06/09/2020 06/09/2020 Εγκύκλιο με την οποία ενημερώνει το ποίμνιο για τον αγιασμό, που θα τελεστεί την 21η Σεπτεμβρίου στην εκκλησια­στική βιβλιοθή­κη «Μυριόβι­βλος»του Μαξίμειου Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Μητροπόλεώς του, με αφορμή την έναρξη των μαθημάτων, συνέγραψε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγος. Επιπλέον, αναφέρθηκε στην αξία των πνευματικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, ενώ επεσήμανε ότι τα δίδακτρα...
06 Σεπτεμβρίου, 2020 - 18:52
Τελευταία ενημέρωση: 06/09/2020 - 18:44

«Το έργο της θείας οικο­νομίας μπόλιασε το δέντρο του ανθρωπίνου πολιτισμού»

Διαδώστε:
«Το έργο της θείας οικο­νομίας μπόλιασε το δέντρο του ανθρωπίνου πολιτισμού»

Εγκύκλιο με την οποία ενημερώνει το ποίμνιο για τον αγιασμό, που θα τελεστεί την 21η Σεπτεμβρίου στην εκκλησια­στική βιβλιοθή­κη «Μυριόβι­βλος»του Μαξίμειου Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Μητροπόλεώς του, με αφορμή την έναρξη των μαθημάτων, συνέγραψε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγος. Επιπλέον, αναφέρθηκε στην αξία των πνευματικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, ενώ επεσήμανε ότι τα δίδακτρα και φέτος παραμένουν χαμηλά.

Διαβάστε την εγκύκλιο:

«Αγαπητοί μου Χριστιανοί,

Η αγία μας Εκκλησία διακονούσα το σωτήριο έργο της θείας οικο­νομίας μπόλιασε το δέντρο του ανθρωπίνου πολιτισμού με τους ζωηφό­ρους χυμούς της Ευαγγελικής αλήθειας, που αγιάζει και φωτίζει τον άν­θρωπο και την ιστορία του. Η ζωγραφική, η αρχιτεκτονική, η λογοτεχνία, η ποίηση, η μουσική, ο γραπτός και προφορικός λόγος βρήκαν την τέλεια έκφρασή τους στο έργον της Εκκλη­σίας, όπου δια του λόγου και της εμπειρίας πα­ραδόθηκε το μυστήριο της Θεολογίας «τρανώς», κατά την υμνογραφική δι­ατύπωση της Δ’ Οικουμενικής Συνόδου, με όλη δηλαδή τη δύναμη της α­λήθειας που πε­ριέχει το γεγονός της ενανθρωπήσεως του Θεού Λόγου, δια της οποί­ας ο Χριστός γνω­ρίζεται στην κτίση ως τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Στη βάση αυτής της πρόσληψης οικοδομή­θηκε ο νέος πολι­τισμός του Ευαγγελίου και της Εκκλησίας μας, «εις οικονομίαν του πληρώ­ματος των καιρών», με νέα ποιοτικά χαρακτηριστικά ζωής και δημιουργί­ας.

Το Μαξίμειο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, εδώ και 22 χρόνια αποτε­λεί μία δημιουργική κυψέλη πολιτισμού και πνευματι­κότητος της τοπικής μας Εκκλησίας, όπου υπηρετούνται με φιλότιμο και υψηλή επιστημονική επάρκεια οι εκκλησιαστικές τέ­χνες, δηλαδή η πατροπαράδοτη βυζαντινή εκκλησιαστι­κή μουσική, η παραδοσι­ακή δημοτική και έντεχνη κοσμική μου­σική, η α­γιογραφία κ.λπ.

Η Σχολή της Βυζαντινής Μουσι­κής της Ιεράς Μητροπόλεώς μας είναι αναγνωρι­σμένη από το κράτος, καθώς παρέ­χει πτυχία και διπλώμα­τα Βυζαντινής Μουσι­κής, ισάξια των άλλων Σχο­λών και Ωδείων της χω­ρας. Σκοπός της Σχολής είναι η μελέτη και καλλι­έργεια της Εκκλησιαστι­κής μουσικής των πατέρων μας και η ετοιμασία των νέων ιεροψαλτών, οι οποίοι θα στελε­χώσουν τα ιερά ανα­λο­γία των Εκκλησιών μας και ιδίως αυτά της υπαί­θρου. Στον ίδιο φιλόξενο χώρο του Μαξιμείου, στεγάζονται και άλλες πνευματικές δραστηριότητες της τοπι­κής μας Εκκλησίας όπως και η πολυ­θεματική βιβλιοθήκη της το­πικής μας Εκκλη­σίας «Μυ­ριόβιβλος».

Η εκμάθηση της πατροπαρά­δοτης βυζαντινής μου­σικής και της α­γιογραφί­ας πλουτίζει την ορθόδοξη πνευ­ματικότητά μας και συνιστά, ιδί­ως για τους νέους μας, ένα επιπλέον πο­λύτιμο εφόδιο ζωής στις δύσκολες, λόγω της οικονομικής δυσπραγίας εποχές μας και μία δημιουργική αξιο­ποίηση του ελεύθερου χρόνου τους. Η τοπι­κή μας Εκκλησία συνεκτιμώσα τις οι­κονομικές δυσκολίες της εποχής μας φροντίζει ώστε, τα τελευταία 10 χρόνια, τα δίδακτρα να παραμένουν αμετάβλητα και χαμηλά.

Οι εγγραφές σε όλα τα τμήματα της βυζαντινής μουσικής, αγιο­γραφίας και παιδικής χορωδίας έχουν ήδη αρχίσει και συνεχίζονται καθη­με­ρινώς έως τέλους Σεπτεμβρίου κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα – Πα­ρασκευή) και ώρες (9:00-13:00 και 18:00-20:30) στα γραφεία του Μαξι­μείου Πνευματικού Κέντρου. Τμήματα Βυζαντι­νής Μουσικής και Αγιο­γραφίας θα λειτουρ­γήσουν επίσης και στην Νιγρίτα. Πληροφορίες δίδο­νται και στο τηλέφωνο του Μαξιμείου Πνευματικού Κέντρου 23210 53765 τις πρωινές ώρες.

Ο εφετεινός αγιασμός για την έναρξη των μαθημάτων στις σχολές του Μαξιμείου Ιδρύματος θα γίνει, συν Θεώ, την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρί­ου ε. ε. στις 7:00 το απόγευμα στον χώρο της εκκλησια­στικής βιβλιοθή­κης «Μυριόβι­βλος» (Νικ. Νικολάου 21), τηρουμένων όλων των υγειονο­μικών μέτρων για την διαφύλαξη του πολυτίμου αγαθού της υγείας. Τα ενδεικνυόμενα μέτρα υγειονομικής προστασίας θα ισχύσουν με σχολαστικότητα και κατά την διδασκαλία των μαθημάτων στις αίθουσες του Μαξιμείου Ιδρύματος. Ειδικώς για εφέτος και δι’ όσον χρόνον απαιτηθεί τα τμήματα στις Σχολές Βυζαντινής Μουσικής και Αγιογραφίας θα είναι περισσότερα και ολιγο­μελή, ενώ η διδασκαλία θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες συστάσεις των αρμοδίων φορέων.

Η Μητέρα Ορθόδοξη Εκκλη­σία μας καλεί εκείνους που έχουν την έφεση για γνωριμία με τον ιερό και συναρ­παστικό κόσμο της ελληνορθο­δόξου πολιτιστικής και πνευματικής παρα­δόσεώς μας να αξιοποιή­σουν καταλλήλως την παρεχομένη ευκαι­ρία, εγγραφόμε­νοι στις Σχολές του Μαξιμείου Ιδρύματος.

Τα ανωτέρω ανακοινούμενος στην αγάπη σας εύχομαι η χάρις και η ευλογία του Αγίου Θεού να είναι μαζί σας.

Διάπυρος προς Θεόν ευχέτης σας

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος»

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ORTHODOXIANEWSAGENCY.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

google-news Ακολούθησε το ORTHODOXIANEWSAGENCY.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων