04/11/2019 04/11/2019 Τήν Τετάρτην, 6ην Νοεμβρίου 2019, ἐπρογραμματίσθη νά τελεσθῇ τό ἑπταετές μνημόσυνον τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κυροῦ Δαμασκηνοῦ, ὁ ὁποῖος ἐποίμανεν τήν ἀκριτικήν ταύτην Ἐπαρχίαν ἐπί 38 ἔτη ἐν πλήρῃ συναισθήσει τοῦ καθήκοντος. Ὁ διάδοχος τοῦ μακαριστοῦ καί νῦν Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων θά προεξάρχῃ τῆς Θείας Λειτουργίας, ἡ ὁποία θά τελεσθῇ...
04 Νοεμβρίου, 2019 - 22:27
Τελευταία ενημέρωση: 04/11/2019 - 22:32

Επταετές μνημόσυνο μακαριστού Μητροπολίτου Μαρωνείας κυρού Δαμασκηνού

Διαδώστε:
Επταετές μνημόσυνο μακαριστού Μητροπολίτου Μαρωνείας κυρού Δαμασκηνού

Τήν Τετάρτην, 6ην Νοεμβρίου 2019, ἐπρογραμματίσθη νά τελεσθῇ τό ἑπταετές μνημόσυνον τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κυροῦ Δαμασκηνοῦ, ὁ ὁποῖος ἐποίμανεν τήν ἀκριτικήν ταύτην Ἐπαρχίαν ἐπί 38 ἔτη ἐν πλήρῃ συναισθήσει τοῦ καθήκοντος.

Ὁ διάδοχος τοῦ μακαριστοῦ καί νῦν Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων θά προεξάρχῃ τῆς Θείας Λειτουργίας, ἡ ὁποία θά τελεσθῇ εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς, ἐνῶ θά ἀναπεμφθῇ καί ἐπιμνημόσυνος δέησις εἰς τόν τάφον του, ὁ ὁποῖος εὐρίσκεται εἰς τόν αὔλειον χῶρον τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ, τοῦ ὁποίου ὑπῆρξεν ἐμπνευστής καί κτήτωρ.

 

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων