12/06/2023 12/06/2023 Τις προσωπικές του ευχές, καθώς και τις ευχές του πληρώματος της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ουκρανίας, εξέφρασε στον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, δια επιστολής του, επ’ αφορμή των ονομαστηρίων του Παναγιωτάτου, ο Μακαριώτατος Μητροπολίτης Κιέβου και πάσης Ουκρανίας κ.κ. Επιφάνιος. Μεταξύ άλλων, στην επιστολή σημειώνεται ότι «εν μέσω της τρικυμιώδους θαλάσσης των καιρών ημών και των...
12 Ιουνίου, 2023 - 11:51
Τελευταία ενημέρωση: 12/06/2023 - 12:12

Ευχετήρια Επιστολή του Κιέβου Επιφανίου προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη

Διαδώστε:
Ευχετήρια Επιστολή του Κιέβου Επιφανίου προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη

Τις προσωπικές του ευχές, καθώς και τις ευχές του πληρώματος της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ουκρανίας, εξέφρασε στον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, δια επιστολής του, επ’ αφορμή των ονομαστηρίων του Παναγιωτάτου, ο Μακαριώτατος Μητροπολίτης Κιέβου και πάσης Ουκρανίας κ.κ. Επιφάνιος.

Μεταξύ άλλων, στην επιστολή σημειώνεται ότι «εν μέσω της τρικυμιώδους θαλάσσης των καιρών ημών και των προκλήσεων, τας οποίας συνεχώς αντιμετωπίζει η Εκκλησία, Υμείς, Παναγιώτατε, κατευθύνετε μετά συνέσεως την παρά Θεού εμπεπιστευμένην Υμίν ναυν, οδηγών ταύτην εις απάνεμον λιμένα και ασφαλή ύδατα».

Αναλυτικά η επιστολή αναφέρει:

«Παναγιώτατε καί Θειώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Κωνσταντινουπόλεως – Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικέ Πατριάρχα, ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ λίαν ἀγαπητέ καί περιπόθητε ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν Μετριότητος κύριε κύριε ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΕ, τήν Ὑμετέραν Θειοτάτην Παναγιότητα ἐνθέρμως ἐν Κυρίῳ περιπτυσσόμενοι, ὑπερήδιστα προσαγορεύομεν.

Ἐκ βαθέων τῆς ἀγαπώσης καρδίας ἡμῶν, κατά τήν εὔσημον ταύτην ἡμέραν τῆς μνήμης τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Βαρθολομαίου καί Βαρνάβα, κατά τήν ὁποίαν ἡ Ὑμετέρα Θειοτάτη Παναγιότης ἄγει τά ὀνομαστήρια Αὐτῆς, διά τε τῆς παρούσης ἐπιστολῆς καί διά τοῦ ἐξουσιοδοτηθέντος ἐκπροσώπου ἡμῶν, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μπίλα Τσέρκβα κ. Εὐστρατίου, αἰτούμεθα, ὅπως δεχθῆτε τάς συγχαρητηρίους προσρήσεις τόσον ἡμῶν προσωπικῶς ὅσον καί τοῦ πληρώματος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας.

Ἐν τῷ Προσώπῳ τῆς Ὑμετέρας Θειοτάτης Παναγιότητος, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἔχει ἕνα ἄξιον Οἰκουμενικόν Πατριάρχην -τόν Πρῶτον μεταξύ τῶν Ὀρθοδόξων Ἀρχιερέων- ἕνα εὐσεβῆ δοῦλον τοῦ Θεοῦ, τόν Προκαθήμενον τοῦ Ἀποστολικοῦ Θρόνου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως-Νέας Ρώμης, ἕνα Διδάσκαλον τῆς πίστεως, ἕνα Πατέρα καί Ποιμένα, ἕνα Ὑπέρμαχον τῆς κανονικῆς τάξεως, ἕνα Κήρυκα τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως. Ἐν μέσῳ τῆς τρικυμιώδους θαλάσσης τῶν καιρῶν ἡμῶν καί τῶν προκλήσεων, τάς ὁποίας συνεχῶς ἀντιμετωπίζει ἡ Ἐκκλησία, Ὑμεῖς, Παναγιώτατε, κατευθύνετε μετά συνέσεως τήν παρά Θεοῦ ἐμπεπιστευμένην Ὑμῖν ναῦν, ὁδηγῶν ταύτην εἰς ἀπάνεμον λιμένα καί ἀσφαλῆ ὕδατα.

Εἰς μίαν ἐποχήν, κατά τήν ὁποίαν ὁ ἡμέτερος Οὐκρανικός λαός καί ἡμεῖς, ὡς Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας, βιοῦμεν τρομεράς δοκιμασίας, ἕνεκεν τοῦ ὑπό τῶν Ρώσσων εἰσβολέων ἐνεχθέντος εἰς τήν εἰρηνικήν ἡμῶν γῆν πολέμου, εἶναι ἰδιαιτέρως πολύτιμος ἡ ὑποστήριξις τῆς Ὑμετέρας Θειοτάτης Παναγιότητος καί τῆς Μητρός Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, ποικιλοτρόπως ἐκδηλουμένη, ἤτοι διά τῶν ὑπέρ τῆς Οὐκρανίας προσευχῶν, διά τῆς πρός τά θύματα ἀνθρωπιστικῆς καί ὑλικῆς ἀρωγῆς, διά τῆς ἐνώπιον τῆς οἰκουμένης μαρτυρίας τῆς ἀληθείας καί διά τῆς δημοσίας ἀποκαλύψεως καί καταδίκης τῆς πονηρᾶς ἰδεολογίας τοῦ «ρωσσικοῦ κόσμου».

Παναγιώτατε!

Χαιρετίζοντες ἐν ἀγάπῃ τήν Ὑμετέραν Θειοτάτην Παναγιότητα, ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῶν ὀνομαστηρίων Αὐτῆς, εὐχόμεθα Αὐτῇ ἔτη πολλά καί εὐλογημένα διακονίας πρός τόν Θεόν καί τήν Ἁγίαν Του Ἐκκλησίαν, ὑγιείαν καλήν καί εὐόδωσιν τοῦ ἔργου τῆς Ὑμετέρας Παναγιότητος διά τήν πρόοδον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ καθόλου Χριστιανισμοῦ. Ἀδιαλείπτως καί ἐν παντί ἀναπέμποντες τάς ὑπέρ τῆς Ὑμετέρας Θειοτάτης Παναγιότητος προσευχάς ἡμῶν, προσαιτούμεθα τάς Ἁγίας Προσευχάς Αὐτῆς ὑπέρ τοῦ ταχέως θριάμβου τῆς ἀληθείας καί ὑπέρ μιᾶς δικαίας διά τήν Οὐκρανίαν εἰρήνης.

Ἔτη πολλά καί εὐλογημένα, Παναγιώτατε!

Μετά τής ἐν Χριστῷ ἀγάπης

ὁ Ὑμέτερος ἀδελφός

† ὁ Κιέβου Ἐπιφάνιος

Ἐν Κιέβῳ,

11 Ιουνίου 2023».

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ORTHODOXIANEWSAGENCY.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

google-news Ακολούθησε το ORTHODOXIANEWSAGENCY.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων