30/01/2024 30/01/2024 Στην Εγκύκλιό του για την εορτή των Τριών Ιεραρχών και της ημέρας των Ελληνικών Γραμμάτων 2024, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι Άγιοι Πατέρες εορτάζονται “σήμερα σε όλη την ορθόδοξη χριστιανική οικουμένη, ως συμφωνία της πίστεως και της λογικής, της χάριτος και του σχεδίου της σωτηρίας μας”. “Προφέρουμε τα ονόματά τους...
30 Ιανουαρίου, 2024 - 20:37
Τελευταία ενημέρωση: 30/01/2024 - 20:28

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής για την εορτή των Τριών Ιεραρχών

Διαδώστε:
Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής για την εορτή των Τριών Ιεραρχών

Στην Εγκύκλιό του για την εορτή των Τριών Ιεραρχών και της ημέρας των Ελληνικών Γραμμάτων 2024, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι Άγιοι Πατέρες εορτάζονται “σήμερα σε όλη την ορθόδοξη χριστιανική οικουμένη, ως συμφωνία της πίστεως και της λογικής, της χάριτος και του σχεδίου της σωτηρίας μας”.

“Προφέρουμε τα ονόματά τους με ευλάβεια και σεβασμό, για να τονίσουμε τη συμβολή του καθενός από αυτούς τους ποιμένες και διδασκάλους της εκκλησίας στην έκφραση της ορθοδόξου πίστεώς μας”, τόνισε.

“Καθένας από αυτούς τους μεγάλους Πατέρες της Εκκλησίας είχε εξαιρετική συμβολή σε αυτό που σήμερα ονομάζουμε «Ελληνικά Γράμματα». Έθεσαν στην υπηρεσία του ευαγγελίου την κοσμική γνώση της εποχής τους με τρόπο που μελετάται και θαυμάζεται ακόμη και σήμερα. Διότι έβλεπαν την υπέρτατη αξία της γνώσεως στη διακονία της αγάπης και τη συμβολή της λογικής στην υπηρεσία της πίστεως. Και οι τρεις ήταν απαράμιλλοι στο συνδιασμό του νού και της καρδίας και για αυτό είναι πρέπον να τους εορτάζουμε θερμώς στην κοινή τους σημερινή εορτή”, επεσήμανε.

Παρακάτω ολόκληρη Εγκύκλιος:

Πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τοὺς Ἐντιμολογιωτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ μέλη τῆς Ἡγεσίας τῶν 100, τὰ Ἡμερήσια καὶ Ἀπογευματινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴ Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καὶ ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

«Βασίλειον τὸν μέγαν, καὶ τὸν Θεολόγον Γρηγόριον, σὺν τῷ κλεινῷ Ἰωάννῃ, τῷ τὴν γλώτταν χρυσορρήμονι» (Ἀπολυτίκιο τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν).
Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφὲς ἐν Χριστῷ,

Οἱ τρεῖς μεγάλοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας τοῦ τετάρτου αἰῶνος, ὁ μέγας Βασίλειος, ὁ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος καὶ ὁ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ἑορτάζονται σήμερα σὲ ὅλη τὴν ὀρθόδοξη χριστιανικὴ οἰκουμένη, ὡς συμφωνία τῆς πίστεως καὶ τῆς λογικῆς, τῆς χάριτος καὶ τοῦ σχεδίου τῆς σωτηρίας μας. Προφέρουμε τὰ ὀνόματά τους μὲ εὐλάβεια καὶ σεβασμό, γιὰ νὰ τονίσουμε τὴ συμβολὴ τοῦ καθενὸς ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς ποιμένες καὶ διδασκάλους τῆς ἐκκλησίας στὴν ἔκφραση τῆς ὀρθοδόξου πίστεώς μας.

Καὶ οἱ τρεῖς ἀπὸ αὐτοὺς κατεῖχαν πολλαπλά χαρίσματα τῆς θείας χάριτος – τὰ χαρίσματα στὰ ὁποία ἀναφέρεται ὁ ἀπόστολος Παῦλος στὴν πρώτη πρὸς Κορινθίους ἐπιστολή (12:8-10). Ἀπὸ τὸν Μέγα Βασίλειο μάθαμε τὴ συμπόνοια γιὰ τοὺς ἄλλους. Τὸ ἔργο τῆς φιλανθρωπίας στὴ Μικρὰ Ἀσία, κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐπισκοπικῆς του θητείας, προκαλεῖ πραγματικὰ δέος, καθὼς ἡ ἔλλειψη τῶν μέσων τῆς ἐποχῆς ἀναπληρώθηκε ἀπὸ τὴ θέληση τῶν πιστῶν τῆς ἐκκλησίας τῆς περιοχῆς, νὰ ἐργαστοῦν ὡς σῶμα Χριστοῦ πρὸς ὅφελος ὅλων. Ἀπὸ τὸ Γρηγόριο τὸ Θεολόγο, μὲ τὶς θέσεις του ὡς Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως κατὰ τὶς θεολογικὲς ἔριδες τῆς ἐποχῆς του, μάθαμε ὅτι ἡ θεολογία εἶναι κάτι περισσότερο ἀπὸ τρόπος θεωρητικῆς κατανόησης τοῦ Θεοῦ. Εἶναι ἡ ἴδια ζωὴ ἐν Θεῷ, ὅπως τὴν βιώνουν οἱ πιστοὶ στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας. Ἀπὸ τὸν ἱερὸ Χρυσόστομο μάθαμε ὅτι εἶναι δυνατὸν νὰ διδάσκουμε καὶ νὰ μιλοῦμε γιὰ τὸ Θεὸ μὲ τρόπο ποὺ ὅχι μόνο νὰ εἶναι πειστικὸς γιὰ τοὺς ἄλλους, ἀλλὰ καὶ νὰ ἐμπνέει τὴν εὔρεση τῆς ὁδοῦ πρὸς κατανόηση τῶν ἀληθειῶν τοῦ Εὐαγγελίου.

Καθένας ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς μεγάλους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας εἶχε ἐξαιρετικὴ συμβολὴ σὲ αὐτὸ ποὺ σήμερα ὀνομάζουμε «Ἑλληνικὰ Γράμματα». Ἔθεσαν στὴν ὑπηρεσία τοῦ εὐαγγελίου τὴν κοσμικὴ γνώση τῆς ἐποχῆς τους μὲ τρόπο ποὺ μελετᾶται καὶ θαυμάζεται ἀκόμη καὶ σήμερα. Διότι ἔβλεπαν τὴν ὑπέρτατη ἀξία τῆς γνώσεως στὴ διακονία τῆς ἀγάπης καὶ τὴ συμβολὴ τῆς λογικῆς στὴν ὑπηρεσία τῆς πίστεως. Καὶ οἱ τρεῖς ἦταν ἀπαράμιλλοι στὸ συνδιασμὸ τοῦ νοῦ καὶ τῆς καρδίας καὶ γιὰ αὐτὸ εἶναι πρέπον νὰ τοὺς ἑορτάζουμε θερμῶς στὴν κοινή τους σημερινὴ ἑορτή.

Γιὰ αὐτὸ ἀγαπητοί μου χριστιανοί, ἂς τιμήσουμε αὐτὴ τὴν ἡμέρα καὶ κάθε ἡμέρα ὅχι μόνο αὐτοὺς τοὺς τρεῖς μεγάλους ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ καὶ τὴν ὁδὸ ποὺ ἀκολούθησαν, ἡ ὁποία ὁδηγεῖ πρὸς τὸν οὐρανό· ἀπὸ τὰ πράγματα τῆς θύραθεν ἐπιστήμης καὶ τὴ γνώση τους, στὰ μυστήρια τῶν θείων πραγμάτων καὶ τὸ δρόμο τῆς ἀγάπης. Διότι ἐν τέλει, ἡ ἀγάπη μένει εἰς τὸν αἰώνα.

Μετὰ πατρικῶν ἐν Κυρίῳ εὐχῶν,
† ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ORTHODOXIANEWSAGENCY.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

google-news Ακολούθησε το ORTHODOXIANEWSAGENCY.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων