05/07/2022 05/07/2022 Με την βράβευση των δύο εν ζωή προκατόχων του Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Ελπιδοφόρου, Σεβασμιώτατων Αρχιεπισκόπων πρώην Αμερικής Σπυρίδωνος και Δημητρίου, πραγματοποιήθηκε η επίσημη έναρξη της 46ης Κληρικολαίκής Συνέλευσης στη Νέα Υόρκη λίγη ώρα μετά τα ιστορικά εγκαίνια του Εθνικού Ιερού Προσκυνηματικού Ναού του Αγίου Νικολάου στο “Σημείο Μηδέν”. Του Νικόλαου Ζαΐμη  Η Δευτέρα 4 Ιουλίου...
05 Ιουλίου, 2022 - 9:01
Τελευταία ενημέρωση: 05/07/2022 - 9:07

Με τιμή στους προκατόχους η επίσημη έναρξη της 46ης Κληρικολαϊκής Συνέλευσης στη Νέα Υόρκη

Διαδώστε:
Με τιμή στους προκατόχους η επίσημη έναρξη της 46ης Κληρικολαϊκής Συνέλευσης στη Νέα Υόρκη

Με την βράβευση των δύο εν ζωή προκατόχων του Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Ελπιδοφόρου, Σεβασμιώτατων Αρχιεπισκόπων πρώην Αμερικής Σπυρίδωνος και Δημητρίου, πραγματοποιήθηκε η επίσημη έναρξη της 46ης Κληρικολαίκής Συνέλευσης στη Νέα Υόρκη λίγη ώρα μετά τα ιστορικά εγκαίνια του Εθνικού Ιερού Προσκυνηματικού Ναού του Αγίου Νικολάου στο “Σημείο Μηδέν”.

Του Νικόλαου Ζαΐμη 

Η Δευτέρα 4 Ιουλίου σηματοδότησε την Επίσημη Έναρξη του φετινού ιστορικού Κληρικολαϊκού Συνεδρίου στη Νέα Υόρκη, το οποίο όχι μόνο επιστρέφει μετά από πάνω από δύο χρόνια πανδημίας, αλλά και τιμά την εκατονταετηρίδα της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής. Η εκδήλωση ξεκίνησε με Δοξολογία για την έναρξη του Κληρικολαϊκού Συνεδρίου και την Ημέρα της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ κατά την οποία χοροστάτησε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος και έψαλε η Αρχιεπισκοπική Σχολή Βυζαντινής Μουσικής και το Εθνικό Φόρουμ Μουσικών της Ελληνορθοδόξου Εκκλησίας.

“Η παρουσία των προκατόχων επιβεβαιώνει την ενότητα”

Η έναρξη της Κληρικολαϊκής Συνέλευσης επεφύλασσε συγκίνηση καθώς, όπως είχε ανακοινωθεί πριν λίγες ημέρες, τιμώμενα πρόσωπα σε αυτή θα ήταν δύο μορφές που σφράγισαν με το πέρασμα τους την ιστορία της εκατόχρονης πλέον Αρχιεπισκοπής Αμερικής. Πρόκειται για τους Σεβασμιωτάτους Αρχιεπισκόπους πρώην Αμερικής Σπυρίδωνα και Δημήτριο.

«Το να έχουμε μαζί μας αυτούς τους δύο Αρχιεπισκόπους πρώην Αμερικής είναι τεράστια τιμή, καθώς μας προσφέρει μια ακόμη καλύτερη ματιά στην ιστορία της Εκκλησίας μας εδώ στην Αμερική. Αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι η παρουσία τους εδώ επιβεβαιώνει τη συνέχιση της ενότητάς μας, καθώς και τη διαιώνιση των πνευματικών δεσμών της πίστης και της ηγεσίας μας ανά τους αιώνες», επεσήμανε ο Σεβασμιώτατος κ. Ελπιδοφόρος κατά την επίδοση της τιμητικής διάκρισης προς το πρόσωπό τους.

Ο χαιρετισμός του Οικουμενικού Πατριάρχη

Η εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμούς από τους Συμπροέδρους του Κληρικολαϊκού Συνεδρίου Νίκο Καρακώστα και Χρυσάνθη Δέμος, τον Γραμματέα του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου και Προεδρεύων του Συνεδρίου κ. Θεόδωρο Μποζονέλης, τον Δήμαρχο Νέας Υόρκης κ. Eric Adams, τον Αντιπρόεδρο του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Κατσιματίδη, τον Πρόεδρος της Εθνικής Φιλόπτωχου Εταιρείας Κυριών κ. Arlene Siavelis Kehl, την Πρέσβη της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, τον Πρέσβη της Κύπρου κ. Μάριος Λυσιώτης και τον Πρωτοσύγκελο της Αρχιεπισκοπής π. Νεκτάριο Παπαζαφειρόπουλος.

Χαιρετισμό απηύθυνε με μαγνητοσκοπημέμο μήνυμα και ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος.

“Ἡ ἐφετεινή ἐπετειακή Κληρικολαϊκή Συνέλευσις τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς εἶναι καιρός μνημοσύνης καί τιμῆς πρός πάντας τούς μακαρίᾳ τῇ λήξει γενομένους Ἀρχιεπισκό-πους, Ἱεράρχας, ἱερεῖς, διακόνους, μοναστάς καί τούς εὐσεβεῖς πιστούς, οἱ ὁποῖοι ἐξεδαπάνησαν ἑαυτούς ὑπέρ τῆς Ἐκκλησίας ἐν Ἀμερικῇ καθ᾽ ὅλην τήν ἑκατονταετῆ εὐλογημένην πορείαν της, διά τῆς πνευματικῆς καί ποιμαντικῆς αὐτῶν ἐργασίας, διά τῆς ἐθελοντικῆς συμμετοχῆς των εἰς τήν ζωήν τῶν ἐνοριῶν καί ἀλλαχοῦ. Διά τῆς καθοριστικῆς αὐτῆς συμβολῆς των προήγαγον καί ἐστερέωσαν τήν μεγάλην αὐτήν Ἐπαρχίαν τοῦ Οἰκουμε-νικοῦ Θρόνου καί παρέδωκαν αὐτήν ὡς ἄμπελον εὐκλημα-τοῦσαν, σέμνωμα καί καύχημα τῆς Μητρός Ἐκκλησίας. Εἴη ἡ μνήμη αὐτῶν αἰωνία!

Ἡ μεγάλη ἐπέτειος δίδει εἰς ἡμᾶς τήν εὐκαιρίαν νά τονίσωμεν ὅτι μόνον ἡνωμένοι, μέ σύμπνοιαν ἀδιατάρακτον καί μέ δημιουργικήν συνεργασίαν κλήρου καί λαοῦ, ἡ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀμερικῆς δύναται νά πορευθῇ ἐνθέως εἰς τόν ἀρχόμενον νέον αἰῶνα τῆς ἱστορίας της, πάντοτε ἐν ἐσωτάτῃ συνδέσει καί ἀναφορᾷ πρός τό καθ᾽ ἡμᾶς Ἱερόν Κέντρον. Ἀποτελεῖτε, ἀγαπητοί, ζωτικόν τμῆμα τῆς Μητρός Ἐκκλησίας. Ἡ φιλόθεος καί φιλάνθρωπος μαρτυρία τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς ἐνσαρκώνει καί ἐκφράζει τήν ζωήν, τάς ἀξίας καί τάς παραδόσεις τοῦ Φαναρίου, τό ὁποῖον προσέφερε καί συνεχίζει νά προσφέρῃ πάμπολλα καί τιμαλφέστατα εἰς τόν παγκόσμιον πνευματικόν πολιτισμόν καί ἀποτελεῖ ἐλπίδα διά τό μέλλον, πάντοτε ὑπό τήν σκέπην τοῦ Ἀρχηγοῦ καί τελειωτοῦ τῆς πίστεως ἡμῶν, τοῦ «ἐκκλησίας σάρκα ἀναλαβόντος» Χριστοῦ.

Ἐκφράζομεν τήν βεβαιότητα ὅτι καί κατά τόν νέον αἰῶνα, εἰς τόν ὁποῖον εἰσέρχεται ὄντως μέ πολύν δυναμισμόν ἡ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀμερικῆς, ὑπό τήν στιβαράν ἡγεσίαν καί συνετήν ποιμαντορίαν τοῦ Ἱερωτάτου ἀδελφοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρου, αὐτή θά ἀποτελῇ τόπον καί τρόπον ἐνθέου βιοτῆς, ἐκκλησιοτραφοῦς πνευματικότητος, φιλανθ-ρώπου παρουσίας, ὅτι θά ἐκπορεύωνται ἐκ τῆς ζωῆς της καί θά καρποφοροῦν ἐν αὐτῇ δημιουργικαί δυνάμεις, πίστις, ἐλπίς καί ἀγάπη, ἐπ᾽ ἀγαθῷ τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ καί τῆς ἀνθρωπίνης κοινωνίας.

Ἐν τῷ πνεύματι τούτῳ καί μέ χρηστάς ἐλπίδας, διατρανοῦντες τήν στοργήν τῆς Κωνσταντινουπολίτιδος Ἐκκλησίας καί ἡμῶν προσωπικῶς πρός ὑμᾶς, τούς ἀδελφούς καί τά τέκνα τῆς ἡμῶν Μετριότητος, δεόμεθα ἐκτενῶς τοῦ Δομήτορος τῆς Ἐκκλησίας καί Δοτῆρος παντός ἀγαθοῦ, ὅπως σκέπῃ καί εὐλογῇ τήν Ἐκκλησίαν Του καί κρατύνῃ πάντας ἡμᾶς εἰς τόν προκείμενον ἡμῖν κοινόν ἀγῶνα, διά νά δοξάζεται τό ὑπερουράνιον καί πάντιμον ὄνομα Αὐτοῦ”.

“Ας κρατήσουμε την ελπίδα για το μέλλον”

Από την πλευρά του ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ελπιδοφόρος σε μια ιστορική στιγμή για τον ίδιο, είναι η πρώτη Κληρικολαϊκή Συνέλευση που πραγματοποιείται μετά την εκλογή και ενθρόνισή του το 2019, τόνισε στην κεντρική ομιλία ότι: «Ως ενιαία Αρχιεπισκοπή, ας κρατήσουμε την ελπίδα για το μέλλον – μια ελπίδα που βασίζεται στην κληρονομιά του παρελθόντος μας και την αποτελεσματική μας ενέργεια στην παρούσα στιγμή. Έχουμε τα γερά θεμέλια. Και έχουμε τον δυναμισμό να προχωρήσουμε».

Φωτογραφίες: Δημήτριος Πανάγος

Πληροφορίες: www.clergylaity.org

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Νέα Υόρκη: Τα εγκαίνια του Αγίου Νικολάου στο Σημείο Μηδέν – Ξεκίνησε η 46η Κληρικολαϊκή Συνέλευση

Άγιος Νικόλαος – Σημείο Μηδέν: Ο ναός που αναγεννήθηκε από τις στάχτες του

Αρχίζει η 46η Κληρικολαϊκή Συνέλευση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής – Η ημερομηνία ορόσημο και τα τιμώμενα πρόσωπα

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής για 4η Ιουλίου και εγκαίνια του Αγίου Νικολάου

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ORTHODOXIANEWSAGENCY.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

google-news Ακολούθησε το ORTHODOXIANEWSAGENCY.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων