17/08/2019 17/08/2019 Για την Γενεύη αναχώρησε αεροπορικός ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος. Ο Παναγιώτατος την Τρίτη 20 Αυγούστου θα είναι ομιλητής στην εναρκτήρια τελετή της 10ης Γενικής Συνέλευσης του Διαθρησκευτικού Διεθνούς Οργανισμού «Religions for Peace» (RfP). Διαβάστε την επίσημη ενημέρωση από το Οικουμενικό Πατριαρχείο: Τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 17ης Αὐγούστου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος...
17 Αυγούστου, 2019 - 11:46

Σε Ελβετία και Γερμανία θα βρεθεί ο Οικ. Πατριάρχης

Διαδώστε:
Σε Ελβετία και Γερμανία θα βρεθεί ο Οικ. Πατριάρχης

Για την Γενεύη αναχώρησε αεροπορικός ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος. Ο Παναγιώτατος την Τρίτη 20 Αυγούστου θα είναι ομιλητής στην εναρκτήρια τελετή της 10ης Γενικής Συνέλευσης του Διαθρησκευτικού Διεθνούς Οργανισμού «Religions for Peace» (RfP).

Διαβάστε την επίσημη ενημέρωση από το Οικουμενικό Πατριαρχείο:

Τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 17ης Αὐγούστου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Αὐτοῦ Γραφείου, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς εἰς Γενεύην.

Τήν Τρίτην, 20ήν ἰδίου, ὁ Παναγιώτατος, ἀνταποκριθείς προφρόνως εἰς σχετικήν πρόσκλησιν τοῦ Ἐλλογ. Δρος William F. Vendley, Γεν. Γραμματέως τοῦ Διαθρησκευτικοῦ Διεθνοῦς Ὀργανισμοῦ «Religions for Peace» (RfP), θά τιμήσῃ διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας καί διά καταλλήλου ὁμιλίας τήν ἐναρκτήριον τελετήν τῆς ἐν Lindau Γερμανίας συγκληθησομένης κατ’ αὐτάς 10ης Γενικῆς Συνελεύσεως αὐτοῦ, ἐπί τοῦ θέματος «Caring for our Common Future – Advancing Shared Well-being», καθ’ ἥν θά παραστῇ καί θά ὁμιλήσῃ καί ὁ Ἐξοχ. Πρόεδρος τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας κ. Frank-Walter Steinmeir, ὡς ἐπίσης καί θρησκευτικοί ἡγέται καί ἐκπρόσωποι Κυβερνήσεων καί Διεθνῶν Ὀργανισμῶν, συνολικῶς περί τά 900 πρόσωπα.

Κατά τήν βραχεῖαν παραμονήν Του ἐν Γερμανίᾳ, ὁ Παναγιώτατος θά συνοδεύηται ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γερμανίας κ. Αὐγουστίνου, Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί Ἑλβετίας κ. Μαξίμου.

Ὁ Παναγιώτατος, προεπέμφθη ὑπό τοῦ Ἐπιτρόπου Αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου καί τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Θεοδώρου, καί θά ἐπιστρέψῃ, σύν Θεῷ, εἰς τήν Πόλιν τήν Τετάρτην, 21ην τ.μ..

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων