02/01/2021 02/01/2021 Η Α.Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος χοροστάτησε το πρωί της Πρώτης του νέου Έτους 2021, κατά τη Θεία Λειτουργία για την εορτή της Περιτομής του Κυρίου και της μνήμης του Μ.Βασιλείου, στον Πατριαρχικό Ναό στο Φανάρι. Συγχοροστάτησαν οι Σεβ. Μητροπολίτες Γέρων Δέρκων κ. Απόστολος, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Καλλιουπόλεως και Μαδύτου...
02 Ιανουαρίου, 2021 - 9:28
Τελευταία ενημέρωση: 02/01/2021 - 15:18

Η εορτή της Περιτομής του Κυρίου και του Αγίου Βασιλείου στο Φανάρι

Διαδώστε:
Η εορτή της Περιτομής του Κυρίου και του Αγίου Βασιλείου στο Φανάρι

Η Α.Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος χοροστάτησε το πρωί της Πρώτης του νέου Έτους 2021, κατά τη Θεία Λειτουργία για την εορτή της Περιτομής του Κυρίου και της μνήμης του Μ.Βασιλείου, στον Πατριαρχικό Ναό στο Φανάρι. Συγχοροστάτησαν οι Σεβ. Μητροπολίτες Γέρων Δέρκων κ. Απόστολος, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στέφανος και Κυδωνιών κ. Αθηναγόρας.

Εκκλησιάστηκαν ο Γενικός Πρόξενος της Ουκρανίας στην Πόλη, Εντιμ. κ. Oleksandr Gaman, μαζί με την οικογένειά του και μικρός αριθμός πιστών, λόγω των περιορισμών στις μετακινήσεις στο πλαίσιο των εφαρμοζόμενων μέτρων κατά της πανδημίας.

Ακολούθως ο Παναγιώτατος δέχθηκε τις ευχές των Αρχιερέων και του κ. Γενικού Προξένου της Ουκρανίας στην Αίθουσα Ακροάσεων του Ευγενιδείου Μεγάρου.

Η παραμονή της Πρωτοχρονιάς

Την παραμονή της εορτής, Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2020, ο Παναγιώτατος χοροστάτησε κατά τον Μ.Εσπερινό, σε συγχοροστασία με τους Σεβ. Μητροπολίτες Γέροντα Δέρκων κ. Απόστολο, Γέροντα Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριο, Τρανουπόλεως κ. Γερμανό, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνα, Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίο, Μύρων κ. Χρυσόστομο, Σασίμων κ. Γεννάδιο, Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στέφανο, Κυδωνιών κ. Αθηναγόρα και Σηλυβρίας κ. Μάξιμο.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οι Θεοφιλ Επίσκοποι Αλικαρνασσού κ. Αδριανός, Αραβισσού κ. Κασσιανός, Τράλλεων κ. Βενιαμίν και Δαφνουσίας κ. Σμάραγδος, η Γενική Πρόξενος της Ελλάδος στην Πόλη Ευγεν. κ. Γεωργία Σουλτανοπούλου, μαζί με τον σύζυγό της Εντιμ. κ. Ιωάννη Ραπτάκη, Πρέσβη της Ελλάδος στο Λονδίνο, ο Πρόξενος της Ουκρανίας στην Πόλη Εντιμ. κ. Maksim Vdovychenko, με την σύζυγό του και στελέχη του Γενικού Προξενείου, Άρχοντες Οφφικιάλιοι του Θρόνου και πλήθος πιστών.

Αμέσως μετά, στην Αίθουσα Ακροάσεων του Ευγενιδείου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης δέχθηκε τις ευχές των Αρχιερέων και των διπλωματών και ευλόγησε την Αγιοβασιλόπιττα, το φλουρί της οποίας έτυχε στον Θεοφιλ. Επίσκοπο Τράλλεων κ. Βενιαμίν.

“Η Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία ίσταται σήμερον ενώπιον του ανατέλλοντος νέου ενιαυτού, ευγνωμονούσα και ελπίζουσα“, είπε ο Παναγιώτατος, μεταξύ άλλων, στην ομιλία του, και αναφέρθηκε σε όλα όσα συνέβησαν κατά το 2020.

“Το παριππεύσαν έτος υπήρξε μεν και διά την Εκκλησίαν, όπως δι᾽ ολόκληρον τον κόσμον, λόγω της ενσκηψάσης και ποικιλοτρόπως δοκιμαζούσης πάντας ημάς θανατηφόρου πανδημίας, έτος εκτάκτων και απροσδοκήτων γεγονότων. Αλλ᾽ όμως δεν απέλιπεν αυτήν η ελπίς εις τον Θεόν, ο Οποίος δεν διαψεύδει την προς Αυτόν εμπιστοσύνην των τέκνων του και τηρεί την προς ημάς διαθήκην Του: «εγώ ηγάπησά σε, ότι ετήρησας τον λόγον της υπομονής μου, καγώ σε τηρήσω εκ της ώρας του πειρασμού» (Αποκ. γ´, 10). Ούτε υπέρ τας δυνάμεις μας θα επιτρέψη να πειρασθώμεν, ούτε όταν χρειαζώμεθα ενίσχυσιν και βοήθειαν θα αγνοήση τούτο, ώστε να μη μας παράσχη αυτήν. «Ουχί το μη πειράζεσθαι, αλλά το μη παρά δύναμιν πειράζεσθαι χαρίζεται ο Θεός», Όστις «ποιήσει συν τω πειρασμώ και την έκβασιν, του δύνασθαι ημάς υπενεγκείν» (Α´ Κορ. ι´, 13).

Με την βεβαιότητα, λοιπόν, ότι «πιστός ο Θεός» και ότι «Ιησούς Χριστός χθες και σήμερον ο αυτός και εις τους αιώνας» (Εβρ. ιγ´, 8), διερχόμεθα τον ουδόν του ανατέλλοντος νέου έτους. Επί τη ευσήμω ταύτη ευκαιρία, επιθυμούμεν όπως εκφράσωμεν την εκ βάθους καρδίας ευγνωμοσύνην μας προς υμάς, πεφιλημένοι εν Χριστώ αδελφοί, τους συναντιλήπτορας της ημών Μετριότητος εις το βαρύ ημών έργον, μεθ᾽ ων, εν ιερά συνυπευθυνότητι και αγαστή συμπνοία, προσπαθούμεν να κατευθύνωμεν τα εκκλησιαστικά πράγματα προς αγαθήν εκάστοτε έκβασιν και λύσιν, εις δόξαν του ονόματος του Κυρίου και περαιτέρω στερέωσιν του πανιέρου τούτου Θρόνου. Και δεν αναφερόμεθα μόνον εις τους συνοδικούς παρέδρους αγίους αδελφούς, αλλά εις σύμπασαν την ενδημούσαν Ιεραρχίαν, με την οποίαν συνειργάσθημεν αποδοτικώτατα κατά την διάρκειαν του λήγοντος έτους εις τας συσκέψεις που συνεκαλέσαμεν διά την αντιμετώπισιν των ανακυψάντων ποιμαντικών ζητημάτων εκ της πανδημίας του κορωνοιού.

Αλλά και την συμβολήν του λαικού στοιχείου, ιδιαιτέρως δε των Εντιμολογιωτάτων Αρχόντων οφφικιαλίων της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας εις την διαχείρισιν των κοινών της ενταύθα Ομογενείας, τιμώμεν και επαινούμεν, ως αφωσιωμένην και συντελεστικήν της στερεώσεως και αυξήσεως του αμέσου εν τη Πόλει ταύτη ποιμνίου μας, κυρίως των νέων μας.

Θα ήτο παράλειψις εάν δεν αναφέρωμέν τι κατά την επίσημον ταύτην στιγμήν και περί της αποφάσεως να μεταφέρωμεν εις το προσεχές φθινόπωρον το Συνέδριον πάντων των εν Τουρκία Ορθοδόξων νέων ανεξαρτήτως γλώσσης ή εθνικής καταγωγής, το οποίον είχε μεν προβλεφθή διά το 2020, «έτος ποιμαντικού ανακαινισμού και οφειλετικής μερίμνης διά την νεολαίαν», αλλά η υγειονομική κρίσις δεν επέτρεψε την υλοποίησίν του. Ελπίζομεν ότι, ευδοκία και χάριτι του δωρεοδότου Θεού, τα επιδημιολογικά δεδομένα θα μας επιτρέψουν να το πραγματοποιήσωμεν κατά τον νέον χρόνον.”

Προηγουμένως αναγνώστηκε, από τον Πανοσιολ. Αρχιγραμματέα της Αγίας και Ιεεράς Συνόδου Αρχιμ. κ. Ιωακείμ, το κείμενο της προσφωνήσεως του Σεβ. Μητροπολίτη Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, ως εκ προσώπου της σεβασμίας Ιεραρχίας του Θρόνου, ο οποίος λόγω αδιαθεσίας δεν μπόρεσε να παραστεί αυτοπροσώπως.

Στη συνέχεια ο Παναγιώτατος δέχθηκε, στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό, τις ευχές των κληρικών και λαϊκών μελών της Πατριαρχικής Αυλής και των εργαζομένων στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Εξ ονόματος της Πατριαρχικής Αυλής, τον Παναγιώτατο προσφώνησε ο Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσύγκελλος κ. Ανδρέας.

Στην αντιφώνησή του ο Παναγιώτατος αναφέρθηκε και πάλι στην πανδημία που σημάδεψε το 2020 και στις επιπτώσεις στην καθημερινότητα όλων.

“Κατά τον παρελθόντα Μάρτιον, το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, με υψηλόν αίσθημα ευθύνης έναντι των πιστών του και έναντι όλων ανεξαιρέτως των ανθρώπων, απεφάσισε την επί τρίμηνον αναστολήν όλων των θρησκευτικών ιερουργιών εις τας επαρχίας του, καθώς και της λειτουργίας των Πατριαρχικών Γραφείων εν Φαναρίω, όπου εξηκολουθήσαμε να τελούμε, ως Μοναστική αδελφότης, τας ιεράς ακολουθίας των θυρών κεκλεισμένων. Ήτο πρωτόγνωρος εμπειρία δι᾽ όλους μας η εφετεινή Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και Εβδομάς, καθώς και ο εορτασμός του Αγίου Πάσχα, εις τον πλήρη κατανύξεως και θεικής γαλήνης Πατριαρχικόν Ναόν, πλην άνευ παρουσίας πιστών.

Ωστόσον, παρά τα περιοριστικά μέτρα κοινωνικής αποστασιοποιήσεως, ήλθομεν όλοι πιο κοντά μέσω της διαδικτυακής μεταδόσεως των ιερών ακολουθιών από το σεπτόν ημών Κέντρον και ησθάνθημεν τας προσευχάς μας να ενώνωνται με εκείνας των απανταχού της γης τέκνων της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας και ευρύτερον.

Επιλαμβανόμεθα της ευκαιρίας διά να συγχαρώμεν πατρικώς όλους υμάς τους κληρικούς της Πατριαρχικής Αυλής, τέκνα περιπόθητα, διά την καλήν μαρτυρίαν της ιεροπρεπούς και ευσχήμονος τελέσεως των ιερών ακολουθιών, κατά την ψαλτικήν παράδοσιν του Πατριαρχικού Ναού.

Παρεδώκατε, πράγματι, μαθήματα περί του λειτουργικού ήθους και του σεμνού, λιτού και δωρικού ύφους του Φαναρίου, και σας αξίζει ο δίκαιος έπαινος της Μητρός Εκκλησίας και η ευαρέσκεια ημών προσωπικώς.”

Αναφερόμενος στην ελπίδες όλων, με αφορμή το νέον έτος, ο Παναγιώτατος επισήμανε ότι αυτές, “δεν αφορούν μόνον εις το εμβόλιον, η διανομή του οποίου έχει ξεκινήσει και υπόσχεται τον περιορισμόν και τον τερματισμόν της φονικής νόσου· ούτε στηρίζονται μόνον εις τους εαυτούς μας ή εις τας ικανότητάς μας, αλλά εις τον ζώντα και αληθινόν Θεόν, ο Οποίος είναι το ασφαλές στήριγμα της ζωής και της ελπίδος που δεν διαψεύδεται ποτέ“. Και σε άλλο σημείο της ομιλίας του τόνισε:

“Είθε ο υετός των ευλογιών και των δωρεών Του να αρδεύση το νέον έτος διά πάντας ημάς τους διακονούντας υπό την ιεράν ταύτην στέγην, ώστε να συνεχίσωμεν να κρατώμεν υψηλά το όνομα της Μεγάλης Εκκλησίας, το υπέρ παν, μετά το του Σωτήρος Χριστού όνομα, να το κρατώμεν υψηλά εις τα όμματα ολοκλήρου του κόσμου, ο οποίος προσβλέπει εις το ταπεινόν Φανάριον και βλέπει εις αυτό ένα σύμβολον ιερόν, μίαν έκφρασιν αξιών αιωνίων και ακαταλύτων, μίαν Εκκλησίαν με παράδοσιν μακράν και ένδοξον”.

Στη συνέχεια ο Οικουμενικός Πατριάρχης ευλόγησε και έκοψε την Αγιοβασιλόπιττα της Αυλής, το φλουρί της οποίας έτυχε στον Άρχοντα Α’ Δομέστικο κ. Γεώργιο Μπακόπουλο.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης τίμησε τη μνήμη του προκατόχου του Βασιλείου Γ

Επί τη μνήμη του Μ.Βασιλείου, η Α.Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης μετέβη στην Ι. Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή, όπου αναπαύεται εν τη προσδοκία της κοινής αναστάσεως ο προκάτοχός του Βασίλειος Γ (1925-1929) και τέλεσε Τρισάγιο υπέρ αυτού, μνημονεύσας και τους αειμνήστους Ελασσώνος Βασίλειο και Απαμείας Βασίλειο, διατελέσαντα Ηγούμενο της Μονής.

εκ του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας

Φωτογραφίες: Νίκος Μαγγίνας / Οικουμενικό Πατριαρχείο

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ORTHODOXIANEWSAGENCY.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

google-news Ακολούθησε το ORTHODOXIANEWSAGENCY.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων