26/08/2019 26/08/2019 Διεθνές Συνέδριο με θέμα “Η θεολογική παρακαταθήκη του πρωθιερέως Γεωργίου Φλωρόφσκυ” διοργανώνει το Οικουμενικό Πατριαρχείο, στην Πόλη, από την 1η έως και την 3η Σεπτεμβρίου 2019, με αφορμή την συμπλήρωση 40ετίας από της κοιμήσεώς του. Στις εργασίες του Διεθνούς Συνεδρίου, την έναρξη των οποίων θα κηρύξει η Α.Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, θα λάβουν...
26 Αυγούστου, 2019 - 10:08

“Η θεολογική παρακαταθήκη του πρωθιερέως Γεωργίου Φλωρόφσκυ”

Διαδώστε:
“Η θεολογική παρακαταθήκη του πρωθιερέως Γεωργίου Φλωρόφσκυ”

Διεθνές Συνέδριο με θέμα “Η θεολογική παρακαταθήκη του πρωθιερέως Γεωργίου Φλωρόφσκυ” διοργανώνει το Οικουμενικό Πατριαρχείο, στην Πόλη, από την 1η έως και την 3η Σεπτεμβρίου 2019, με αφορμή την συμπλήρωση 40ετίας από της κοιμήσεώς του.

Στις εργασίες του Διεθνούς Συνεδρίου, την έναρξη των οποίων θα κηρύξει η Α.Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, θα λάβουν μέρος Ιεράρχες, κληρικοί, διακεκριμένοι Πανεπιστημιακοί Καθηγητές και Θεολόγοι από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα από όλο τον κόσμο.
Σημειώνεται ότι ο π. Γεώργιος Φλωρόφσκυ (1893-1979) υπήρξε ρηξικέλευθος θεολόγος και καθηγητής, και έχει χαρακτηριστεί ως ο “πρύτανης των Ορθοδόξων θεολόγων” του εικοστού αιώνα. Η εμπνευσμένη έκκλησή του προς τους θεολόγους να επιστρέψουν στις πατερικές πηγές και να αποκτήσουν το πνεύμα των Πατέρων, καθώς και προς την Εκκλησίαν να διαλεχθεί με τις ισχυρές ιστορικές και οικουμενικές προκλήσεις της εποχής μας, αποτέλεσαν ορόσημο για την Ορθόδοξη θεολογία και επηρεάζουν την χριστιανική σκέψη μέχρι και σήμερα.
Οι εργασίες του Διεθνούς Συνεδρίου θα μεταδοθούν απευθείας μέσω του διαδικτύου από την pemptousia.tv.

Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου

Ἐπίτιμος Πρόεδρος: Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Περγάμου Δρ.Ἰωάννης

Μέλη:
Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας Δρ.Μάξιμος
Ἱερολ. Ἀρχιδιάκονος Δρ. ἸωάννηςΧρυσαυγῆς
Ἐντιμολ. Δρ. Κωνσταντῖνος Δεληκωσταν τῆς, ὉμότιμοςΚαθηγητής
Ἐντιμολ. Δρ. Συμεών Πασχαλίδης, Διευθυντής ΠΙΠΜ

Ἐκτελεστική Γραμματεία:
Πανοσιολ. Τριτεύων Ἀλέξανδρος, Βιβλιοφύλαξ τῶν Πατριαρχείων
Ἱερολ. Πατριαρχικός Διάκονος Ἀέτιος Νικηφόρος

Το Πρόγραμμα του Συνεδρίου

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

17:00–20:00: Ἐναρκτήριος Συνεδρία

ΕἰσαγωγικοίΧαιρετισμοί

Προεδρία:Σεβ. Μητροπολίτης Γερμανίας Αὐγουστῖνος

Ἐναρκτήριος Ὁμιλία
Ἡ ΑὐτοῦΘειοτάτη Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος

Κεντρική Εἰσήγησις
Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων ΠεργάμουἸωάννης

Συζήτησις

Κονσέρτο Πιάνου
Mr. MarkDamisch

Δεῖπνον

ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Α´ Συνεδρία: Προσωπικότης, Δρᾶσις & Ἔργοντοῦ π. Γ.Φλωρόφσκυ

9:30–11:00

Προεδρία: Δρ. Ἠλίας Πατσαβός
Ὁμότιμος Καθηγητής Κανονικοῦ Δικαίου (Θεολογική Σχολή Τιμίου Σταυροῦ, Brookline MA)

SeraphimDanckaert
Διευθυντής τοῦ Κλασικοῦ Σχολείου «ὁ Ἅγιος Πέτρος» (Fort Worth, TX)

Ἀδημοσίευτον χειρόγραφον τοῦ π. Γεωργίου Φλωρόφσκυ περί τοῦ Μεγάλου Σχίσματος Ἀνατολῆςκαί Δύσεως: Τό περιεχόμενον καί ἡ σημασία του

Dr. PaulGavrilyuk
Ἕδρα Aquinas εἰς τήν Θεολογίαν καί τήν Φιλοσοφίαν (ΠανεπιστήμιονStThomas, ΜΝ)˙ Ἱδρυτικός Πρόεδρος τοῦ IOTA

Ἡ νεοεκδοθεῖσα ἀλληλογραφία Γεωργίου Φλωρόφσκυ καί Ἀλεξάνδρου Σμέμαν: Σκέψεις περί τῆς ἡγεσίας τῶν Ὀρθοδόξων Θεολογικῶν Σχολῶν

11:00–11:30: Διάλειμμα

11:30–13:00

Προεδρία: Θεφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀβύδου Δρ. Κύριλλος
Καθηγητής Θεολογίας (Ε.Κ.Π.Α. καί Ἰνστιτοῦτο Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν Ὀρθοδόξου Θεολογίας, Chambésy)

Very Rev. Dr. Nikolai Sakharov
Μέλος τῆς Μοναστικῆς Κοινότητος Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ (Essex, UK)

Ὁ π. Γεώργιος Φλωρόφσκυ καί ὁ Ἀρχιμανδρίτης Σωφρόνιος: μία θεολογική συνάντησις

Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος Τελμησσοῦ Δρ.Ἰώβ
Μόνιμος Ἀντιπρόσωπος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἰς τό Π.Σ.Ε. (Γενεύη)˙ Κοσμήτωρ τοῦἸνστιτούτουΜεταπτυχιακῶνΣπουδῶνὈρθοδόξου Θεολογίας (Chambésy)

Ὁ π. Γεώργιος ΦλωρόφσκυκαίτόΠαγκόσμιονΣυμβούλιονἘκκλησιῶν

13:00–14:00: Γεῦμα

14:00–16:00: Διάλειμμα

Β´Συνεδρία: Ἐπιστροφή εἰς τούς Πατέρας

16:00–17:30

Προεδρία: Ἱερολ. Δρ. Ἰωάννης Χρυσαυγῆς
Ἀρχιδιάκονος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, σύμβουλος τῆς ΑΘΠ εἰς περιβαλλοντικά ζητήματα

VeryRev.Dr.JohnBehr
Καθηγητής Πατερικῆς Θεολογίας, ἕδρα π. Γεώργιος Φλωρόφσκυ (SVOTS, NY)

Ἀπό τήν σύνθεσιν εἰς τήν συμφωνίαν: Ἡ παρακαταθήκη τοῦ π. Γεωργίου Φλωρόφσκυ καίτό μέλλον τῆς Θεολογίας

Rev.Dn.Dr. AnastasiosBrandonGallaher
Μόνιμος Λέκτωρ Συστηματικῆς καί Συγκριτικῆς Θεολογίας (Πανεπιστήμιο Exeter, UK)

Σκέψεις περί τοῦ μέλλοντος τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογίας μετά τήν Κρήτην, ἐπί τῇ ἐκδόσει τοῦ βιβλίου The Patristic Witness of Georges Florovsky Essential Theological Writings  (London: T&TClark, 2019)

17:30 – 18:00: Διάλειμμα

18:00 – 19:30

Προεδρία: Δρ. Ἀπόστολος Νικολαΐδης
Καθηγητής Θεολογίας καί Κοσμήτωρ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς (Ε.Κ.Π.Α.)

Σεβ. Μητροπολίτης Δρ.Σασίμων Γεννάδιος
Καθηγητής Κανονικοῦ Δικαίου (Θεολογική Σχολή Ἐκκλησίας Κύπρου) καί Ἀντιπρόεδρος τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν

Ἡ ἐπικαιρότηςτῆςπατερικῆς σκέψεως καί ἡ συμβολή τοῦ π. Γεωργίου Φλωρόφσκυεἰςτόνσύγχρονονθεολογικόνδιάλογον. Προκλήσεις καίἈπόψεις

Δρ. ΣυμεώνΠασχαλίδης
Καθηγητής Θεολογίας (Α.Π.Θ.) καί Διευθυντής τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος Πατερικῶν Μελετῶν

Μία κριτική θεώρησις τῆς συγχρόνου κριτικῆς εἰς τό θεολογικόν ἔργον τοῦ π. Γεωργίου Φλωρόφσκυ

19:30 – 21:00: Δεῖπνον

ΤΡΙΤΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Γ´ Συνεδρία: Ἑλληνισμός καί Χριστιανισμός

9:30 – 11:00

Προεδρία:Δρ.ΚωνσταντῖνοςΔεληκωσταντῆς
Ὁμότιμος Καθηγητής Θεολογίας (Ε.Κ.Π.Α.), Διευθυντής τοῦ Α´ Πατριαρχικοῦ Γραφείου (Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον)

Δρ. Χρῆστος Γιανναρᾶς
Ὁμότιμος Καθηγητής Φιλοσοφίας (Πάντειον Πανεπιστήμιον, Ἀθῆναι)

Ἡ ἐκκλησιαστική Ἑλληνικότης τοῦ π. Γεωργίου Φλωρόφσκυ

Σεβ. Μητροπολίτης Δρ. Μεσσηνίας Χρυσόστομος
Καθηγητής Θεολογίας (Ε.Κ.Π.Α.)

Ὁ Χριστιανικός Ἑλληνισμός εἰς τήν ‘νέο-πατερικήν’ σύνθεσιν τοῦ π. Γεωργίου Φλωρόφσκυ καί ὁ σύγχρονος θεολογικός λόγος

11:00 – 11:30: Διάλειμμα

11:30 – 13:00

Προεδρία :Δρ. Θεόδωρος Γιάγκου
Καθηγητής Κανονικοῦ Δικαίου καί Κοσμήτωρ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς (Α.Π.Θ.)

Δρ. Παντελής Καλαϊτζίδης
Διευθυντής τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶ νΣπουδῶν Βόλου, Μέλος τοῦ Δ.Σ. τῆς European Academy of Religion

Ἀποφατισμός, καταφατισμός, μυστική θεολογία καί ὁ Χριστιανικός Ἑλληνισμός τοῦ π. Γεωργίου Φλωρόφσκυ

Δρ. Ἀθανάσιος Ν.Παπαθανασίου
Διδάσκων (ΕΔΙΠ) ἈνωτάτηςἘκκλησιαστικῆςἈκαδημίαςἈθηνῶν, Ἀρχισυντάκτης τοῦπεριοδικοῦ «Σύναξη»

Ὁ π. Γεώργιος Φλωρόφσκυκαί ἡ ἱεραποστολή. Μαρτυρία «γιά», «μέ» ἤ «πέρα ἀπό» τόν «ἱερόνἙλληνισμόν»;

13:00 – 14:00: Γεῦμα

14:00 – 16:00: Διάλειμμα

Δ´Συνεδρία:Ἐπίκαιρα Θέματα τῆς Θεολογίας τοῦ π. Γεωργίου Φλωρόφσκυ

16:00 – 17:30

Προεδρία:Rev. Dr. IoanMoldoveanu
Καθηγητής Ἱστορίας τῆςΡουμανικῆςὈρθοδόξουἘκκλησίας καί Κοσμήτωρ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς “Πατριάρχης Ἰουστινιανός” (Βουκουρέστιον)

Dr. WillCohen
Ἀναπληρωτής Καθηγητής Θεολογίας (ΠανεπιστήμιονScranton, PA)

Ἐκκλησιολογίαἐνσχέσειπρόςτήνἱστορίαν: Ἐκκλησία καί κόσμος εἰς τό Χριστιανικόν ὅραμα τοῦ π. Γεωργίου Φλωρόφσκυ

VeryRev.Dr. AlexanderRentel
Πρωτοσύγκελλος τῆς OCA, Ἐπίκουρος Καθηγητής Κανονικοῦ Δικαίου καί Βυζαντινῶν Σπουδῶν (SVOTS, NY)

Ὑπερβαίνονταςτήνἀντίθεσινμυστικοῦκαίκανονικοῦεἰςτήν “Περί τῶν ὁρίων τῆς Ἐκκλησίας” μελέτην τοῦ π. Γεωργίου Φλωρόφσκυ

17:30 – 18:00: Διάλειμμα

18:00 – 20:00

Προεδρία: Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας Δρ.Μάξιμος
Συγγραμματεύς τῆς Μικτοῦς Διεθνοῦς Ἐπιτροπῆς ἐπί τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου μεταξύ τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί ἕδρα Οἰκουμενικῶν Σπουδῶν (ΠανεπιστημιακόνἸ νστιτοῦτον Σοφία, Ἰταλία)

Dr. Alexis Torrance
ἘπίκουροςΚαθηγητήςΒυζαντινῆςΘεολογίας, ἕδρα Ἀρχιεπίσκοπος Δημήτριος (ΠανεπιστήμιονNotreDame, IN)

Ἀπό Χριστοῦἄρχεσθαι: ἡ κλείς τῆς ἀνθρωπολογίας εἰς τό δογματικόν ἔργον τοῦ π.Φλωρόφσκυ

Dr. Ivana Noble
Καθηγήτρια Οἰκουμενικῆς Θεολογίας (ΠανεπιστήμιονCharles, Πράγα)

Ἡ ἀντίληψιςτοῦ π.ΓεωργίουΦλωρόφσκυ περίτῆςνέας ἱεραποστολῆςεἰςτήνΔύσιν

Καταληκτήριες Παρατηρήσεις – Συμπεράσματα

20:00 – 21:30:Δεῖπνον

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων