23/06/2021 23/06/2021 Κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου το βιβλίο «Οσίων Μορφών Αναμνήσεις» του Γέροντα Ιωσήφ του Βατοπαιδινού. Εἰς τὸ παρὸν βιβλίον περιέχονται δι᾽ ὀλίγων αἱ βιογραφίαι ἐναρέτων μοναχῶν, ὁσίων μορφῶν, μερικοὺς ἐκ τῶν ὁποίων ἐγνώρισεν ὁ σεβαστὸς ἡμῶν Γέρων ­κατὰ τὴν πλέον τοῦ ἡμίσεως αἰῶνος μοναχικὴν αὐτοῦ ζωήν. Εἶναι πράγματι εὐχάριστον καὶ ὠφέλιμον ἀλλὰ καὶ...
23 Ιουνίου, 2021 - 13:24

Βιβλίο «Οσίων Μορφών Αναμνήσεις»

Διαδώστε:
Βιβλίο «Οσίων Μορφών Αναμνήσεις»

Κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου το βιβλίο «Οσίων Μορφών Αναμνήσεις» του Γέροντα Ιωσήφ του Βατοπαιδινού.

Εἰς τὸ παρὸν βιβλίον περιέχονται δι᾽ ὀλίγων αἱ βιογραφίαι ἐναρέτων μοναχῶν, ὁσίων μορφῶν, μερικοὺς ἐκ τῶν ὁποίων ἐγνώρισεν ὁ σεβαστὸς ἡμῶν Γέρων ­κατὰ τὴν πλέον τοῦ ἡμίσεως αἰῶνος μοναχικὴν αὐτοῦ ζωήν.

Εἶναι πράγματι εὐχάριστον καὶ ὠφέλιμον ἀλλὰ καὶ ἀναγκαῖον σήμερον τὸ παρὸν πόνημα, διότι παρουσιάζει τὴν ἐνάρετον βιοτὴν ἀνδρῶν, οὐχὶ «τῷ καιρῷ ἐκείνῳ» ἀλλὰ εἰς τοὺς δυσκόλους σημερινοὺς καιρούς, ἐντὸς τῆς καθολικῆς συγχύσεως τοῦ συγχρόνου κόσμου.

Ἀποδεικνύεται διὰ τῶν βιογραφουμένων Γερόντων (τῶν ὁποίων τινὲς εἶναι τόσον ἐγγύς, ὥστε καὶ ἡμεῖς οἱ νεώτεροι νὰ γνωρίσωμεν αὐτοὺς προσωπικῶς) ὅτι εἶναι ἐφικτὴ καὶ εἰς τὸν ἡμέτερον καιρὸν ἡ ἀπόκτησις τοῦ ἁγιασμοῦ, καὶ δύναται ὅποιος ἐπιθυμεῖ νὰ ἔχῃ καὶ σύγχρονα πρότυπα πρὸς μίμησιν διὰ μίαν ὑψηλοτέραν καὶ τελειοτέραν ἐν Χριστῷ ζωήν.

(Από τον πρόλογο του βιβλίου)

Για περισσότερες πληροφορίες και παραγγελίες, πατήστε ΕΔΩ
Η έκδοση είναι επίσης διαθέσιμη στο iTunes

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων