12/06/2021 12/06/2021 Την Κυριακή 13 Ιουνίου 2021 και ώρα 11.30’ π.μ. στη Μάκρη Αλεξανδρούπολης και στον Ιερό Ναό Αγίας Αναστασίας Μάκρης διοργανώνεται επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός για την 6ετή εκμίσθωση ελαιοδένδρων, ιδιοκτησίας του Ιερού Ναού Αγίας Αναστασίας Μάκρης τα οποία κατανέμονται ως εξής: Τεμάχιον 1ο 3.125,00 m2 51 ελαιόδενδρα περιοχή 8ου χλμ. Αλεξ/πολης-Μάκρης Τεμάχιον 2ο 4.345,00 m2 Ενενήντα (90) ελαιόδενδρα περιοχή...
Ενορίες : Αγίας Αναστασίας Μάκρης
12 Ιουνίου, 2021 - 20:47
Τελευταία ενημέρωση: 12/06/2021 - 20:40

Επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός

Διαδώστε:
Επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός

Την Κυριακή 13 Ιουνίου 2021 και ώρα 11.30’ π.μ. στη Μάκρη Αλεξανδρούπολης και στον Ιερό Ναό Αγίας Αναστασίας Μάκρης διοργανώνεται επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός για την 6ετή εκμίσθωση ελαιοδένδρων, ιδιοκτησίας του Ιερού Ναού Αγίας Αναστασίας Μάκρης τα οποία κατανέμονται ως εξής:

Τεμάχιον 1ο 3.125,00 m2 51 ελαιόδενδρα περιοχή 8ου χλμ. Αλεξ/πολης-Μάκρης
Τεμάχιον 2ο 4.345,00 m2 Ενενήντα (90) ελαιόδενδρα περιοχή «Άγιος Κυπριανός»
Τεμάχιον 3ο 4.003,19 m2 Εξήντα (60) ελαιόδενδρα περιοχή «Άγιος Γεώργιος»
Τεμάχιον 4ο 464,96 m2 Έξι (06) ελαιόδενδρα περιοχή «Άγιος Γεώργιος»
Τεμάχιον 5ο 297,27 m2 Πέντε (05) ελαιόδενδρα περιοχή «Άγιος Γεώργιος»
Τεμάχιον 6ο 695,30 m2 Δεκατρία (13) ελαιόδενδρα περιοχή «Άγιος Γεώργιος»
Τεμάχιον 7ο 386,67 m2 Πέντε (05) ελαιόδενδρα περιοχή «Άγιος Γεώργιος»
Τεμάχιον 8ο 654,22 m2 Δεκαπέντε (15) ελαιόδενδρα περιοχή «Άγιος Γεώργιος»
Τεμάχιον 9ο 1.621,84 m2 Δεκαεπτά (17) ελαιόδενδρα περιοχή «Άγιος Γεώργιος»
Τεμάχιον 10ο 1371,65 m2 Έντεκα (11) ελαιόδενδρα περιοχή «Kυανή Ακτή»

Οι προσφορές θα διατυπωθούν προφορικά και η έγκριση των πρακτικών θα γίνει από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και από την Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης.
Ο εκμισθωτής δεν δικαιούται την μείωση του μισθώματος για βλάβη από θεομηνίες ή άλλη τυχαία αιτία απερχόμενη από την κατακύρωση της δημοπρασίας ως εξής:
Οι μισθωτές υποχρεούνται να κάνουν όλες της απαραίτητες καλλιέργειες, όργωμα, κλάδεμα, λίπασμα και να προστατεύουν τα μίσθια από κάθε καταπάτηση με προσωπικές αγωγές, οι οποίες εκχωρούνται σ’ αυτούς μέσω της σύμβασης της μισθώσεως, ειδάλλως ευθύνονται για αποζημίωση. Εάν δεν τηρούνται οι υποχρεώσεις οι μισθωτές θεωρούνται έκπτωτοι.
Η δε πληρωμή των μισθωμάτων θα γίνει κάθε 31η Δεκεμβρίου, όπου η μίσθωση για κάθε ελαιόδενδρο ανέρχεται στα δυόμιση (2,50€) ευρώ.
Σε περίπτωση πώλησης ή αλλαγής χρήσης των αγροτεμαχίων όπου βρίσκονται τα ελαιόδενδρα κατά την διάρκεια της μίσθωσης, αυτή λύνεται αυτοδικαίως και χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση του μισθωτή εκ μέρους του εκμισθωτή τρείς (03) μήνες μετά από
σχετική και με απόδειξη ειδοποίηση του μισθωτή.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων