ρο­το­νία τοῦ Ἐψη­φι­σμέ­νου Μη­τρο­πο­λί­του Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Πλάτωνος.

–          Τήν Κυριακή 10 Ὀκτω­βρίου ἐ.ἔ., στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἀθηνῶν, ἡ χει­ρο­το­νία τοῦ Ἐψη­φι­σμέ­νου Μη­τρο­πο­λί­του Καστορίας κ. Καλλινίκου.

–          Τό Σάββατο 16 Ὀκτω­βρίου ἐ.ἔ., στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἀθηνῶν, ἡ χει­ρο­το­νία τοῦ Ἐψη­φι­σμέ­νου Μη­τρο­πο­λί­του Πολυανῆς καί Κιλκισίου κ. Βαρθολομαίου.

–        Τήν Κυριακή 17 Ὀκτω­βρίου ἐ.ἔ., στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἀθηνῶν, ἡ χει­ρο­το­νία τοῦ Ἐψη­φι­σμέ­νου Μη­τρο­πο­λί­του Περιστερίου κ. Γρηγορίου.

–        Τήν Δευτέρα 18 Ὀκτω­βρίου ἐ.ἔ., στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἀθηνῶν, ἡ χει­ρο­το­νία τοῦ Ἐψη­φι­σμέ­νου Μη­τρο­πο­λί­του Θήρας, Ἀμοργοῦ καί Νήσων κ. Ἀμφιλοχίου.

Τέ­λος, ἀπό τήν Tρίτη 12 ἕως καί τήν Πέμπτη 14 Ὀκτω­βρίου 2021, συνέρ­χε­ται ἡ Δι­αρ­κής Ἱερά Σύ­νο­δος τῆς Ἐκ­κλη­σίας τῆς Ἑλ­λά­δος, τῆς 165ης Συ­νο­δι­κῆς Πε­ρι­ό­δου, γιά νά ἀσχο­λη­θεῖ μέ θέ­ματα τῆς Ἡμε­ρη­σίας Δι­α­τά­ξεως.

 

Ἡ Ἐπι­τροπή Τύ­που

τῆς Ἱε­ρᾶς Συ­νό­δου τῆς Ἱε­ραρ­χίας

 

Οι πρώτες αντιδράσεις μετά τις εκλογές

Πανηγυρικά χτύπησαν οι καμπάνες της Μεγάλης Μονής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Πάτμο, για να αναγγείλουν στο νησί την εκλογή ως Μητροπολίτου Λαγκάδα, Λιτής και Ρεντίνης του Πάτμιου Αρχιμανδρίτη Πλάτωνος Κρικρή, που δεν είναι απλώς από το νησί, αλλά έχει αποφοιτήσει και από την Πατμιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία! Εξάλλου, ο νεοεκλεγείς Μητροπολίτης εκάρη μοναχός στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, επάνω από το Σπήλαιο της Αποκάλυψης στην Πάτμο. 

 

«Να ζήσει ο αγαπημένος συμπατριώτης και αδελφός μας» εύχεται ο π. Ελευθέριος Χρυσοχόος, επίσης Πάτμιος!

Όσον αφορά τον πρωτοσύγκελλο της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, Καλλίνικο Γεωργάτο, που εξελέγη Μητροπολίτης Καστορίας, η Ιερά Μητρόπολη Ναυπάκτου εξέδωσε χαρμόσυνη ανακοίνωση, που μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Σύσσωμο το Τμήμα Θεολογίας συγχαίρει τον νέο Μητροπολίτη

 

 

Νέος Μητροπολίτης Περιστερίου εξελέγη από την Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος ο Καθηγητής του Κανονικού Δικαίου του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Παπαθωμάς. Σύσσωμο το Τμήμα Θεολογίας Ε.Κ.Π.Α., με επίσημη ανακοίνωσή του, τον συγχαίρει και του εύχεται υγεία και δύναμη στο πολυσχιδές ποιμαντικό του έργο.

 

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ORTHODOXIANEWSAGENCY.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

google-news Ακολούθησε το ORTHODOXIANEWSAGENCY.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων