08/07/2020 09/07/2020 Την ανησυχία του για την προωθούμενη αλλαγή του καθεστώτος της Αγιάς Σοφιάς από μουσείο σε τζαμί εκφράζει με ανακοίνωσή του ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος. Η ανακοίνωση έχει δημοσιευτεί στην αγγλική γλώσσα. Ο Μακαριώτατος τονίζει ότι η Αγία Σοφία έχει μια ιστορία που εκτείνεται πολύ πίσω στη Χριστιανοσύνη από τον 6ο αιώνα. «Ωστόσο, είναι προς...
08 Ιουλίου, 2020 - 13:36
Τελευταία ενημέρωση: 09/07/2020 - 1:17

Παρέμβαση του Πατριάρχη Ιεροσολύμων για την Αγιά Σοφιά

Διαδώστε:
Παρέμβαση του Πατριάρχη Ιεροσολύμων για την Αγιά Σοφιά

Την ανησυχία του για την προωθούμενη αλλαγή του καθεστώτος της Αγιάς Σοφιάς από μουσείο σε τζαμί εκφράζει με ανακοίνωσή του ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος. Η ανακοίνωση έχει δημοσιευτεί στην αγγλική γλώσσα.

Ο Μακαριώτατος τονίζει ότι η Αγία Σοφία έχει μια ιστορία που εκτείνεται πολύ πίσω στη Χριστιανοσύνη από τον 6ο αιώνα.

«Ωστόσο, είναι προς τιμήν της Τουρκίας ότι για σχεδόν 100 χρόνια λειτουργεί την Αγία Σοφία ως μουσείο προκειμένου να διατηρήσει ένα βαθμό ουδετερότητας στο μνημείο. Ως αποτέλεσμα, άνθρωποι από όλο τον κόσμο και από κάθε υπόβαθρο μπορούν να απολαύσουν το πνευματικό, αρχιτεκτονικό και ιστορικό μεγαλείο της» αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, προσθέτοντας ότι το καθεστώς του μουσείου απέφερε καρπούς, σε τομείς όπου διαφορετικά θα μπορούσε να υπήρχε περαιτέρω διαμάχη.

«Η Αγία Σοφία παραμένει σήμερα σύμβολο ανοχής» τονίζει και καταλήγει: «Εμείς ως υπεύθυνοι της ιερής κληρονομίας, επί δύο χιλιάδες έτη χωρίς διακοπή στην Ιερουσαλήμ και την Αγία Γη, εις την οποίαν οι τρεις Μονοθεϊστικές θρησκείες ανάγουν την αρχήν τους στον Πατριάρχη Αβραάμ και έχουν ίσες αξιώσεις, επιμαρτυρούμε το γεγονός ότι η προσβασιμότητα προάγει την ειρήνη και τον αμοιβαίο σεβασμό, ενώ η αποκλειστικότης προάγει την έριδα και την πικρία. Προσευχόμεθα διά το όφελος όλων των ανθρώπων καλής θελήσεως και διά την Τουρκίαν ως έθνος με την δυνατότητα να επηρεάση ολόκληρον την περιφέρειαν ημών προς την οδόν της αυξήσεως και της αμοιβαίας συνυπάρξεως διά του σεβασμού και της διατηρήσεως του επικρατούντος καθεστώτος της Αγίας Σοφίας».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 

Statement of His Beatitude Patriarch Theophilos III

on the Status of the Hagia Sophia Shrine

It is with utmost seriousness that We express Our concern over recent calls from members of the Turkish government to alter the current status of the Hagia Sophia from a museum to a mosque.

This magnificent Byzantine Church structure, which captivates the world until today, has a history stretching even farther back into Christendom than the 6th century. Over the course of generations, the region and its people have passed through challenging times that have left painful memories. However, it has been to Turkey’s credit that for nearly 100 years it has administered the Hagia Sophia as a museum in order to maintain an extent of neutrality over the site. Subsequently, people from all over the world and from every background are able to enjoy its spiritual, architectural, and historical splendor.

Furthermore, museum status, i.e. indiscriminate accessibility, to Hagia Sophia has bore fruit where there otherwise could have been further contention. Hagia Sophia today remains a symbol of tolerance. Some may find spiritual refreshment within its boundaries, others may be inspired by its testament to human accomplishment, and others may view it through individual prisms of meaning. However, this array of outcomes does the best possible justice to the site, which without question was always intended to inspire awe and to glorify Almighty God.

As stewards of sacred heritage in Jerusalem and the Holy Land, for nearly 2,000 uninterrupted years, in a land over which three Abrahamic faiths lay equal claim, We strongly attest to the fact that accessibility promotes peace and mutual respect, whereas attitudes of exclusivity promote conflict and bitterness. We hope and pray, for the benefit of all people of good will, and for Turkey as a nation with the potential to influence our entire region down a path of growth and mutual co-existence, that the present status of the Hagia Sophia is respected and preserved.

THEOPHILOS III

PATRIARCH OF JERUSALEM

Ἡ δήλωσις αὕτη ὑπογραμμίζει ἰδιαιτέρως ἑλληνιστί ὅτι “Ἡμεῖς ὡς ἐμπεπιστευμένοι κληρονομίαν ἐπί δύο χιλιάδας ἔτη ἀδιακόπτως εἰς Ἱερουσαλήμ καί τήν Ἁγίαν Γῆν, εἰς τήν ὁποίαν αἱ τρεῖς Μονοθεϊστικαί θρησκεῖαι ἀνάγουν τήν ἀρχήν αὐτῶν εἰς τόν Πατριάρχην Ἀβραάμ καί ἔχουν ἴσας ἀξιώσεις, ἐπιμαρτυροῦμεν τό γεγονός ὅτι ἡ προσβασιμότης προάγει τήν εἰρήνην καί τόν ἀμοιβαῖον σεβασμόν, ἐν ᾧ ἡ ἀποκλειστικότης προάγει τήν ἔριδα καί τήν πικρίαν.

Προσευχόμεθα διά τό ὄφελος ὅλων τῶν ἀνθρώπων καλῆς θελήσεως καί διά τήν Τουρκίαν ὡς ἔθνος μέ τήν δυνατότητα νά ἐπηρεάσῃ ὁλόκληρον τήν περιφέρειαν ἡμῶν πρός τήν ὁδόν τῆς αὐξήσεως καί τῆς ἀμοιβαίας συνυπάρξεως διά τοῦ σεβασμοῦ καί τῆς διατηρήσεως τοῦ ἐπικρατοῦντος καθεστῶτος τῆς Ἁγίας Σοφίας.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων