19/05/2023 20/05/2023 Τον Προκαθήμενο της Ορθοδοξίας, τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο υποδέχθηκε την Παρασκευή 19 Μαϊου, στις 19.00 ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος καλωσόρισε τον Προκαθήμενο της Ορθοδοξίας και τη συνοδεία του. Εικονολήπτης: Αντώνης Βαραμπούτης. Μοντάζ: Μαριάνθη: Ματζίρη.  Στην προσφώνησή του αναφέρθηκε στην Ιερά θαυματουργή εικόνα Άξιον Εστί...
19 Μαΐου, 2023 - 19:20
Τελευταία ενημέρωση: 20/05/2023 - 16:41

ΒΙΝΤΕΟ ope.gr: Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος υποδέχθηκε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών

Διαδώστε:
ΒΙΝΤΕΟ ope.gr: Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος υποδέχθηκε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών

Τον Προκαθήμενο της Ορθοδοξίας, τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο υποδέχθηκε την Παρασκευή 19 Μαϊου, στις 19.00 ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος καλωσόρισε τον Προκαθήμενο της Ορθοδοξίας και τη συνοδεία του.

Εικονολήπτης: Αντώνης Βαραμπούτης. Μοντάζ: Μαριάνθη: Ματζίρη. 

Στην προσφώνησή του αναφέρθηκε στην Ιερά θαυματουργή εικόνα Άξιον Εστί την οποία εκόμισε από το Πρωτάτο η Ιερά Επιστασία του Αγίου Όρους στην Μητρόπολη Αθηνών, από τις 3 έως τις 17 Μαϊου,  προς ευλογία των πιστών. «Ἡ ἀθρόα προσέλευσις ἀναριθμήτων εὐλαβῶν Χριστιανῶν ἵνα ἀποδώσουν τῇ Μητρί τοῦ Θεοῦ καρδιοπόθητον ἀσπασμόν, τά αἰσθήματα βαθείας ἀγάπης, τιμῆς καί ἀφοσιώσεως πρός τό Πρόσωπον τῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων καί ἡ ἐκδήλωσις τοῦ σεβασμοῦ αὐτῶν πρός τήν Ἁγίαν ἡμῶν Ἐκκλησίαν, τήν τροφόν τοῦ Γένους ἡμῶν, ταῦτα πάντα καί ἕτερα πολλά, ἐγένοντο ἀφορμή εὐχαριστίας καί δοξολογίας τοῦ ὀνόματος τοῦ Θεοῦ τῶν πατέρων ἡμῶν, Ὅστις ἐνοικεῖ ἐν ταῖς καρδίαις τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ μας. Καί ἐκτός τούτου ἐνεθάρρυναν καί ἐνεδυνάμωσαν ἡμᾶς εἰς τό ἔργον τῆς ταπεινῆς ἡμῶν διακονίας καί ἔδωκαν ἡμῖν ἐπί πλεῖον ἔμπνευσιν διά τήν, χάριτι Θεοῦ, συνέχισιν αὐτῆς ἐπί τά βελτίω, εἰς δόξαν τοῦ ἐκ νεκρῶν Ἀναστάντος Κυρίου ἡμῶν καί εὔκλειαν τῆς Ἐκκλησίας Αὐτοῦ»,είπε μεταξύ άλλων ο Προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας.

(ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)

Επίσης, ο Προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας, εξέφρασε την χαρά του για την επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών, η οποία όπως είπε χαρακτηριστικά, συνδέεται και με το γεγονός παραχώρησης στην Πρωτόθρονη Εκκλησία, του Αγ. Νικολάου, του ναού που βρίσκεται στο Πτωχοκομείο Αθηνών. 

Ο Μακαριώτατος τόνισε, επίσης: «Προσέτι, χαιρόμεθα ἰδιαιτέρως, Παναγιώτατε, διότι ἡ ἐπίσκεψις Ὑμῶν αὕτη εἰς τήν Ἀποστολικήν ταύτην Ἐκκλησίαν τῶν Ἀθηνῶν συνδέεται μέ ἕνα εὐχάριστον ἀπό πάσης ἐπόψεως γεγονός. Ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή, κατόπιν προτάσεως τῆς ἡμῶν Μετριότητος καί συγκαταθέσεως τοῦ Δήμου Ἀθηναίων, ἀπεφάσισεν ὅπως παραχωρήσῃ εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Πτωχοκομείου, ἐπί τῆς λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, διά τάς λειτουργικάς ἀνάγκας τῆς καθ’ Ὑμᾶς πρωτοθρόνου Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Ὡς ἐκ τούτου, ἡ χαρά Ὑμῶν τε καί ἡμῶν ἐστι πεπληρωμένη. Καθότι, ὡς γνωρίζετε πάνυ καλῶς, τόσον ἡμεῖς προσωπικῶς, ὅσον καί ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἁγιωτάτη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος συμπαριστάμεθα παντοιοτρόπως καί ὅση ἡμῖν δύναμις τῇ Μεγάλῃ τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίᾳ τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Διό καί συμπορευόμεθα μεθ’ Ὑμῶν εἰς τήν, οὐχί σπανίως, δυσανάβατον ὁδόν τῆς ἱστορικῆς πορείας τῆς Ἐκκλησίας «ἀφορῶντες εἰς τόν τῆς πίστεως ἀρχηγόν καί τελειωτήν Ἰησοῦν» (Ἑβρ. 12, 2), Ὅστις ἐστίν ἡ κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας (Ἐφεσ. 1, 22), ἡ ἐλπίς πάντων τῶν περάτων τῆς γῆς, ὁ ὤν καί ὁ ἦν καί ὁ ἐρχόμενος».

(ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)

Ολοκληρώνοντας τον χαιρετισμό του ο Αρχιεπίσκοπος υπογράμμισε: «Ὅθεν, Παναγιώτατε, μετ’ ἀδελφικῆς ἀγάπης καί τιμῆς ἐπευχόμεθα Ὑμῖν ὅπως ὁ Ἀναστάς Κύριος διαφυλάττῃ Ὑμᾶς ὑγιαίνοντα καί μακροημερεύοντα ἵνα προσφέρητε «τοῖς μακράν καί τοῖς ἐγγύς» (Ἐφεσ. 2, 17) τό ἀνέσπερον καί ἱλαρόν Φῶς τῆς ἁγίας Ὀρθοδόξου ἡμῶν πίστεως καί τήν μαρτυρίαν τῆς Ἐκκλησίας περί τῆς Ζωῆς καί τῆς Ἀληθείας. Τοὐτέστιν περί τῆς ἐν ἡμῖν Ἐλπίδος (Α’ Πέτρ. 3, 15) καί τῆς καινῆς βιοτῆς, ἡ ὁποία ἐξανέτειλεν ἀπό τοῦ κενοῦ Τάφου τοῦ Ζωοδότου. Ὁ Κύριος τῆς Δόξης, ὁ Ἐσταυρωμένος καί Ἀναστάς Ποιμήν καί Ἐπίσκοπος τῶν ψυχῶν ἡμῶν ἦν, ἔστιν καί ἔσται μεθ’ ἡμῶν καί ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν πάσας τάς ἡμέρας τῆς ζωῆς ἡμῶν, ἐπιδαψιλεύων ἡμῖν τήν εἰρήνην καί τήν ἀγάπην Αὐτοῦ, ἥτις ἐστίν ὁ σύνδεσμος τῆς τελειότητος (Κολ. 3, 14). Καλῶς ὡρίσατε Παναγιώτατε! Χριστός Ἀνέστη!».

(ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)

Στην αντιφώνησή του ο Πατριάρχης αναφέρθηκε στην αγάπη και στον σεβασμό του Αρχιεπισκόπου προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο από την εποχή που ήταν Μητροπολίτης Θηβών και τον διαβεβαίωσε ότι υπάρχει αμοιβαία εκτίμηση και αγάπη. Τον ευχαρίστησε, ακόμη, για την στήριξη και την συνδρομή της Εκκλησίας της Ελλάδος προς το Πατριαρχείο και κυρίως για την οικονομική στήριξη των επαρχιών του Οικουμενικού Θρόνου που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Εξέφρασε, επίσης, την ευγνωμοσύνη του για την παραχώρηση του ιστορικού Ναού του Αγίου Νικολάου. Αναφέρθηκε, επιπροσθέτως, στο πρόσωπο του Μητροπολίτη Λαοδικείας κ Θεοδώρητου, Διευθυντή του Γραφείου Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα, τονίζοντας πως είναι μία γέφυρα αγαπητικής συνεργασίας των δύο Εκκλησιών και χαίρει της εκτίμησης και των δύο.

(ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)

Παράλληλα, ο Πατριάρχης εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς την Ελεήμονα Εταιρεία Αθηνών Γηροκομείο-Πτωχοκομείο και τον πρόεδρό της  Σπύρο Χαμακιώτη και τον Δήμαρχο Αθηναίων κ. Κωνσταντίνο Μπακογιάννη για την συμβολή τους στην  παραχώρηση του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πτωχοκομείου.

Τον Πατριάρχη συνόδευαν οι Μητροπολίτες Γέρων Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ, Λαοδικείας κ. Θεοδώρητος, Διευθυντής του Γραφείου Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα, Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος, οι Πανοσιολ. Μ. Εκκλησιάρχης κ. Αέτιος, Διευθυντής του Ιδιαιτέρου Πατριαρχικού Γραφείου, και  Τριτεύων κ. Καλλίνικος.


(ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)

Εκτός από την συνοδεία του Πατριάρχη παρόντες είναι στη συνάντηση ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών, ο Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και Επίσκοπος Ωρεών κ. Φιλόθεος καθώς επίσης και κληρικοί της Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Στην αντιφώνησή του ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος αναφέρθηκε στην αγάπη του Αρχιεπισκόπου προς τη Μητέρα Εκκλησία, από την εποχή που ήταν Μητροπολίτης Θηβων και Λεβαδείας. Τόνισε δε ότι είναι αμοιβαίος ο σεβασμός. Επίσης, ευχαρίστησε για την παραχώρηση του ιστορικού ναού του Αγίου Νικολάου στην Πρωτόθρονη Εκκλησία.

Παρέστησαν, ακόμη, ο Συνοδικός Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών, ο Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, Επίσκοπος Ωρεών κ. Φιλόθεος, ο Πρωτοσύγκελλος της Αρχιεπισκοπής, Αρχιμανδρίτης Βαρνάβας Θεοχάρης, ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος, Αρχιμανδρίτης Ιάκωβος Ανδριόπουλος, Διευθυντές Υπηρεσιών και κληρικοί της Αρχιεπισκοπής και Γραμματείς της Ιεράς Συνόδου.

Η συνάντηση διήρκεσε περισσότερο από μία ώρα και ολοκληρώθηκε στις 20.15

Το πρόγραμμα του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα

Ο  Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος έφτασε σήμερα Παρασκευή, 19 Μαΐου 2023 στην Ελλάδα, με ιδιωτική πτήση, για τριήμερη επίσκεψη στην Αθήνα.

Την ερχόμενη Κυριακή, θα χοροστατήσει για πρώτη φορά στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πτωχοκομείου, που παραχώρησε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο η “Ελεήμων Εταιρεία Αθηνών – Γηροκομείο-Πτωχοκομείο”, με την καθοριστική συμβολή του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου και του  Δημάρχου Αθηναίων κ. Κωνσταντίνου Μπακογιάννη.

Αύριο, Σάββατο, το μεσημέρι, ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα τιμηθεί από τον Δήμο Αθηναίων με τη διάκριση «Ευκλεής Αθηναίος», που απονέμεται για πρώτη φορά, σε ειδική τελετή που θα πραγματοποιηθεί στο Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας». Ο Παναγιώτατος θα επιστρέψει, στην Πόλη νωρίς το απόγευμα της Κυριακής.

 


(ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)

Την Πατριαρχική Συνοδεία αποτελούν οι Σεβ. Μητροπολίτες Γέρων Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ, Λαοδικείας κ. Θεοδώρητος, Διευθυντής του Γραφείου Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα, και Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος, οι Πανοσιολ. Μ. Εκκλησιάρχης κ. Αέτιος, Διευθυντής του Ιδιαιτέρου Πατριαρχικού Γραφείου, και Τριτεύων κ. Καλλίνικος, ο κ. Νικόλαος-Γεώργιος Παπαχρήστου, Διευθυντής του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας του Οικουμενικού Πατριάρχου, και ο κ. Θεμιστοκλής Καρανικόλας, Πατριαρχικός υπάλληλος.

Επίτροπος κατά την απουσία του Πατριάρχου ορίσθηκε ο Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Απόστολος, ο οποίος και τον προέπεμψε στο Αεροδρόμιο της Πόλης, μαζί με τον Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσύγκελλο κ. Θεόδωρο.

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες:


(ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)


(ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)


(ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)


(ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)


(ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)


(ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ORTHODOXIANEWSAGENCY.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

google-news Ακολούθησε το ORTHODOXIANEWSAGENCY.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων