08/03/2021 08/03/2021 Το πρόγραμμα με τις Πατριαρχικές χοροστασίες στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, από τις 14 έως τις 16 Μαρτίου, εξέδωσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Σύμφωνα με αυτό: Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, θά χοροστατήσῃ ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά : α) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς, 14ης Μαρτίου, καθ᾿...
08 Μαρτίου, 2021 - 21:47
Τελευταία ενημέρωση: 08/03/2021 - 21:15

Πατριαρχικές χοροστασίες στο Φανάρι

Διαδώστε:
Πατριαρχικές χοροστασίες στο Φανάρι

Το πρόγραμμα με τις Πατριαρχικές χοροστασίες στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, από τις 14 έως τις 16 Μαρτίου, εξέδωσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Σύμφωνα με αυτό:

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, θά χοροστατήσῃ ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά :

α) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς, 14ης Μαρτίου, καθ᾿ ἥν θά ἀναγνωσθῇ καί ὁ Κατηχητήριος Λόγος Αὐτοῦ, ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν,

β) τόν Α´ Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν τῆς αὐτῆς ἡμέρας, καί ὥραν 4ην μ. μ.,

γ) τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου τῆς Καθαρᾶς Δευτέρας, 15ης Μαρτίου, καί ὥραν 2αν μ.μ., καί

δ) τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου τῆς Καθαρᾶς Τρίτης, 16ης Μαρτίου, καί ὥραν 2αν μ.μ..

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων