03/09/2021 03/09/2021 Κατήχηση για τα παιδιά (αλλά και για τους μεγάλους) τιτλοφορείται το νέο κείμενο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ. Ιερεμία στο οποίο μιλά για τον τριαδικό Θεό, την Κυριακή προσευχή αλλά και το πώς πρέπει να προσεύχονται τα παιδιά.  Διαβάστε: 1. Πολύ τό ἐπιθυμῶ καί σᾶς τό εὔχομαι νά βρεῖτε τόν Θεό καί νά τόν...
03 Σεπτεμβρίου, 2021 - 20:29
Τελευταία ενημέρωση: 03/09/2021 - 20:10

Πώς να προσεύχονται τα παιδιά

Διαδώστε:
Πώς να προσεύχονται τα παιδιά

Κατήχηση για τα παιδιά (αλλά και για τους μεγάλους) τιτλοφορείται το νέο κείμενο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ. Ιερεμία στο οποίο μιλά για τον τριαδικό Θεό, την Κυριακή προσευχή αλλά και το πώς πρέπει να προσεύχονται τα παιδιά. 

Διαβάστε:

1. Πολύ τό ἐπιθυμῶ καί σᾶς τό εὔχομαι νά βρεῖτε τόν Θεό καί νά τόν ἀγαπήσετε καί τότε σᾶς ὑπόσχομαι ὅτι θά εἶναι ὄμορφη ἡ ζωή σας. Καί γιά νά βρεῖτε καί νά ζήσετε τόν Θεό, ἀγαπητά παιδιά, πρέπει νά κάνετε τήν προσευχή σας σ᾽ Αὐτόν. Νά προσεύχεστε στόν Θεό, ἀλλά ὅταν ἀρχίζετε τήν προσευχή σας, νά τήν ἀρχίζετε μέ τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ. Ἀλλά ποιό εἶναι τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ; Ὁ Θεός δέν ἔχει ὄνομα, γι᾽ αὐτό τόν λέμε «ἀνώμυμο»! Λέγοντας ὅμως «εἰς τό Ὄνομα τοῦ Θεοῦ» ἐννοοῦμε γενικά τήν Δόξα Του. Τέλος πάντων. Ἀρχίζοντας τήν προσευχή μας στόν Θεό πρέπει νά λέμε: «Εἰς τό Ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος». Ἀλλά προσέξτε, παιδιά: Ἐνῶ ὁ Θεός εἶναι ἕνας, ὅμως εἶναι τρία Πρόσωπα: Ὁ ΠΑΤΕΡΑΣ, ὁ ΥΙΟΣ καί τό ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ. Γι᾽ αὐτό καί τόν Θεό μας τόν λέμε Ἁγία Τριάδα! Θεός εἶναι ὁ Πατέρας, Θεός εἶναι ὁ Υἱός, Θεός καί τό Ἅγιο Πνεῦμα. Ἀλλά δέν εἶναι τρεῖς Θεοί, ἀλλά ἕνας Θεός. Γι᾽ αὐτό καί δέν λέγουμε «εἰς ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ κ.λπ. », στόν πληθυντικό ἀριθμό, ἀλλά «εἰς ΤΟ ΟΝΟΜΑ τοῦ Πατρός, κ.λπ.», στόν ἑνικό ἀριθμό, ἐπειδή τά τρία θεῖα Πρόσωπα ἔχουν τήν ἴδια θεία Οὐσία καί ἔτσι εἶναι ΕΝΑΣ Θεός.

2. Ἔπειτα, παιδιά, νά λέτε στήν προσευχή σας τό «Πάτερ ἡμῶν…». Ὀπωσδήποτε, ἀγαπητά παιδιά, πρέπει νά μάθετε ἀπέξω τό «Πάτερ ἡμῶν…». Δέν νοεῖται μορφωμένος ἄνθρωπος, ἄν δέν ξέρει τό «Πάτερ ἡμῶν…». Εἶναι προσευχή πού μᾶς εἶπε ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χρστός νά λέμε, γι᾽ αὐτό καί τήν λέμε «Κυριακή προσευχή». Ἐπίσης στήν προσευχή σας πρέπει νά μάθετε νά λέτε καί τό «Πιστεύω» μας. Καί αὐτό πρέπει νά τό μάθετε σιγά-σιγά νά τό λέτε ἀπέξω. Δέν νοεῖται πάλι μορφωμένος ἄνθρωπος, ἄν δέν ξέρει τό «Πιστεύω». Εἶναι τό ἱερό κειμήλιο, πού μᾶς ἄφησαν οἱ ἅγιοι Πατέρες καί ἐκφράζονται σ᾽ αὐτό ὅλα τά δόγματα, ὅλα τά κεφάλαια δηλαδή, τῆς πίστης μας. Ναί, αὐτά τά δύο, τό «Πάτερ ἡμῶν» καί το «Πιστεύω», ὁπωσδήποτε, ἀγαπητά παιδιά, πρέπει νά τά μάθετε καί νά τά λέτε ἀπέξω. Καί θά τό πετύχετε αὐτό σιγά-σιγά, ἄν τό θελήσετε.

3. Στήν προσευχή σας, ἀγαπητά παιδιά, νά ἐκφράζεστε ἐλεύθερα στόν Θεό, ἀκόμη καί παραπονιάρικα! Μπορεῖτε νά λέτε δηλαδή: Θεέ μου, τί εἶναι αὐτά, πού μᾶς κάνουν οἱ κακοί ἄνθρωποι σήμερα; Σταμάτα τους, Σύ ὁ παντοδύναμος Θεός μας, μήν τούς ἀφήνεις ἄλλο. Πεθαίνουν οἱ ἄνθρωποι μέ θάνατο φοβερό ἀπό κορωνοϊούς καί ἄλλες ἀρρώστιες, καταστρέφονται τά δάση μας ἀπό τίς πυρκαϊές, σκοτώνουν ἄλλοι ἄνθρωποι ἀνθρώπους μέ ὕπουλα μέσα καί φοβόμαστε καί μεῖς οἱ μικροί. Χριστέ μου, σῶσε μας! Γέμισέ μας μέ θάρρος καί ἐλπίδα καί κάνε τούς κακοποιούς νά σταματήσουν τό ἐγκληματικό τους ἔργο. Μόνο Ἐσύ θά μπορεῖς νά τό κάνεις αὐτό, Χριστέ μου. – Ἔπειτα, καλά μου παιδιά, στήν προσευχή σας νά λέτε στό Χριστό γιά τούς γονεῖς σας, γιά ὅλους τούς δικούς σας καί γιά τόν ἑαυτό σας, παρακαλῶντας νά γίνετε καλοί ἄνθρωποι στήν κοινωνία, πιστοί στόν Θεό καί στά ἰδανικά τῆς πατρίδα μας, τῆς φημισμένης ἀνά τόν κόσμο Ἑλλάδας. Ἠ κοινωνία μας ἔχει ἀνάγκη ἀπό καλούς ἀνθρώπους μέ πίστη στόν Θεό καί πού νά ἐμπνέονται ἀπό ὑψηλά ἰδανικά.

4. Τέλος, ἀγαπητά μας παιδιά, μιλῶντας γιά τήν προσευχή, θέλω νά σᾶς πῶ, κάτι τό πολύ σπουδαῖο: Ἀπό τήν προσευχή σας νά μήν παραλείπετε ποτέ τήν Παναγία. Ἄν ἀγαπήσετε τήν Παναγία καί προσεύχεστε σ᾽ Αὐτήν, θά νοιώθετε ἕνα ἰδιαίτερο γλυκασμό στήν ψυχούλα σας. Πολύ τό ἐπιθυμῶ νά ἀποκτήσετε μιά φιλία καί μιά ἰδιαίτερη ἀγάπη στήν Παναγία. Σέ ἄλλο μου γράμμα σέ σᾶς θά σᾶς πῶ τό γιατί ἡ ἀγάπη στήν Παναγία ἔχει βαθειά ἔννοια. Τώρα μόνο θά σᾶς πῶ, ἄν μπορεῖτε – καί μπορεῖτε – νά λέτε κάθε μέρα, προτοῦ νά κοιμηθεῖτε τό βράδυ, στήν Παναγία αὐτό τό τροπάριο: «Θεοτόκε Παρθένε, Χαῖρε Κεχαριτωμένη Μαρία ὁ Κύριος μετά Σοῦ· εὐλογημένη Σύ ἐν γυναιξί καί εὐλογημένος ὁ Καρπός τῆς κοιλίας Σου, ὅτι Σωτῆρα ἔτεκες τῶν ψυχῶν ἡμῶν».·

Καλή σας πρόοδο, ἡ Παναγία πάντα μαζί σας!
Μέ πολλές εὐχές,
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ORTHODOXIANEWSAGENCY.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

google-news Ακολούθησε το ORTHODOXIANEWSAGENCY.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων