10/11/2022 09/11/2022 Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Νεκταρίου και της Αναλήψεως του Κυρίου Βεροίας, κατά την εορτή του Αγίου Νεκταρίου. “Η Εκκλησία μας τιμά τους αγίους της, τους τιμά προβάλλοντάς τους ως πρότυπα ζωής για όλους τους πιστούς. Τους τιμά για...
10 Νοεμβρίου, 2022 - 8:53
Τελευταία ενημέρωση: 09/11/2022 - 14:36

Πανηγύρισε ο Ιερός Ναός του Αγίου Νεκταρίου στη Βέροια – Χειροθεσία Αναγνώστου (ΦΩΤΟ)

Διαδώστε:
Πανηγύρισε ο Ιερός Ναός του Αγίου Νεκταρίου στη Βέροια – Χειροθεσία Αναγνώστου (ΦΩΤΟ)

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Νεκταρίου και της Αναλήψεως του Κυρίου Βεροίας, κατά την εορτή του Αγίου Νεκταρίου.

“Η Εκκλησία μας τιμά τους αγίους της, τους τιμά προβάλλοντάς τους ως πρότυπα ζωής για όλους τους πιστούς. Τους τιμά για να μας υπεν­θυμίσει τη ζωή τους, τους αγώνες τους, τους κόπους τους, τις προσπάθειές τους, τις δυσκολίες και τις αντιξοότητες τις οποίες και εκείνοι αντιμετώπισαν, όπως αντι­με­τωπίζουμε και εμείς”, είπε μεταξύ άλλων ο Σεβασμιώτατος κατά την ομιλία του.

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, ο Σεβασμιώτατος κ. Παντελεήμων, χειροθέτησε Αναγνώστη τον κ. Θεμιστοκλή Δαμιανίδη, ο οποίος διακονεί στο Ιερό Βήμα της ενορίας και συνεχάρη τον προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αρχιμανδρίτη Μητροφάνη Τουτζιαράκη για το σπουδαίο έργο που επιτελεί στον ευαίσθητο τομέα της νεότητος, συγκεντρώνοντας στην ενορία του πλειάδα νέων παιδιών, ενώ παράλληλα ευχήθηκε στους συλλειτουργούς εορτάζοντες Αρχιμανδρίτες π. Νεκτάριο Λασκαρίδη και π. Νεκτάριο Χαλετζή για την ονομαστική τους εορτή.

Η ομιλία του Μητροπολίτη Βεροίας

«Όσιε Πάτερ, μελέτην θείου νο­μου τον βίον ποιούμενος, των πα­λαι Αγίων την ζωήν εχαρακτήρι­σας».

Εορτάζουμε και πανηγυρίζουμε σήμερα τη μνήμη ενός μεγάλου και θαυματουργού αγίου της Εκκλη­σίας μας, του αγίου Νεκταρίου, αρχιεπισκόπου Πενταπόλεως, στον οποίο είναι αφιερωμένος μαζί με την Ανάληψη του Κυρίου μας ο ιερός αυτός ναός της πόλεώς μας.

Και όπως κάθε πανήγυρις της Εκ­κλησίας μας είναι και η πανήγυρις αυτή της ενορίας σας πανήγυρις χαράς και πανήγυρις τιμής, γιατί ο εορταζόμενος άγιος είναι ένας άγιος του οποίου η ζωή και τα θαύ­ματα είναι γνωστά σε όλους μας και μας συγκινούν βαθύτατα· γιατί έχουμε τα ιερά λείψανά του και μπορούμε να τα προσκυνήσουμε και να επικαλεσθούμε τη χάρη και τη μεσιτεία του· γιατί έχουμε ορατά σημεία της παρουσίας του και της επιγείου ζωής του· γιατί μπορούμε να επισκεφθούμε και να προσκυ­νήσουμε την Ιερά Μονή, την οποία εκεί­νος ίδρυσε και στην οποία έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του και ευρίσκεται και ο τάφος του.

Η πανήγυρις όμως του αγίου και θαυματουργού Νεκταρίου, όπως και οι πανηγύρεις όλων των αγίων της Εκκλησίας μας, είναι συγχρό­νως και πανηγύρεις μνήμης.

Η Εκκλησία μας τιμά τους αγίους της, τους τιμά προβάλλοντάς τους ως πρότυπα ζωής για όλους τους πιστούς. Τους τιμά για να μας υπεν­θυμίσει τη ζωή τους, τους αγώνες τους, τους κόπους τους, τις προσπάθειές τους, τις δυσκολίες και τις αντιξοότητες τις οποίες και εκείνοι αντιμετώπισαν, όπως αντι­με­τωπίζουμε και εμείς. Τους τιμά για να μας δείξει τον τρόπο με τον οποίο εκείνοι βάδισαν προς την αγιότητα και την επέτυχαν με τη χάρη του Θεού. Τους τιμά για να μας δείξει ότι οι άγιοι ήταν σαν και εμάς, δεν έζησαν κάτω από ιδιαί­τε­ρες συνθήκες, ούτε κέρδισαν τη χάρη του Θεού και τη βασιλεία του άνετα και άκοπα.

Τους τιμά ακόμη για να μας υπενθυμίσει τον σύνδεσμο που έχουμε και πρέπει να έχουμε με τους αγίους μας, οι οποίοι παρακο­λουθούν τον αγώνα και τη ζωή μας και μεσιτεύουν για μας, ιδιαιτέρως όταν τους το ζητούμε και όταν βλέπουν την προσπάθειά μας να ακο­λουθήσουμε το παράδειγμά τους. Διότι η μίμηση του παραδείγματος των αγίων μας είναι ο πιο ασφαλής τρόπος για να επιτύχουμε τον σκοπό μας, να μπορέσουμε να ζήσουμε την εν Χριστώ ζωή και να κερδίσουμε και εμείς με τη χάρη του Θεού τη σωτηρία μας.

Αυτό μας συστήνει και ο ιερός υμνογράφος της Εκκλησίας μας, αναφερόμενος στον τρόπο της ζωής του αγίου Νεκταρίου. «Όσιε Πάτερ», ψάλλει, «μελέτην θείου νόμου τον βίον ποιούμενος, των πάλαι Αγίων την ζωήν εχαρακτή­ρισας». Έκανες τη ζωή σου, λέγει προς τον άγιο Νεκτάριο, μελέτη του θείου νόμου και έτσι την έκανες να ομοιάζει με τη ζωή των παλαιών αγίων.

Με αυτή τη φράση αποκαλύπτει και σε μας ο υμνητής του αγίου Νεκταρίου, τον τρόπο και το περιε­χόμενο της αγιότητος.

Το πρώτιστο είναι η μελέτη του θείου νόμου. Όχι όμως η απλή και επιφανειακή μελέτη, όχι η μελέτη που οδηγεί μόνο στη γνώση. Γιατί δεν ωφελεί να γνωρίζουμε μόνο τι λέγει ο νόμος του Θεού για την μία ή την άλλη περίπτωση, αλλά μελέ­τη που θα μας οδηγεί στο βίωμα, που θα μας βοηθά να ζούμε σύμφωνα με τον θείο λόγο, ώστε η ζωή μας να ταυτίζεται με αυτό, και να μπορεί αυτός που μας βλέπει και παρακολουθεί τη ζωή μας να ανα­γνωρίζει σ᾽ αυτήν τις εντολές του Θεού. Να μπορεί να κατανοήσει ποιο είναι το θέλημα του Θεού βλέποντας τις πράξεις μας και την ανα­στροφή μας.

Αυτό έκαναν όλοι οι άγιοι της Εκκλησίας μας και οι παλαιοί και οι νεότεροι. Έζησαν σύμφωνα με τον λόγο του Θεού, ταυτίσθη­καν με αυτόν, ώστε στη ζωή τους να μπορούμε εμείς να διαβάζουμε τον λόγο του Θεού. Και γι᾽ αυτό ακριβώς, όπως ψάλλει και ο ιερός υμνογράφος, η ζωή του αγίου Νεκταρίου ήταν σαν τη ζωή των παλαιών αγίων, γιατί και εκείνος, όπως και οι παλαιοί άγιοι, είχαν ως κανόνα και πυξίδα της ζωής τους τον θείο νόμο.

Αυτός είναι και ο λόγος, για τον οποίο η Εκκλησία μας συστήνει και σε μας τη μελέτη του νόμου του Θεού αλλά και συγχρόνως προβάλ­λει τη ζωή των αγίων: για να βλέπουμε στη ζωή των αγίων που τιμούμε και εορτάζουμε εφαρμο­σμέ­νο τον νόμο και τις εντολές του Θεού.

Έτσι θα παρακινούμεθα και να τον μελετούμε και να εναρμο­νιίζου­με τη ζωή μας με αυτόν, όπως βλέπουμε να κάνουν οι άγιοι, γιατί, όπως είπαμε, δεν έχει αξία μόνο να διαβάζουμε το ευαγγέλιο ή να το ακούμε στην Εκκλησία ή να ακούμε κηρύγματα ή να με­τέ­χουμε στις πανηγύρεις των αγίων μας. Είναι ανάγκη να αγωνιζόμεθα για να τα ζούμε στην καθημερι­νο­τητά μας, να αντιμετωπίζουμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού όλα τα προβλήματα της ζωής μας, όπως έκαναν οι άγιοι, όπως έκανε και ο άγιος Νεκτάριος, ο θαυμα­τουρ­γός, που τιμούμε σήμερα.

Έτσι θα έχουμε και εμείς τη χάρη και την ευλογία των αγίων και του Θεού στη ζωή μας, και με τη βοήθειά τους θα αξιωθούμε και της αιωνίου ζωής που και εκείνοι απολαμβάνουν.

  

Περισσότερες φωτογραφίες ΕΔΩ

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ORTHODOXIANEWSAGENCY.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

google-news Ακολούθησε το ORTHODOXIANEWSAGENCY.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων