14/01/2024 15/01/2024 H Α.Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος δέχθηκε το Σάββατο 13 Ιανουαρίου 2024, με αφορμή την είσοδο στο νέο έτος, τους Μουσικολογιωτάτους Ιεροψάλτες της Πόλεως, οι οποίοι παρεκάθησαν στο καθιερωμένο γεύμα προς τιμήν τους στην Πατριαρχική τράπεζα. Ακολούθως, ο Παναγιώτατος, στην ομιλία που πραγματοποίησε στην Αίθουσα του Θρόνου, σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι γνωρίζει ότι...
14 Ιανουαρίου, 2024 - 13:58
Τελευταία ενημέρωση: 15/01/2024 - 2:36

Οικουμενικός Πατριάρχης προς ιεροψάλτες: «Δεν εγκαταλείπομε τον αγώνα. Δεν υποστέλλομε την σημαίαν»

Διαδώστε:
Οικουμενικός Πατριάρχης προς ιεροψάλτες: «Δεν εγκαταλείπομε τον αγώνα. Δεν υποστέλλομε την σημαίαν»

H Α.Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος δέχθηκε το Σάββατο 13 Ιανουαρίου 2024, με αφορμή την είσοδο στο νέο έτος, τους Μουσικολογιωτάτους Ιεροψάλτες της Πόλεως, οι οποίοι παρεκάθησαν στο καθιερωμένο γεύμα προς τιμήν τους στην Πατριαρχική τράπεζα.

Ακολούθως, ο Παναγιώτατος, στην ομιλία που πραγματοποίησε στην Αίθουσα του Θρόνου, σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι γνωρίζει ότι το διακόνημα του ιεροψάλτου είναι και δύσκολο και μοναχικό σήμερα.

“Πολλάκις, ευρισκόμενοι μόνοι, εργαζόμενοι μέχρι βαθείας νυκτός εν τω Πατριαρχικώ ημών Γραφείω και διακονούντες τας ιεράς υποθέσεις της τροφού πάντων ημών Μητρός Εκκλησίας, εφέραμεν εις τον νούν της Υμών Μετριότητος την εικόνα του ταπεινού ιεροψάλτου εν ταίς εκκλησίαις της Πόλεως, ψάλλοντος ακαταπονήτως και φιλοτίμως εις τα ιερά σεβάσματα του Γένους, άνευ βοηθού τινός, άνευ συμπαραστάτου, με μόνον τον Κύριον, ενδυναμούντα αυτόν, ως και ημάς, εις την επιτέλεσιν του ιερού καθήκοντος προς τα ιερά και τα όσια του Γένους, όσα μας κληροδότησαν οι τίμιοι πατέρες μας. Το δίδαγμα είναι ότι δεν εγκαταλείπομε τον αγώνα. Δεν υποστέλλομε την σημαίαν. Είμεθα «ολίγοι και αμέρτητοι» και αποφασισμένοι, όχι μόνον «από του χρέους μη κινούντες», αλλά διότι αυτή είναι η ζωή μας, αυτή είναι η ευλογημένη ιδιοπροσωπία μας. Τίποτε έτερον δεν θα μας καθίστα ευτυχείς, παρά η υπερήφανος και εν αισιοδοξία Θεού διακονία όσων θεωρούμε και πιστεύομεν ιερά και όσια. Όσων αξίζουν να θυσιάσωμε την «ηρεμίαν» και την «ησυχίαν» μας, διότι είναι τα αληθώς σημαντικά.

Η δυσκολία εις την επιτέλεσιν του εκάστοτε καθήκοντος δεν επιτρέπεται ποτέ να χρησιμοποιείται ως δικαιολογία υπ’ ουδενός διά την καταβολήν ήσσονος προσπαθείας. Οι ιεροψάλται, και μόνοι των εάν ψάλλουν, έχουν ιεράν υποχρέωσιν να τηρούν αυστηρώς την τάξιν και τα παλαιόθεν παραδεδομένα. Άξιος ιεροψάλτης δεν είναι ο υμνών τον Θεόν έμπροσθεν πολυπληθούς θαυμάζοντος «ακροατηρίου». Άξιος λειτουργός του ιερού αναλογίου είναι ο μετά δέους και ιεροπρεπείας εκτελών την ιεράν υμνωδίαν και εν κενή ακόμη εκκλησία, ωσάν να έψαλλεν εις γέμουσαν.

Εξ άλλου, ιδίως υμείς, οι λειτουργοί του αναλογίου, γνωρίζετε κάλλιον παντός άλλου ότι η πάτριος μουσική δεν είναι μόνον πολιτιστικόν αγαθόν. Είναι εργαλείον θεώσεως. Μας αίρει εκ των επιγείων εις τα επουράνια. Είναι επίσης, η μουσική μας, συστατικόν, εκ των ων ουκ άνευ, του Πατριαρχικού θεσμού. Συμβάλλει διαχρονικώς εις την λάμψιν και οικουμενικήν αναγνώρισιν της Μητρός Εκκλησίας. Άλλωστε, εδώ, εις την Βασιλεύουσαν, θα ευρίσκεται πάντοτε το κέντρον της μουσικής του Γένους μας”, επισήμανε.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρθηκε στον Σύνδεσμο Μουσικόφιλων Πέραν.

“Το όργανον εκφράσεως και συντονισμού των ιεροψαλτών μας είναι τα τελευταία εβδομήκοντα περίπου έτη ο Σύνδεσμος Μουσικοφίλων Πέραν – ηκούσαμε, προ ολίγου μόλις, την ωραίαν προσφώνησιν του νέου Αντιπροέδρου του και Άρχοντος Υμνωδου, του Εντιμολογιωτάτου και αγαπητού εις όλους κ. Γεωργίου Σαρρή. Εκεί – εις το Εντευκτήριον του Συνδέσμου – συγκεντρούνται η πρέπει να συγκεντρούνται οι ιεροψάλται μας, να βελτιώνουν το θεόσταλτον τάλαντόν των, να συσφίγγουν τας κοινωνικάς των σχέσεις, να προωθούν την μουσικήν των πατέρων μας και της Μητρός Εκκλησίας. Η χορωδία του Συνδέσμου αποτελεί μέσον διαδόσεως της μουσικής και του πολιτισμού μας και μοχλόν εμπλουτισμού των γνώσεων των μουσικώς πεπαιδευμένων στελεχών μας. Όσοι στελεχώνουν σήμερα την χορωδίαν, εφοίτησαν και οι ίδιοι κάποτε εις τα μαθήματα εκκλησιαστικής μουσικής που παραδίδονται εις τον Σύνδεσμον Μουσικοφίλων και τα οποία έχομε χρέος να συνεχισθούν”, σημείωσε.

Προηγουμένως, εκ μέρους του Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν, τον Παναγιώτατο προσφώνησε ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του, Αρχών Υμνωδός της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Γεώργιος Σαρρής, ο οποίος τον διαβεβαίωσε για την θέληση και την απόφαση όλων των Ιεροψαλτών να εργασθούν με όλες τις δυνάμεις τους “ίνα έχωμεν τον Σύνδεσμον ημών εις το επίπεδο εις το οποίον αξίζη και ίνα συνεχίσωμεν ίνα κρατούμεν ζωντανήν την ψαλτικήν παράδοσιν της Πόλης εις τα βήματα των αξίων προκατόχων ημών, μεγάλων Πρωτοψαλτών, Λαμπαδαρίων της Μ.τ.Χ.Ε. και όλων γενικώς των Ιεροψαλτών της Πόλης μας.Έμπνευσις και δύναμις δι’ ημάς, αποτελεί η πατρική στοργή και το ανύστακτο ενδιαφέρον του Πατρός και Αυθέντου του Οικουμενικού Πατριάρχου ημών, ο οποίος πάντοτε ευρίσκεται εις το πλευρόν ημών.”

(Φωτoγραφίες: Νίκος Παπαχρήστου)

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ORTHODOXIANEWSAGENCY.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

google-news Ακολούθησε το ORTHODOXIANEWSAGENCY.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων