29/09/2020 29/09/2020 «Πανελλαδικές» γραπτές εξετάσεις αναμένεται να δίνουν οι αλλοδαποί που επιθυμούν να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια, σύμφωνα με το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών που τέθηκε σε διαβούλευση έως και τις 10 Σεπτεμβρίου. Οι εξετάσεις αυτές θα πραγματοποιούνται δύο φορές τον χρόνο. Εφόσον επιτύχουν στις εξετάσεις για την πιστοποίηση των γνώσεών τους στη Γλώσσα, στη Γεωγραφία και...
29 Σεπτεμβρίου, 2020 - 16:06
Τελευταία ενημέρωση: 29/09/2020 - 16:08

Με «πανελλαδικές εξετάσεις» η απόκτηση της ιθαγένειας

Διαδώστε:
Με «πανελλαδικές εξετάσεις» η απόκτηση της ιθαγένειας

«Πανελλαδικές» γραπτές εξετάσεις αναμένεται να δίνουν οι αλλοδαποί που επιθυμούν να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια, σύμφωνα με το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών που τέθηκε σε διαβούλευση έως και τις 10 Σεπτεμβρίου. Οι εξετάσεις αυτές θα πραγματοποιούνται δύο φορές τον χρόνο.

Εφόσον επιτύχουν στις εξετάσεις για την πιστοποίηση των γνώσεών τους στη Γλώσσα, στη Γεωγραφία και στην Ιστορία, δηλαδή καταφέρουν να συγκεντρώσουν το 80% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας, οι αλλοδαποί αποκτούν «Πιστοποιητικό επάρκειας γνώσεων για πολιτογράφηση» και έχουν δικαίωμα να καταθέσουν αίτηση πολιτογράφησης. Οι θεματικές ενότητες εξετάζονται μέσω τυχαίας επιλογής από τράπεζα θεμάτων τριακοσίων (300) τουλάχιστον ερωτήσεων, η οποία τηρείται με μέριμνα και ευθύνη της γενικής γραμματείας Ιθαγένειας. Η τράπεζα θεμάτων είναι ελεύθερα προσβάσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο μέσω του ιστοτόπου του υπουργείου Εσωτερικών. Για τους αιτούντες που έχουν ξεπεράσει το 67ο έτος ή δεν μπορούν να συμμετέχουν λόγω διαγνωσμένης δυσκολίας σε γραπτές εξετάσεις, προβλέπεται προφορική διαδικασία.

Από τις εξετάσεις απαλλάσσονται όσοι έχουν φοιτήσει επιτυχώς σε λύκειο της χώρας που ακολουθεί το υποχρεωτικό ελληνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης ή έχουν αποφοιτήσει από ελληνικό ΑΕΙ ή έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών από ελληνικό ΑΕΙ.

Η τελική τύχη του αιτήματος πολιτογράφησης  θα κρίνεται από συνέντευξη η οποία θα πραγματοποιείται από δύο υπαλλήλους κατηγορίας Π.Ε. της γενικής γραμματείας Ιθαγένειας με τουλάχιστον πενταετή εμπειρία ως εισηγητές. Ο αλλοδαπός, εφόσον το αίτημά του απορριφθεί, έχει δικαίωμα προσφυγής στο αρμόδιο διοικητικό εφετείο. Το λευκό ποινικό μητρώο αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την πολιτογράφηση.

Παράλληλα, ο αιτών αλλοδαπός θα πρέπει να διαθέτει ελάχιστο δηλωθέν εισόδημα, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του γενικού γραμματέα Ιθαγένειας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από το ετήσιο σύνολο των μηνιαίων αποδοχών του ανειδίκευτου εργάτη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων