02/05/2021 02/05/2021 Πλήρες θεολογικών μηνυμάτων ήταν το Πασχάλιο Μήνυμα του Μακαριωτάτου Πατριάρχη Βουλγαρίας κ.κ. Νεοφύτου, που επρόκειτο να διαβαστεί σήμερα το πρωί στους Ιερούς Ναούς της γειτονικής μας χώρας. Ο Μακαριώτατος αναφέρεται στο γεγονός ότι ο κόσμος βιώνει συνεχή και τρομερά προβλήματα εξαιτίας του γεγονότος ότι ο άνθρωπος έχει ξεφύγει από την αποστολή που του ανέθεσε ο...
02 Μαΐου, 2021 - 12:10
Τελευταία ενημέρωση: 02/05/2021 - 12:29

Πασχάλιο μήνυμα του Μακαριωτάτου Πατριάρχη Βουλγαρίας

Διαδώστε:
Πασχάλιο μήνυμα του Μακαριωτάτου Πατριάρχη Βουλγαρίας

Πλήρες θεολογικών μηνυμάτων ήταν το Πασχάλιο Μήνυμα του Μακαριωτάτου Πατριάρχη Βουλγαρίας κ.κ. Νεοφύτου, που επρόκειτο να διαβαστεί σήμερα το πρωί στους Ιερούς Ναούς της γειτονικής μας χώρας. Ο Μακαριώτατος αναφέρεται στο γεγονός ότι ο κόσμος βιώνει συνεχή και τρομερά προβλήματα εξαιτίας του γεγονότος ότι ο άνθρωπος έχει ξεφύγει από την αποστολή που του ανέθεσε ο Θεός κατά τη δημιουργία του κόσμου. Ωστόσο, ο Χριστός με την Ανάστασή Του αποκατέστησε την αξιοπρέπεια στον άνθρωπο, συμφιλίωσε τον ουρανό με τη γη και νίκησε το κακό, γινόμενος ο πρώτος εκ των Ανεστημένων, γεγονός που κάνει τους ομολογητές Του να φέρουν μεγάλη ευθύνη σε αυτή τη ζωή!

Διαβάστε το μήνυμα:

Αγαπημένοι εν Αναστημένω Κυρίω Ιησού Χριστώ, τέκνα της Αγίας Εκκλησίας μας,

Μέσα στην πληρότητα της χαράς του Πάσχα, εντυπωσιασμένος με την έκπληξη των μυροφόρων από τη νίκη του Σωτήρα επί του θανάτου, που μαρτυρείται από τον άγγελο και τον άδειο (κενό) τάφο, χαιρετίζουμε όλους εσάς με αγάπη και τον πιο χαρούμενο απ’ όλους τους χαιρετισμούς που υπάρχουν: Χριστός Ανέστη! 

Ἀνέστη Χριστός καί χαίρουσιν ἄγγελοι! Ἀνέστη Χριστός, καί ζωή πολιτεύεται!

Ἀνέστη Χριστός καί νεκρός οὐδείς ἐπί μνήματος!

Χριστός γάρ ἐγερθείς ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχή τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο.

Αὐτῶ ἡ δόξα καί τό κράτος εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Η κόλαση, η αποσύνθεση και ο θάνατος έχασαν τη δύναμή τους πάνω στον άνθρωπο, γιατί ο Χριστός είναι τώρα Αυτός που έχει «δύναμη σε όλους τους ανθρώπους, για να δώσει σε όσους πιστεύουν σε Αυτόν την αιώνια ζωή (Κατά Ιωάννην 17: 2, καθὼς ἔδωκας αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης σαρκός, ἵνα πᾶν ὃ δέδωκας αὐτῷ δώσῃ αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον). Γι’ αυτό ήρθε: για να έχουμε ζωή και να την έχουμε στο έπακρο (πρβλ. Κατά Ιωάννην 10:10, ἐγὼ ἦλθον ἵνα ζωὴν ἔχωσι καὶ περισσὸν ἔχωσιν).

Στο θεανθρώπινο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού, όλες οι αρχαίες προφητείες για τη συμφιλίωση της γης με τον ουρανό εκπληρώθηκαν. «Σε αυτόν αποκαλύφθηκε το μυστήριο που ήταν κρυμμένο από τον Θεό για πάντα» (Προς Εφεσίους 3: 9, καὶ φωτίσαι πάντας τίς ἡ οἰκονομία τοῦ μυστηρίου τοῦ ἀποκεκρυμμένου ἀπὸ τῶν αἰώνων ἐν τῷ Θεῷ, τῷ τὰ πάντα κτίσαντι διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ), και «μέσω Αυτού η χάρη θα βασιλεύσει με δικαιοσύνη στην αιώνια ζωή» (Προς Ρωμαίους 5:21, ἵνα ὥσπερ ἐβασίλευσεν ἡ ἁμαρτία ἐν τῷ θανάτῳ, οὕτω καὶ ἡ χάρις βασιλεύσῃ διὰ δικαιοσύνης εἰς ζωὴν αἰώνιον διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν).

Σε Αυτόν, «ο Άγιος του Θεού» (Κατά Μάρκον 1:24), ο Θεός αποκατέστησε την αξιοπρέπεια του ανθρώπου, αυτήν την οποία είχε στο προαιώνιο σχέδιο της δημιουργίας για κείνον και την οποία  είχε ζήσει στην αυγή της δημιουργίας.

Διατηρώντας σε αυτήν την υψηλότερη αξιοπρέπεια,

Εμείς, οι πιστοί ομολογητές του ονόματός Του μπροστά στον κόσμο, γνωρίζουμε καλύτερα την υψηλότατη ευθύνη που συνοδεύει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια: την ευθύνη που ο άνθρωπος φέρει πρώτα απέναντι στον εαυτό του ως ναός και οίκος του Αγίου Πνεύματος και στη συνέχεια στο περιβάλλον γύρω του, σε όλη τη δημιουργία και σε όλα τα πλάσματα που μας λένε ότι «ανυπομονούν να δοξάσουν τους γιους του Θεού» (Προς Ρωμ. 8:19,  γὰρ ἀποκαραδοκία τῆς κτίσεως τὴν ἀποκάλυψιν τῶν υἱῶν τοῦ Θεοῦ ἀπεκδέχεται). Τόσο σαφής είναι η μαρτυρία της Αποκάλυψης του Θεού για το πόσο στενά συνδέονται οι μοίρες του κόσμου μας και όλης της δημιουργίας με τη ζωή, με τις αποφάσεις και τις πράξεις του ανθρώπου.

Γι ‘αυτό είναι τόσο ενοχλητικό που ακόμη και σήμερα, δύο χιλιετίες μετά την Ανάσταση του Χριστού και όλα τα άλλα σωστικά γεγονότα της ιερής ιστορίας, ο κόσμος στον οποίο ζούμε συνεχίζει να διαλύεται από αδικίες και αντιφάσεις, από πολέμους και κάθε είδους μίσος και βία από άνθρωπο σε άνθρωπο · ότι αν και ελυτρώθη από τον Θεό, ο κόσμος στον οποίο ζούμε συνεχίζει να είναι ένας άρρωστος, πεσμένος κόσμος πάθους και αμαρτιών, που υποφέρει από ανθρώπινη τεμπελιά στο μεγάλο έργο της σωτηρίας – ένας κόσμος στον οποίο αξίζει το αιώνιο ευαγγέλιο και οι ουράνιοι θησαυροί που μας έδωσε ο Χριστός. εξακολουθεί με έναν άνευ προηγουμένου εγωισμό και εγωκεντρισμό να τους εκτοπίζει από ένα πάθος για κατοχή και κατανάλωση, που δεν απειλούν πλέον μόνο τα ηθικά μας θεμέλια, αλλά και την ίδια τη ζωή της γης στην οποία ζούμε.

Επομένως, δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη ότι σήμερα είναι όλο και πιο δύσκολο για την ανθρωπότητα να ζει ειρηνικά τόσο με τον εαυτό της όσο και με τη φύση. Δεν πρέπει να εκπλησσόμαστε από τις απαντήσεις που λαμβάνει από τη φύση ο άνθρωπος λόγω της αυξανόμενης απληστίας και της παθιασμένης αδιαλλαξίας του, λόγω της ολοένα και πιο ορατής αποποίησης της αποστολής που του έχει ανατεθεί από τον Θεό.

Ιδιαίτερα κατάλληλη για προβληματισμό για όλα αυτά είναι η σημερινή ημέρα: η ημέρα της Ανάστασης του Χριστού. Μια μέρα στην οποία η ζωή θριαμβεύει, ξεπερνώντας το κακό, την κόλαση και τον θάνατο. Μια μέρα κατά την οποία γινόμαστε μάρτυρες της συνειδητοποίησης της υψηλότερης αρμονίας μεταξύ ουρανού και γης, μεταξύ του θεϊκού και του δημιουργημένου, μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Μια μέρα κατά την οποία η ιερή βούληση του Θεού για τον κόσμο και για τον καθέναν από εμάς αναφέρεται με κάθε δυνατή κατηγορηματικότητα, γιατί «δες, ο Χριστός αναστήθηκε πρώτος από τους νεκρούς και έγινε η αρχή της αναστάσεως όλων των κοιμηθέντων» (Κορ. 15:20, Νυνὶ δὲ Χριστὸς ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο), γιατί αυτήν την ημέρα ο δρόμος προς τη σωτηρία και την αιώνια ζωή υποδεικνύεται για τον καθένα μας και για όλη την ανθρωπότητα.

Ας μην παρεκκλίνουμε από αυτό το μονοπάτι είτε προς τα αριστερά είτε προς τα δεξιά, αλλά ας το ακολουθήσουμε σταθερά, συνδυάζοντας τις σκέψεις και τις ενέργειές μας με αυτό που μας κληροδοτεί στο Άγιο Ευαγγέλιο Του, από το οποίο προκύπτουν οι κορυφαίες αρχές, οι αιώνιες αλήθειες και όλες οι διαρκείς αξίες και αρχές της χριστιανικής μας ζωής και της χριστιανικής μας στάσης απέναντι στον κόσμο και τα πάντα γύρω μας.

Συγχαίρουμε όλα τα παιδιά της Αγίας Εκκλησίας μας εντός και εκτός Βουλγαρίας για τη μεγάλη γιορτή της Αναστάσεως του Χριστού!

Η χάρη, η ειρήνη και η αγάπη του Αναστημένου εκ νεκρών Κυρίου να είναι μαζί σας! 

Είθε ο Ιησούς Χριστός και η Κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να είναι μαζί μας!

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ

† ΝΕΟΦΥΤΟΣ

Επιμέλεια-Μετάφραση: Ευγενία Δίτσα 

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων