13/05/2019 13/05/2019 Σε τιμητική εκδήλωση της κοινότητας Σταυροδρομίου παραβρέθηκε χθες ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος. Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στον εορτάζοντα Σεβ. Μητροπολίτη Τρανουπόλεως κ. Γερμανό. Αναλυτικά η ανακοίνωση του Πατριαρχείου: Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 12ης Μαΐου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνουκ. Θεοδώρου, μετέβη εἰς τό Ξενοδοχεῖον «PERA PALACE» καί...
13 Μαΐου, 2019 - 15:13

Σε τιμητική εκδήλωση ο Οικ. Πατριάρχης

Διαδώστε:
Σε τιμητική εκδήλωση ο Οικ. Πατριάρχης

Σε τιμητική εκδήλωση της κοινότητας Σταυροδρομίου παραβρέθηκε χθες ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος. Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στον εορτάζοντα Σεβ. Μητροπολίτη Τρανουπόλεως κ. Γερμανό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Πατριαρχείου:

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 12ης Μαΐου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνουκ. Θεοδώρου, μετέβη εἰς τό Ξενοδοχεῖον «PERA PALACE» καί η ὐλόγησε τό πρός τιμήν τοῦ κατ’ αὐτήν ἑορτά-σαντος τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολί του Τρανουπό-λεως κ. Γερμανοῦ, Ἀρχιερατικῶς Προϊσταμένου τῆς Μεγαλω-νύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου, παρατεθέν ὑπό τῆς Ἐφορο-επιτροπῆς αὐτῆς ἐπίσημον ἄριστον, παρουσίᾳ μελῶν τῆς ἐνταῦθα σεβασμίας Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου καί τῶν παρεπι-δημούντων Σεβ. ἁγίων Συνοδικῶν Ἀρχιερέων, Κοινοτικῶν πα-ραγόντων καί διακεκριμένων μελῶν τῆς Ὁμογενείας. Ὁ Παναγιώτατος, κατακλείσας τήν ἐκδήλωσιν, ἐξῇρε τό σεμνόν ἤθος καί τήν πολυχρόνιον διακονικήν προσφοράν τοῦ τιμωμένου Ἱεράρχου καί ἀπένειμεν αὐτῷ τήν Πατριαρχικήν Αὐ-τοῦ εὐαρέσκειαν, ἐπιδώσας τῷ πολιῷ Ἱεράρχῃ καί ἀρχιερατικόν ἐγκόλπιον.

 

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων