18/10/2020 18/10/2020 Τα Ελευθέρια γιόρτασε σήμερα η Αλεξάνδρεια Ημαθίας και με την ευκαιρία της εορτής ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο σήμερα, Κυριακή 18 Οκτωβρίου, στον Μητροπολιτικό ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου της πόλεως.  Στο τέλος της θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος τέλεσε μνημόσυνο για τους πεσόντες κατά την περίοδο...
18 Οκτωβρίου, 2020 - 21:55

«Όποιος τολμά να μην υπο­λο­γίζει τον εαυτό του, αυτός κερ­δί­ζει σε κάθε σύγκρουση»

Διαδώστε:
«Όποιος τολμά να μην υπο­λο­γίζει τον εαυτό του, αυτός κερ­δί­ζει σε κάθε σύγκρουση»

Τα Ελευθέρια γιόρτασε σήμερα η Αλεξάνδρεια Ημαθίας και με την ευκαιρία της εορτής ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο σήμερα, Κυριακή 18 Οκτωβρίου, στον Μητροπολιτικό ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου της πόλεως. 

Στο τέλος της θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος τέλεσε μνημόσυνο για τους πεσόντες κατά την περίοδο του Μακεδονικού Αγώνος και ακολούθως την επίσημη Δοξολογία για την επέτειο των Ελευθερίων. Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση και καταθέσεις στεφάνων στο ηρώο της πόλεως.

Στην ομιλία του ο Σεβασμιώτατος τόνισε:

«Εορτάζει και πανηγυρίζει σήμερα η Εκκλησία μας τη μνήμη του αγίου ενδόξου αποστόλου και ευ­αγγελιστού Λουκά, του ιατρού και συνεκδήμου του πρωτοκο­ρυ­φαίου αποστόλου Παύλου, του ιδρυ­τού της τοπικής μας Εκκλη­σίας.

Μαζί με τον απόστολο και ευ­αγ­γελιστή όμως Λου­κά, ο οποίος κήρυξε το χαρ­­­μόσυνο μήνυμα της ελευ­θε­ρίας από τα δεσμά της αμαρ­­τίας, την οποία μας χάρισε ο Χριστός, και αγωνίσθηκε για να γίνουν όσο το δυνατόν περισσό­τε­ροι άνθρωποι μέτοχοι αυτής της ελευθερίας, η πόλη μας τιμά σή­με­ρα τους ηρωικούς προγόνους μας, οι οποίοι αγωνίσθηκαν και θυσιά­σθη­­καν για την απελευθέρωση της Αλεξανδρείας αλλά και της Μακε­δονίας, τιμά αυτούς που ήρθαν εδώ, στις 18 Οκτωβρίου του 1912 για να φέρουν το χαρμόσυνο μή­νυμα της απαλλαγής από τα δεσμά του αλλοθρήσκου δυνάστου, από τον μακραίωνα τουρκικό ζυγό.

Τιμούμε, όμως, σήμερα και κά­ποι­ες άλλες ηρωικές μορφές, τους πρωτεργάτες της ελευθερίας μας, εκείνους που λίγα χρόνια πριν από την απελευθέρωση του 1912, έφθασαν στον τόπο μας, έφθασαν στο Ρουμ­λούκι, έφθασαν στη Μα­κε­­­δονία από ολόκληρη την Ελλά­δα, και ένωσαν τις δυνάμεις τους με τους πατέρες μας ενάντια όχι μόνο στους Τούρ­κους κατακτητές, αλλά και στους Βουλγάρους, που επεδίωκαν με την προπαγάνδα και με τη βία να υφαρπάξουν και να οικειοποιη­θούν τη Μακεδο­νία μας. Τιμούμε τους αγωνιστές του Μα­κεδονικού αγώνος, και εκεί­νους που πολέμησαν με τα όπλα, αλλά και όσους με κίνδυνο της ζωής τους τους συμπαραστά­θη­καν, κλη­ρι­κούς και λαϊκούς, επι­σκόπους και απλούς ιερείς, μο­ναχούς, δα­σκάλους και δασκάλες, και ανή­λι­κα ακόμη παιδιά.

Οι ήρωες του Μακεδονικού αγώ­νος, όπου και όπως και αν αγω­νί­σθηκαν, έσπειραν με την τόλμη και τη γενναιότητά τους τον σπό­ρο της ελευθερίας, τον οποίο πότισαν με το αίμα τους.

Χρειάστηκε να περάσουν οκτώ χρό­νια για να φυτρώσει ο σπόρος και να μεγα­λώσει. Χρειάστηκαν οι θυσίες και τα αίματα πολλών ακό­μη ηρωικών στρατιωτών που αγω­­νίσθηκαν με θάρρος και χωρίς να υπολογίζουν τον κίνδυνο, αλ­λά έχοντας πάντοτε τον νου τους προσηλωμένο στον στόχο τους, που δεν ήταν άλλος από το να ελευθερώσουν τη Μα­κεδονία, για να έρθει επι­τέλους η μεγάλη ημέ­ρα, την οποία αιώνες περίμε­ναν οι πατέ­ρες μας, για να απαλλα­γούν επιτέλους από τη σκλαβιά, από τον τρόμο και τον φόβο, από την καταπίεση και τη βία.

Και σήμερα τιμούμε τους ήρωες των Βαλκανικών πολέμων μαζί με τους αγωνιστές του Μακεδονικού αγώνος, γιατί τους οφείλουμε εξί­σου την ελευθερία μας, γιατί αξί­ζουν εξίσου την τιμή και την ευ­γνω­μοσύνη μας, γιατί έδειξαν με τον αγώνα και τη θυσία τους ότι η αγάπη για την πατρίδα και την ελευθερία είναι το ύψιστο συναί­σθημα του ανθρώπου και συγχρό­νως η ισχυρότερη κινητήριος δύ­να­μη για όποιον δεν φοβάται να τολμά και να διακινδυνεύει και τη ζωή του για τον τόπο του και το κοινό καλό.

Έδειξαν ότι ο αγώνας για την πα­τρίδα και την ελευθερία δεν επη­ρεάζεται ούτε από την ηλικία ούτε από το φύλο ούτε από την καταγωγή και τη μόρφωση, αλλά μόνο από τη θέληση και τη δύνα­μη της ψυχής.

Και όποιος τολμά να μην υπο­λο­γίζει τον εαυτό του, αυτός κερ­δί­ζει σε κάθε σύγκρουση, σε κάθε πόλε­μο, σε κάθε μάχη, και αξίζει αναμ­φίβολα τον σεβασμό και την τιμή μας. Αξίζει να είναι πρότυπο ηρωι­σμού και γενναιό­τητος και αγάπης για την πατρίδα, όπως ο Παύλος Μελάς, για όλους μας, και για τους μικρο­τέρους και για τους μεγαλυτέρους, γιατί η πα­τρίδα μας έχει ανάγκη από όλους μας, αλλά και εμείς έχουμε ανά­γκη από την πατρίδα μας. Γιατί στην έννοια της πατρί­δος και της αγάπης γι᾽ αυτήν συμ­πυ­κνώνεται ολό­κληρη η ιστορία του Έθνους μας. Συμπυκνώνονται η ελευθερία και οι θυσίες των πατέ­ρων μας γι᾽ αυτήν. Συμπυ­κνω­νο­νται οι αξίες και οι παρα­δόσεις του Γένους μας. Συμπυ­κνώ­νονται η γλώσσα και ο πολιτισμός μας, όχι η μακεδονική γλώσσα, η γλώσσα η ελληνική, η πίστη μας στον Χριστό και η εμπι­στοσύνη μας στην Υπεραγία Θεο­τόκο, την Υπέρ­μαχο Στρατηγό μας. Συμπυ­κνώ­νεται το μεγαλείο του λαού μας και του Έθνους μας, γιατί σε χρόνια δύσκολα στάθηκε όρθιο και αγω­νίσθηκε, αν και μι­κρό απέ­ναντι στους μεγάλους και ισχυ­ρούς, και δικαιώθηκε.

Το παράδειγμα των ηρώων του Μακεδονικού αγώ­νος και της απε­λευθερώσεως της πόλεώς μας από τον τουρ­κι­κό ζυγό που τιμούμε σήμερα, ας αποτελεί και για μας στην κρίσιμη αυτή καμπή της ιστο­­­­ρίας αλλά και πάντοτε πηγή εμπνεύσεως και δυνάμεως, για να αναδεικνυόμεθα με τη στάση μας απέναντι στην πατρίδα μας και στο κοινωνικό σύνολο αντάξιοι της θυσίας και της προσφο­ρας των πατέρων μας, αντάξιοι της ελευ­θε­ρίας που μας χάρισαν, αντάξιοι της τιμής να είμαστε απόγονοί τους, απόγονοι ηρώων αλλά και μαρτύ­ρων».

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ORTHODOXIANEWSAGENCY.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

google-news Ακολούθησε το ORTHODOXIANEWSAGENCY.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων