19/07/2019 19/07/2019 Ανακοίνωση σχετικά με την έναρξη της υποβολής αιτήσεων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Η Θεολογία στον σύγχρονο Κόσμο» εξέδωσε το Τμήμα Θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαβάστε αναλυτικά:  Το Τμήμα Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προσκαλεί τους εδιαφερομένους να υποβάλλουν αίτηση για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Η Θεολογία στον Σύγχρονο Κόσμο» με τρεις Ειδικεύσεις: 1....
19 Ιουλίου, 2019 - 10:59

Ξεκινούν οι αιτήσεις του ΠΜΣ «Η Θεολογία στον Σύγχρονο Κόσμο»

Διαδώστε:
Ξεκινούν οι αιτήσεις του ΠΜΣ «Η Θεολογία στον Σύγχρονο Κόσμο»

Ανακοίνωση σχετικά με την έναρξη της υποβολής αιτήσεων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Η Θεολογία στον σύγχρονο Κόσμο» εξέδωσε το Τμήμα Θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Διαβάστε αναλυτικά: 

Το Τμήμα Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προσκαλεί τους εδιαφερομένους να υποβάλλουν αίτηση για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Η Θεολογία στον Σύγχρονο Κόσμο» με τρεις Ειδικεύσεις:

1. «Θρησκευτικός Τουρισμός»,

2. «Θεολογία, Εκπαίδευση και Διαπολιτισμική Επικοινωνία», και

3. «Εκκλησία, Διαθρησκειακός Διάλογος και Διεθνείς Σχέσεις»

Το ΠΜΣ «Η Θεολογία στον Σύγχρονο Κόσμο» δέχεται ενενήντα (90) φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος, δηλαδή τριάντα (30) μεταπτυχιακούς φοιτητές ανά ειδίκευση.

Για τη συμμετοχή τους στο ΠΜΣ «Η Θεολογία στον Σύγχρονο Κόσμο» οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250) Ευρώ ανά μάθημα στο εξάμηνο και κατά ανώτατο όριο των επτακοσίων πενήντα (750) Ευρώ ανά εξάμηνο. Η καταβολή του τέλους γίνεται κατά τη δήλωση του αντίστοιχου μαθήματος. Το τέλος φοίτησης για την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης διπλωματικής εργασίας, ανέρχεται στα πεντακόσια (500) ευρώ και είναι εφάπαξ.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται από 2 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2019 στη Γραμματεία του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημιούπολη – Άνω Ιλίσια και δεν επιτρέπεται η υποβολή αίτησης στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος για περισσότερες της μιας ειδίκευσης.

Αναλυτικά η Προκήρυξη 

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων