14/04/2019 14/04/2019 Βάσει της επισήμου ενημερώσεως εκ του Οικουμενικού Θρόνου Κωνσταντινουπόλεως: Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ.Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Ε´ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, 14ης Ἀπριλίου, χοροστατοῦντος τοῦΣεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου. Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἱερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Ἰάκωβος Krochak. Μετά...
14 Απριλίου, 2019 - 18:28

Η Ε’ Κυριακή των Νηστειών στο Φανάρι

Διαδώστε:
Η Ε’ Κυριακή των Νηστειών στο Φανάρι

Βάσει της επισήμου ενημερώσεως εκ του Οικουμενικού Θρόνου Κωνσταντινουπόλεως:

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ.Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Ε´ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, 14ης Ἀπριλίου, χοροστατοῦντος τοῦΣεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου.

Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἱερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Ἰάκωβος Krochak.

Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Παναγιώτατος καλωσώρισε πατρικῶς διά νουθετηρίων λόγων τούς Καθηγητάς καί μαθητάς τοῦ 1ου Λυκείου Πρεβέζης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Βασιλείου Καραγιάννη, Διευθυντοῦ, καί τούς παρεπιδημοῦντας συνέδρους, οἵτινες κατ’ αὐτάς συμμετέσχον εἰς τό ὑπό τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου καί τῶν Ἐκπαιδευτηρίων «Μαντουλίδη» συνδιοργανωθέν Μαθητικόν Συνέδριον πρός τιμήν τοῦ Ἀντώνη Σαμαράκη, ἀπευθύνας ἔκκλησιν καί προτροπήν πρός τόν ἐκπαιδευτικόν κόσμον καί τούς Ἁρμοδίους παράγοντας ὑπέρ τοῦ σεβασμοῦ, τῆς διατηρήσεως καί διαδόσεως τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης, οὔσης συστατικοῦ παράγοντος τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ ἐν τῇ διαχρονίᾳ αὐτοῦ, ὡς καί τῆς ταυτότητος ἡμῶν, καί ἀπολαυούσης τῆς ἐκτιμήσεως ξένων Πανεπιστημιακῶν Καθιδρυμάτων, εἶτα δέΟὗτος διένειμεν ἱερά ἐνθύμια πρός ἅπαντας τούς ἐκκλησιασθέντας ἐξ Ἑλλά-δος, ἐκ Ρωσσίας καί ἐξ Αὐστραλίας.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων