01/07/2021 01/07/2021 Το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με το οποίο προωθείται η κατάργηση των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, το οποίο πρώτο το ope.gr είχε φέρει στο φως από τις 9 Απριλίου, δημοσίευσε χτες το Υπουργείο.  Με μια σειρά από άρθρα ρυθμίζεται η Εκκλησιαστική Εκπαίδευση στο νομοσχέδιο. Ιδιαίτερη ανησυχία έχει προκαλέσει στην Ήπειρο το μέλλον της Ανωτάτης...
01 Ιουλίου, 2021 - 8:40
Τελευταία ενημέρωση: 01/07/2021 - 8:23

Το Νομοσχέδιο για την Παιδεία και η ΑΕΑ Βελλάς – Ιωαννίνων

Διαδώστε:
Το Νομοσχέδιο για την Παιδεία και η ΑΕΑ Βελλάς – Ιωαννίνων

Το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με το οποίο προωθείται η κατάργηση των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, το οποίο πρώτο το ope.gr είχε φέρει στο φως από τις 9 Απριλίου, δημοσίευσε χτες το Υπουργείο.  Με μια σειρά από άρθρα ρυθμίζεται η Εκκλησιαστική Εκπαίδευση στο νομοσχέδιο. Ιδιαίτερη ανησυχία έχει προκαλέσει στην Ήπειρο το μέλλον της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Βελλάς – Ιωαννίνων.

Γραφείο Ρεπορτάζ ope.gr.

Το Δ’ Μέρος του Πολυνομοσχεδίου αφορά την Εκκλησιαστική Εκπαίδευση και περιλαμβάνει 71 άρθρα – 101 έως 172 –  τα οποία ρυθμίζουν το μέλλον των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των Σχολών Μαθητείας των Υποψηφίων Κληρικών (ΣΜΥΚ) και τη δευτεροβάθμια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση. Σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα. Νίκη Κεραμέως τα βασικά στοιχεία του Νομοσχεδίου είναι ότι οι Κληρικοί θα έχουν πτυχίο από ΣΜΥΚ ή ΑΕΙ καθώς “Αναβαθμίζουμε το επίπεδο εκπαίδευσης των κληρικών” αλλά και η “Συνένωση των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών από 4 σε 2 για Καλύτερες προοπτικές για τους νέους μας, εξορθολογισμός Ακαδημαϊκού Χάρτη της χώρας”.

Υπενθυμίζεται ότι, όπως είχε αναδείξει το Πρακτορείο Ορθοδοξία ope.gr, η  Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος είχε καταθέσει Υπόμνημα στην Υπουργό με το οποίο ζητούσε 14 τροποποιήσεις στο Νομοσχέδιο το οποίο παρουσιάστηκε από την Υπουργό.

Αναλυτικότερα:    

1) Θεωρεί ότι πρέπει να παραμείνει σε πλήρη λειτουργία το συγχωνευόμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης καθώς η μέχρι τώρα λειτουργία του έχει αποδείξει την προσφορά του, εξυπηρετείται η ορθή χωροθέτηση των Ακαδημιών, επιβάλλεται όμως και για προφανής εθνικούς λόγους. Τυχόν κατάργηση ή συγχώνευση του Προγράμματος αυτού κανένα λόγο δεν συνιστά, κατά τη γνώμη της Ιεράς Συνόδου, αναβάθμιση των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών.

2) Να κατοχυρωθούν πλήρως τα επαγγελματικά δικαιώματα όλων των αποφοίτων των Προγραμμάτων «Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων» και «Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής», των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών από την έναρξη λειτουργίας τους μέχρι σήμερα.

3) Να διασφαλισθούν πλήρως τα δικαιώματα των μελών του διδακτικού προσωπικού και των υπολοίπων εργαζομένων, τόσο σε Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία που τυχόν συγχωνευθεί με άλλη, όσο και στα δευτερεύοντα Προγράμματα Σπουδών εφόσον αυτά καταργηθούν.

4) Εφόσον οι Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες παραμείνουν μόνο με ένα Πρόγραμμα Σπουδών, η Ελληνική Πολιτεία να παράσχει εγγυήσεις να παράσχει εγγυήσεις ότι αυτό δεν θα οδηγήσει σε κατάργηση τους, λόγω συγκεκριμένης Ευρωπαϊκής Συμφωνίας (Μπολόνια 1999).

5) Να τεθεί ο τίτλος «ΠΡΟΤΥΠΑ» στα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια – Λύκεια, ως δηλωτικός της ουσιαστικής αναβαθμίσεως τους.

6) Να εξαιρεθεί το Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο – Λύκειο Ξάνθης στην πρόβλεψη του του άρθρου 4 παρ. 4 περί εξαιρέσεως από τον ελάχιστο αριθμό φοιτώντων μαθητών, για λόγους πρώτιστα εθνικούς, όσο και ποιμαντικούς.

7) Στην περίπτωση 5.στ) του άρθρου 8, όπως και στην περίπτωση 5.ε) του άρθρου 18, προτείνεται, αντί του όρου «εγκόλπωση», ο όρος αποδοχή.

8) Στην παρ.1 του άρθρου 19, να απαλειφθεί το β’ εδάφιο που προβλέπει δυνατότητα για την κάλυψη αναγκών των Προτύπων Εκκλησιαστικών Σχολείων από τις επιχώριες Ιερέας Μητροπόλεις. Οι διοικητικές και λειτουργικές και λοιπές ανάγκες των Ε.Σ. να καλύπτονται σύμφωνα με τα ισχύοντα και στις υπόλοιπες σχολικές μονάδες της της Δημόσιας Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

9) Στο άρθρο 30, επειδή η παράγραφος 3 δεν είναι δυνατόν να παραγραφεί, να επαναδιατυπωθεί, ώστε να μην φαίνεται αντίφαση ως προς τα προηγούμενα, αλλά και συγχρόνως να μην δημιουργούνται νομικά ζητήματα.

10) Στην παρ. 3 του άρθρου 33 προτείνεται η κάλυψη των εξόδων μετακινήσεως, διαμονής και σιτίσεως των εκπαιδευομένων και διδασκόντων να γίνεται από την Ιερά Μητρόπολη στην οποία θα εκπαιδεύονται πρακτικά οι Ιεροσπουδαστές (ιερατική μαθητεία) τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, ώστε να μην επιβαρυνθούν μόνο συγκεκριμένες Ιερές Μητροπόλεις και να διαμοιρασθούν τα έξοδα.

11) Στο άρθρο 37, παρ. 1, ως δεύτερο εξεταζόμενο μάθημα των γραπτών εξετάσεων να ορισθεί το μάθημα των Θρησκευτικών, αντί της «Θεολογίας» όπως αναφέρεται τώρα.

12) Στο άρθρο 45, ένα μέλος της Τριμελούς Εφορείας Λειτουργίας των Σ.Μ.Υ.Κ. να ορίζεται από την Διαρκή Ιερά Σύνοδο.

13) Στο άρθρο 48, παρ. 1, να αναφέρεται ρητά ότι οι ανάγκες σιτίσεως και διαμονής των Ιεροσπουδαστών των Σ.Μ.Υ.Κ. βαρύνουν τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, πλην της Σ.Μ.Υ.Κ. της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής.

14) Ως προς τον τόπο λειτουργία της τρίτης Σ.Μ.Υ.Κ. (πλην της Ριζαρείου και της Κρήτης), η οποία στο Σχέδιο Νόμου έχει προορισθεί να λειτουργήσει στα Ιωάννινα, η Ιερά Σύνοδος προτείνει την πόλη της Θεσσαλονίκης, η οποία ευρίσκεται στο κέντρο της Βορείου Ελλάδος και θα εξυπηρετήσει όλες τις Ιερές Μητροπόλεις Αυτής.

Άρθρο 132 – Αντιδράσεις για την Τροποποίηση που πρότεινε η ΔΙΣ

Ιδίως για το 14 θέμα, την μεταφορά στη Θεσσαλονίκη της ΣΜΥΚ, η τοπική κοινωνία των Ιωαννίνων ξεσηκώθηκε και αντέδρασε καθώς η Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελλάς – Ιωαννίνων αποτελεί ένα σημαντικό Ίδρυμα για την Ήπειρο. Το σχετικό άρθρο του Υπουργείου, 132, αναφέρει ότι η ΣΜΥΚ θα λειτουργήσει στα Ιωάννινα όμως η μεταφορά έδρας μπορεί να αλλάξει μετά από απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.) όπως επίσης και να ανασταλεί η λειτουργία της κάθε ΣΜΥΚ.

Άρθρο 132

Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών

  1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.), ιδρύονται Σχολές Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.) στην Αθήνα, στα Ιωάννινα και στην Κρήτη. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Ε., μπορεί να καταργούνται, να αναστέλλεται η λειτουργία ή να μεταφέρεται η έδρα των Σ.Μ.Υ.Κ., να καθορίζονται ο χρόνος έναρξης της κατάργησης, αναστολής λειτουργίας ή μεταφοράς έδρας, καθώς και τα ειδικότερα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της Σ.Μ.Υ.Κ., τα θέματα που αφορούν στη διαχείριση και διάθεση της υλικοτεχνικής υποδομής της και κάθε ειδικότερο θέμα.

Έντονη αντίδραση του Μητροπολίτη Ιωαννίνων

Ως απαράδεκτη, ακατανόητη και αντεθνική χαρακτήρισε την απόφαση της Ιεράς Συνόδου η τρίτη Σχολή Μαθητείας Υποψηφίων Κληρικών να ιδρυθεί στη Θεσσαλονίκη αντί για τα Ιωάννινα, όπως προβλέπει το νομοσχέδιο για την Εκκλησιαστική Εκπαίδευση, ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων κ. Μάξιμος σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης για το ζήτημα.

Ο Σεβασμιώτατος τόνισε ότι κανένας από την Ιερά Σύνοδο δεν επικοινώνησε μαζί του προκειμένου να τον ενημερώσει για την ενέργεια αυτή  και κάλεσε να «μαζέψουν αυτή τη Συνοδική Απόφαση». «Παρακαλώ, λοιπόν, πάρα πολύ τους Αγίους Αρχιερείς επειδή είναι απαράδεκτο και σκανδαλώδες να υπάρχει μια τέτοια Συνοδική Απόφαση, να τη μαζέψουν. Δε φτάνει μια ανακοίνωση. Η πρώτη Συνοδική Απόφαση που είχε βγει για το θέμα ήταν να πάει το θέμα στην Ιεραρχία. Αυτή η Σύνοδος είπε όχι δεν θα πάει στην Ιεραρχία και προτείνουμε να κλείσουμε τα πάντα στη Βελλά και να πάμε ότι μένει στη Θεσσαλονίκη. Παρακαλώ, λοιπόν, σε αυτή την προδοτική για την Ήπειρο απόφαση να υπάρξει μια άλλη απόφαση που θα την αναιρεί».

Διαβάστε ολόκληρη τη δήλωση του Σεβασμιωτάτου.

Αντέδρασε και ο Μητροπολίτης Άρτης κ. Καλλίνικος

Ανακοίνωση σχετικά με την θέση την οποία τήρησε ο Σεβασμιώτατατος Μητροπολίτης Άρτης κ. Καλλίνικος κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου σχετικά με το ζήτημα της λειτουργίας της Εκκλησιαστικής Σχολής Βελλάς Ιωαννίνων, εξέδωσε η Ιερά Μητρόπολη Άρτης.

«Ο Σεβασμιώτατος κ. Καλλίνικος, παρενέβη, υποστηρίζοντας, ότι θα πρέπει να προταθεί προς την νομοθετούσα Πολιτεία, να συνεχιστεί, όχι με τοπικιστικά, αλλά με αξιολογικά κριτήρια η λειτουργία της πρώτης και ιστορικής Εκκλησιαστικής Σχολής Βελλά Ιωαννίνων. Η παρέμβαση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κ. Καλλινίκου έχει καταγραφεί λεπτομερώς, στα Πρακτικά της εν λόγω Συνεδριάσεως της Ιεράς Συνόδου και είναι στην διάθεση οποιδήποτε επιθυμεί «σοβαρή» ενημέρωση», αναφέρει η ανακοίνωση της Ιεράς Μητροπόλεως.

Μάλιστα, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση Σεβασμιώτατος κ. Καλλίνικος είναι σε θέση να γνωρίζει, πως υπάρχει πολιτειακή βούληση, ώστε με το νέο νομοσχέδιο, που θα ψηφιστεί από την Βουλή των Ελλήνων, να συνεχιστεί η λειτουργία της Σχολής Βελλά. Διαβάστε το ανακοινωθέν.

Αντέδρασε και ο Δήμαρχος Ιωαννίνων

Συγκεκριμένα με ανακοίνωσή του ο Δήμαρχος Ιωαννίνων κ. Μωυσής Ελισάφ τονίζει για την Εκκλησιαστική Εκπαίδευση και τη Βελλά «Κάθε προσπάθεια κατάργησής της αποτελεί προσβολή στην προσφορά των Ηπειρωτών και των Εθνικών Ευεργετών. Κάθε προσπάθεια κατάργησής της συνιστά απαξίωση της προσφοράς των Βελλαϊτών στην Εκκλησία, στην κοινωνία, στην παιδεία και στο δημόσιο βίο». 

Επιπλέον ο Δήμαρχος υπογραμμίζει ότι κανένας Ηπειρώτης δε θα αποδεχτεί την μονομερή κατάργηση της  Εκκλησιαστικής Ακαδημίας και σημειώνει ότι «Αν διατηρηθούν και αναβαθμιστούν οι υπόλοιπες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, πρώτη που πρέπει να συνεχίσει τη λειτουργία της είναι αυτή στη Βελλά»

Διαβάστε αναλυτικά τι αναφέρει στη δήλωσή του.

Αναγνωρίζει την προσφορά της Σχολής Βελλά – Ιωαννίνων ο Αρχιεπίσκοπος

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος σε δηλώσεις του λίγες μέρες μετά την κατάθεση των τροποποιήσεων στο Υπουργείο ανέφερε “«Αναγνωρίζουμε την μεγάλη προσφορά και συμβολή της Εκκλησιαστικής Σχολής Βελλά – Ιωαννίνων στο Γένος και στα εκκλησιαστικά γράμματα, καθόλη την μεγάλη πορεία της. Και τώρα στηρίζω την λειτουργία της και την συνέχιση του οράματός της για περαιτέρω καλλιέργεια των παιδιών της Ηπείρου και της Ελλάδας στα εκκλησιαστικά γράμματα. Πιστεύω πως το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων θα βρει τον τρόπο να συνεχίσει απρόσκοπτα την μεγάλη προσφορά της στην Εκκλησία και την Πατρίδα μας. Εξ όσων γνωρίζω άλλωστε η Εκκλησιαστική Σχολή Ιωαννίνων θα φιλοξενεί ένα από τα νέα ΣΜΙΚ που ιδρύονται από το Υπουργείο».  Διαβάστε το σχετικό ρεπορτάζ.

Ενώ χτες, Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021, σε συνάντηση που είχε με τον πρωθυπουργό της χώρας δεν συζητήθηκε καθόλου το θέμα της Εκκλησιαστικής  Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα: tο θέμα της πανδημίας και του εμβολιασμού κυριάρχησε στο διάλογο που είχαν μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη διάρκεια της συνάντησης αποφασίστηκε η σύσταση ολιγομελούς μεικτής επιτροπής για την εξέταση όλων των ζητημάτων Πολιτείας και Εκκλησίας. Επίσης, ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Αρχιεπίσκοπο για την πρόθεση της Προέδρου της Δημοκρατίας να απευθύνει με την ιδιότητα αρχηγού κράτους πρόσκληση στον Πάπα Φραγκίσκο, για επίσκεψη στην Ελλάδα. Το καυτό ζήτημα το οποίο απασχολεί την επικαιρότητα σχετικά με το νομοσχέδιο για την Εκκλησιαστική Εκπαίδευση, σύμφωνα με πληροφορίες του ope.gr, έμεινε εκτός συζήτησης. Διαβάστε εδώ σχετικά.

 

Διαβάστε ακόμα:

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Το ope.gr φέρνει στο φως το σχέδιο νόμου για την Εκκλησιαστική Εκπαίδευση – Με 3 άρθρα καταργούνται οι ΑΕΑ της Βορείου Ελλάδος

Αναλυτικά το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για την Εκκλησιαστική Εκπαίδευση – Τι αναφέρει για Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και ΣΜΥΚ

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων